PETICE proti nadměrnému hluku z festivalů, koncertů, kulturních a zábavních akcí ve venkovním prostoru

Petica_za_stanovení_maximálních_hladin_hluku_z_festivalů.pngMy, níže podepsaní, žádáme změnu legislativy (včetně metodik a doporučení) tak, aby chránila naše právo na zdraví, příznivé životní prostředí, pohodu bydlení, právo na užívání našich zahrad a nemovitostí, právo na spánek a neupřednostňovala bezohledný hudební či obdobný business.

Kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2015 byla regulace venkovní hudební produkce z tohoto zákona vyjmuta. Hygienické stanice již nekontrolují zdroj mnohdy velmi obtěžujícího hluku. To způsobilo boom různých hudebních festivalů a dalších hlučných akcí (koncertů, shromáždění, poutí, apod.) po celé ČR. Nikdo již nereguluje hlukové zatížení, četnost, nízkofrekvenční složky hlukového spektra a proto pořadatelé přidávají nejen na hlasitosti nad únosnou mez. Velmi hlučné festivaly se přesouvají do hustě obydlených lokalit.

Kvůli tomu došlo v roce 2021 v širším centru hlavního města k extrémní situaci, která nemá v ČR doposud obdoby. Skupina kolem podnikatele Michala Filipa a jeho spolupracovníka Kamila Šíra se rozhodla umístit v údolí u řeky Vltavy hudební festival, který zničil léto tisícům lidí. Sám pořadatel k tomu pro média 1.6.2022 uvedl: „Nechceme zatěžovat Prahu extrémním hlukem, na který si loni obyvatelé z okolí stěžovali“. Přesto festival nadále pokračuje. Počet hudebních festivalů a různých obtěžujících hudebních produkcí roste jak houby po dešti. Pořadatelé neberou na okolní obyvatelstvo žádný ohled a jde jim pouze o maximalizaci zisků na úkor našeho zdraví, pohody a klidu.

Zjišťujeme, že podobné problémy jsou po celé republice, např.  v Ostravě, Brně, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Lokti, okolí Máchova jezera a na mnoha dalších místech. Řešení pomocí obecně závazných vyhlášek měst často naráží na obrovský lobbying hudebních businessmanů. Těm jsou obyvatelé žijící v okolí ponecháváni napospas. Proto je na místě plošná veřejnoprávní ochrana, která opět nastaví jasné a vymahatelné mantinely a přinese ochranu i těm nezranitelnějším (nemocným, ohroženým skupinám, dětem, ale i trpícím zvířatům).

Petice včetně právního i odborného hlediska bude předávána poslancům, senátorům a příslušným orgánům státní správy s žádostí o nastolení změny.


iniciativa HLUK Z PRAHY 4    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že iniciativa HLUK Z PRAHY 4 bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...