PETICE proti nadměrnému hluku z festivalů, koncertů, kulturních a zábavních akcí ve venkovním prostoru

My, níže podepsaní, žádáme změnu legislativy (včetně metodik a doporučení) tak, aby chránila naše právo na zdraví, příznivé životní prostředí, pohodu bydlení, právo na užívání našich zahrad a nemovitostí, právo na spánek a neupřednostňovala bezohledný hudební či obdobný business.

Kvůli novele zákona o ochraně veřejného zdraví z roku 2015 byla regulace venkovní hudební produkce z tohoto zákona vyjmuta. Hygienické stanice již nekontrolují zdroj mnohdy velmi obtěžujícího hluku. To způsobilo boom různých hudebních festivalů a dalších hlučných akcí (koncertů, shromáždění, poutí, apod.) po celé ČR. Nikdo již nereguluje hlukové zatížení, četnost, nízkofrekvenční složky hlukového spektra a proto pořadatelé přidávají nejen na hlasitosti nad únosnou mez. Velmi hlučné festivaly se přesouvají do hustě obydlených lokalit.

Kvůli tomu došlo v roce 2021 v širším centru hlavního města k extrémní situaci, která nemá v ČR doposud obdoby. Skupina kolem podnikatele Michala Filipa a jeho spolupracovníka Kamila Šíra se rozhodla umístit v údolí u řeky Vltavy hudební festival, který zničil léto tisícům lidí. Sám pořadatel k tomu pro média 1.6.2022 uvedl: „Nechceme zatěžovat Prahu extrémním hlukem, na který si loni obyvatelé z okolí stěžovali“. Přesto festival nadále pokračuje. Počet hudebních festivalů a různých obtěžujících hudebních produkcí roste jak houby po dešti. Pořadatelé neberou na okolní obyvatelstvo žádný ohled a jde jim pouze o maximalizaci zisků na úkor našeho zdraví, pohody a klidu.

Zjišťujeme, že podobné problémy jsou po celé republice, např.  v Ostravě, Brně, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Lokti, okolí Máchova jezera a na mnoha dalších místech. Řešení pomocí obecně závazných vyhlášek měst často naráží na obrovský lobbying hudebních businessmanů. Těm jsou obyvatelé žijící v okolí ponecháváni napospas. Proto je na místě plošná veřejnoprávní ochrana, která opět nastaví jasné a vymahatelné mantinely a přinese ochranu i těm nezranitelnějším (nemocným, ohroženým skupinám, dětem, ale i trpícím zvířatům).

Petice včetně právního i odborného hlediska bude předávána poslancům, senátorům a příslušným orgánům státní správy s žádostí o nastolení změny.


iniciativa HLUK Z PRAHY 4    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji iniciativa HLUK Z PRAHY 4 svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )