Petice na podporu ústavní stížnosti proti inkluzi


Nepřihlášený uživatel

#26

2016-03-10 08:33

Velmi dobře napsaná petice pro inkluzi, která by přinesla problémy žákům i učitelům.

Nepřihlášený uživatel

#27

2016-03-10 10:00

Jsem pro Inkluzi. Jsem matka zdravého  dítěti i postiženého dítěte. Postižení u svého nebo jiného dítěte si nikdo nepřejeme. Všichni bychom chtěli mít zdravé a chytré děti. Ale proč neumožnit dětem, kteří by i s IVP a podporou ve škole mohli navštěvovat běžnou školu? Nyní je problém takové dítě do školy dostat. Každý se na Vás dívá jako na nenormální matku, která chce ubližovat . Syn chodí do speciální školy a vím že běžná mu nepomůže, ale speciální školy nikdo neruší.

A ať odpustí ostatní, proč nemocné děti izolovat, ať i ostatní děti vědí, že je nutné pomáhat a že nejsme všichni stejní. Bohužel média všechny zveličují a podstatě Inkluze již dávno v plno školách funguje, jenže teď nyní to začali všichni medializovat a všichni se bouří.

Edita Bartošová
Autor této petice

#28 Re:

2016-03-10 10:41

#27: -  

 Ta bouře a odpor není proti inkluzi jako takové. To co tu MŠMT prosazuje není inkluze, ale parodie na inkluzi. Je to jen společné vzdělávání a to má do inkluze v jejím pravém významu neskutečně daleko. Navíc je to prosazováno direktivním způsobem, který zbavuje rodiče jejich práv rozhodovat o vzdělání svých dětí. Přesně, jak sama píšete - integrace už ve školách dávno probíhá. To co brání, aby integrace probíhala kvalitně, je nedostatek financí a absence spec. pedagogů na běžných školách, ale to se nezmění zrušením přílohy o vzdělávání dětí s LMP a tím potažmo likvidací praktických a speciálních škol. Ano, ty školy nebudou "zrušeny přes noc". Zaniknou, protože poradenská zařízení se budou snažit všechny děti dostat do běžných škol na tzv. podpůrná opatření.


Nepřihlášený uživatel

#29

2016-03-10 10:50

Petici podepisuji z toho důvodu, že vůbec nejde o děti. Konečným záměrem je vytvoření soukromého základního školství (Amerika-náš vzor) pro děti našich současných a budoucích vládnoucích "elit". Těm 85%-90%-tům zbývajících bude stačit umět číst a psát. Jako poddaným pro vládnoucí šlechtu je to naprosto dostačující. Přemýšlet a uvažovat (to by bylo nebezpečné) nepotřebují. Co si mají myslet a co je správné a kde je pravda jim ta vládnoucí vrstva řekne.

Nepřihlášený uživatel

#30

2016-03-10 11:31

Inkluze je hlavně v současné podobě civilizace nereálná tzn. utopie!!! Jde proti zavedenému systému, který více méně funguje dobře. A bychom si tak v dobré víře začlenit děti, jen přidělali práci, rodičům vrásky a začleňovaným dětem sebraly jejich nabyté sebevědomí. A změny mají být přeci přínosem!


Nepřihlášený uživatel

#32

2016-03-10 12:42

V úterý jsem byl na semináři s názvem „ŠVP máme a co dál“. Lektorem byl Mgr. ........ Noo v zásadě řekl, že se ŠVP měnit zásadně nebudou. Dokonce to, co všichni očekávali, že budou muset do ŠVP zapracovat tzv. minimální očekávané výstupy – tak to nee?!!! Ty prý slouží pouze poradenským zařízením k tomu, že budou ve svých zprávách z tohoto vybírat a budou tyto minimální výstupy doporučovat. Opakuji, že škola to do svých ŠVP dávat nebude!! Dokonce jsem měl pocit, že ty minimální nároky tam jsou jaksi zpočátku celé akce, aby byl přechod na spol.vzdělávání jednodušší. Na opakované dotazy některých ze ZŠ, jak tedy ty minimální výstupy uchopit bylo odpovězeno, že to je práce poradenských zařízení a např. tam, kde tyto minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, jak se oficiálně nazývají, nejsou, nebude celý výstup realizován. Stejně jako může být vynechán celý obor – tedy např. cizí jazyk – v zásadě je tedy dle mého počítáno se začleněním mentálně postižených žáků až ke hraně středně těžce mentálně postižených /IQ 50/ a to natvrdo!!! Co mi k tomu dovedlo po semináři je i to, že pan .............. řekl, a svědkem mi mohou být všichni aktéři semináře, informaci o práci poraden. Řekl, že podpůrné opatření, tedy i případné zařazení do speciálních škol, budou mít v ruce odborníci z poradenských zařízení, čemuž je moc rád. Rodiče jako neodborníci do tohoto nemohou zasahovat, mohou žádat revizi, ale tam budou také odborníci a veškerá přání rodičů, která by nebyla v nejlepším zájmu dětí /rodiče jako neodborníci tomu nemohou rozumět a ani snad si diktovat nebo přát…./ nebudou brána v úvahu. Rodiče se samozřejmě mohou obrátit na soud. Nevydržel jsem to a namítl, co prohlášení MŠMT i samé ministryně o tom, jak bude jednáno ve spolupráci s rodiči. Noo pohled byl jako na kluka, který nesmí věřit všemu, co mu kdo nakuká, anebo když myslíš……J) Když by rodiče bránili tomu, co odborníci navrhnou, je nutná spolupráce s OSPODem. Tolik snad to zásadní. Jinak peněz bude dost, vše bude nárokové………………

 


Nepřihlášený uživatel

#33

2016-03-10 13:11

Vážení, 3 roky jsem učila na naší malotřídce 3 žákyně s LMP bez asistenta, neboť podle PPP byly jen podprůměrné. PPP vše velmi zlehčovala, udělovala nesmyslné rady. Děvčata se trápila, nakonec jedna odmítala chodit do školy. Spolužáci se k ním chovali velmi pěkně, ale děvčata jim nestačila  ani ve hrách ve ŠD. Po vyšetření v SPC vše dopadlo dobře,. To divení, že byly v normální ZŠ! Já jsem byla na hranici vyčerpanosti. Dvořáková.


Nepřihlášený uživatel

#34

2016-03-10 13:12

Integraci fyzicky hendikepovaných podporuji bez výhrad, pokud by se však měli začleňovat děti s mentálními hendikepy (i lehkými - co to je "lehce mentálně hendikepovaný" a kdo to určuje?), jsem proti: oni budou demotivovaní, protože budou trvale poslední a ostatní děti jim to dají sežrat. A ve třídě se pojede podle toho nejslabšího ... Nepodporuji absolutní elitářství, ale přijde mi, že společnost stále více myslí na to, jak zvýhodňovat ty nejméně schopné na úkor těch nejschopnějších.

Nepřihlášený uživatel

#35

2016-03-10 13:36

blbé děti se stanou terčem šikany
Blatan

#36 Inkluze je příprava na děti ilegálních imigrantů u nás

2016-03-10 13:42

Budou bez znalosti jazyka, negramotné, neschopné jakkoliv reagovat na podněty jen hledět, škodit a ubližovat našim dětem, protože je budou za jejich schopnosti nenávidět. ČSSD provádí kolaborantskou, zrádcovskou politiku i proti těm nejmenším a neštítí se ničeho....


Nepřihlášený uživatel

#37

2016-03-10 14:05

26 let působím ve školství, inkluzi považuji za naprostý nesmysl, který jde proti všem doposud prosazovaným cílům, základní školy nikdy nemohou nabídnout postiženým dětem to, co školy speciální, nemáme prostory, odpovídající počty žáků ve třídách, speciální pedagogy, měnit školní vzdělávací programy nechceme. Na to, abych učil na druhém stupni musím mít odpovídající vzdělání, na prvním taktéž, v ŠD zase určitý konkrétní druh vzdělání, vzájemně to není prostupné, ale postižené děti se všemi jejich specifickými poruchami a potřebami najednou můžeme učit všichni bez rozdílu. Na pedagogických fakultách se dbá na obsah probíraného učiva, ale začínající učitelé se bojí žáků, rodičů, problémů vůbec, nejsou připravování dobře po stránce didaktické a metodické. Je třeba velmi rychle vysokoškolské vzdělání přizpůsobit požadavkům praxe - už teď je pozdě. Ministerstvo a celý tento stát kantory pohrdá a naprosto bezostyšně plýtvá ohromným potenciálem, který v těchto lidech má.

Jak bude inkluze v praxi vypadat?

1/ vznikne speciální odbor pr inkluzi na MŠMT pod vedením paní Laurenčíkové

2/ vzniknou speciální odbory pro inkluzi v jednotlivých krajích

3/ vznikne nekontrolované množství o.p.s. , které se budou zabývat proinkluzivním vzděláváním všech školských pracovníků

4/ ped. fakulty budo vyučovat inkluzi jako speciální obor

5/ každá škola bude muset mít učitele speciálně vzdělaného v čtyřsemestrálním studiu, který bude pro danou školu garantem inkluze, své vzdělání bude muset pravidelně prohlubovat

6/ učitelé základní školy budou muset měsíčně zpracovávat graf úspěšnosti inkludovaných žáků ve všech předmětech

7/ ČŠI bude jednotlivé školy hodnotit dle úspěšnosti inkluze nikoli dle úspěšnost vzdělání

 

Dodatek:

V bodech 1 - 4 se ztratí 85% nákladů na inkluzi jako takovou, peníze na asistenty se nezvýší, zájem o tuto práci nebude - není ani teď, vím, o čem mluvím, asistenta k postiženému žákovi jsem sháněl 1/2 roku, školám a kantorům zbyde akorát přebujelá administrativa, nejvíc na tom vydělají spřátelené s MŠMT proinkluzivní organizace s pseudoodborníky, které budou pobírat 600,-Kč za hodinu školení

Nemám nic proti integraci, máme ve škole několik autistů a asi 50 dětí s různými menšími handikapy, tito nás zaměstnávají na 110%.

S pozdravem Bednář - ředitel školy


Nepřihlášený uživatel

#38

2016-03-10 14:07

Nesouhlasím s peticí jsem PRO INKLUZI. Toto je petice na podporu diskriminace postižených asi ji vymyslel Putinův ruskej šváb Zeman ach jo...


Nepřihlášený uživatel

#39 Re: Inkluze je příprava na děti ilegálních imigrantů u nás

2016-03-10 14:08

#36: Blatan - Inkluze je příprava na děti ilegálních imigrantů u nás  

drž tlamu blatane ruský švábe. Víš co? Polib Zemanovi a Ovčáčkovy rudé trenky !!!!!!!!!!!! 


Nepřihlášený uživatel

#40

2016-03-10 14:23

Máme vnoučka, který chodí již osmý rok do speciální školy a i přes veškerou péči včetně asistentky umí počítat sotva do dvaceti a je na úrovni žáka ve druhé třídě.Inklize by ho úplně zničila. Inkluze je hloupost někoho, kdo o životě takových dědí nic neví.

Nepřihlášený uživatel

#41

2016-03-10 14:45

V době, kdy se počty žáků na ZŠ pohybují kolem 30 (alespoň v Ostravě), učitel taktak stíhá. Na méně talentované a různě handicapované by neměl čas. Tam by tyto děti nezažily tak důležitý pocit úspěchu. Na dosavadních specializovaných školách, kde mají zkušené pedagogy a je jich menší počet, mají vhodné podmínky a navíc cítí, že jsou přijímány, což se v "běžných" školách mezi dnešními někdy až zpustlými žáky nemusí dít, ba naopak...

Nepřihlášený uživatel

#42 Re:

2016-03-10 14:50

#37: -  

 Děkuji Vám za komentář. Velice dobře a přesně jste popsal, kam půjdou peníze na inkluzi.

Edit

#43

2016-03-10 15:23

Nešťastných kroků v našem školství bylo více než dost, tohle je jeden z největších přehmatů, kde se v rámci jakéhosi podivného boje proti domnělé diskriminaci mnohonásobně zhorší kvalita výuky jak postižených, tak i zdravých dětí a doplatí na to stejně tak i učitelé.  Nechápu lidi, co tohle vymýšleli.

nesouhlas

#44

2016-03-10 16:42


dnes jsem se dozvěděl o Vaší aktivitě ohledně petice za zrušení inkluze. Přiznám se, že mne to udivilo a to zejména poté co jsem si přečetl, že je to aktivita rodičů s postiženými dětmi. Pročetl jsem petici a následně i ústavní stížnost. Situace určitě není jednoduchá, tedy jen pár mých postřehů.
Sám mám syna s Aspergerovým syndromem, tedy nějaké zkušenosti se školstvím a inkluzí mám.
Ve vaší petici mne zaujala věta.
Není reálné, aby postižené děti zvládly učivo běžných škol až do konce povinné školní docházky a je ohroženo i jejich právo na vlastní důstojnost. Výsledkem bude snížení vzdělanosti všech dětí.
To je ovšem samozřejmě nesmysl a vše ostatní je tím shozeno. Věřte, že mnoho postižených  dětí toho schopno je a naopak řadu z nich ve vzdělání brzdí ty průměrné.
Vždy mne rozčílí, když někdo paušalizuje a má potřebu mluvit za ostatní. Možná si to neuvědomujete, ale touto vaší peticí dost škodíte mnoha dětem s různým postižením, které již  v tom hlavním proudu vzdělávány jsou i přes absenci zákona o inkluzi a z toho plynoucími problémymi a překážkami. Možnost vzdělávání v tomto hlavním proudu byla díky a právě proto, že se vše připravovalo k zákonu o inkluzi. Osobně jsem rád, že zákon byl schválen. Zákon jistě není dokonalý, ale pomůže těm, kteří jsou v tomto hlavním proudu již integrováni. Vy vaším prohlášením jste nahráli všem, kteří jsou proti inkluzi v jakékoli formě. Tímto jste s vaničkou vylili i dítě.
Po přečtení vaší stížnosti jsem byl trochu dezorientovaný. Najednou to již nebyly postižené děti jako celek, ale pouze část, LMP.
Chápu vaše připomínky ve směru LMP, ne ale vaši argumentaci a paušalizaci, která škodí ostatním postiženým dětem, zejména těm, které již v tom hlavním proudu jsou, potřebují asistenta a pomůcky. Jedná se o 46000 dětí.
Zamyslete se nad tím a zkuste být v petici konkrétnější. Zvažte, zda zrušením inkluze nevznikne více špatného než dobrého. Já osobně budu vždy bojovat aby můj syn byl vzděláván v tom hlavním proudu, i když se vám nakonec povede zákon zrušit. Možná by bylo lepší zjistit si co si o daném zákonu myslí rodiče postižených dětí.
Určitě seženete mnoho podpisů, a asi pro vás není důležité od koho.
Pěkný den


Nepřihlášený uživatel

#45 Re:

2016-03-10 17:45

#44: nesouhlas -  

 Vážený pane, cílem žaloby rozhodně NENÍ zabránit dětem ve vzdělávání v běžné škole. Cílem je zábránit situaci, kdy ani děti, ani rodiče nebudou mít na výběr. V současné době na výběr máme. Novela zákona ovšem striktně nastavuje jako prioritu "v nejlepším zájmu dítěte" hlavní vzdělávací proud. Tvrzení, že se speciální školy neruší je stejně platné jako tvrzení, že rozhodovací právo o způsobu vzdělávání bude dál náležet rodiči. Přečtěte si komentáře výš, najdete tam k tomu velmi důležitá sdělení. Problémy, které v současné době provází integraci dětí s AS a dalších, neplynou z neexistence zákona, ale ze špatně nastaveného financování školství. Pochopte, prosím, zase vy - že paušalizace je špatná i v opačném směru a totiž používat pár příkladů tzv. dobré praxe - integrovaných dětí s AS - jako příklad, že integraci může zvládnout každý.


Nepřihlášený uživatel

#46

2016-03-10 17:49

Nesouhlasím se zrušením speciálních škol.děti,ktere chodí do těchto škol,jsou štasné a učení je baví.V normální škole,kde jsou jiné nároky nezapadnou a děti na ně budou se dívat,jako na ty,které jsou hloupější než oni.Nechápu,když celá léta speciální školy fungují bez problémů,se někdo rozhodne,že už to dál nebude
nesouhlas

#47

2016-03-10 18:04

#45

sice je Vaše odpovědˇve smyslu já o voze, Vy o koze, ale pokusím se reagovat.

Financování: ano díky zákonu, toto financování začne fungovat jak je potřeba a těch někde uváděno dokonce 60000 postižených dětí vzdělávaných v hlavním proudu, bude mít vytvořeny lepší podmínky ke vzdělávaní. Jestliže se zákon zruší, žádné peníze nedostanou a nikde není psáno, že to bude "fungovat" alespoň jako doposud.

Dobrá praxe: Ještě jednou, podívejte se na ty počty. Až 60000 dětí je v hlavním proudu, tedy jejich rodiče nejspíše inkluzi podporují a určitě se jim díky zákonu uleví. Navíc já nepaušalizoval. Mně je jasné, že to neplatí pro všechny.

Paušalizace zaznívá pouze od předkladatelů petice, dle které to nezvládne žádné postižené dítě.

Ve stížnosti už se zmiňují pouze o LMP. Kolika dětí s LMP se to bude skutečně týkat? Potom porovnejte čísla s 60000 postižených, kterým zákon pomůže minimálně narovnat finance  a v případě zrušení zákona se může jejich postavení ještě zhoršit oproti stávajícímu.

A ještě něco, nikde nepíší, že ten zákon je skvělý, ale aspoň něco. Změny se dají provést vždy. Ale rušit ho? Bude ještě někdy vůle i pozměněný zákon přijmout? Co bude s těmi 60000 dětmi?

Pěkný den

 


Nepřihlášený uživatel

#48

2016-03-10 18:09

Nesouhlasilm s inkluzí a plně podporují bránící se rodiče. Paní ministryně asi vůbec neví, co to je mít nemocné dítě, aby se i ono mohlo radovat z třeba jen malého úspěchu.

Nepřihlášený uživatel

#49 Re:

2016-03-10 18:31

#48: -  

 Dobrý den,

a podporujete i rodiče nemocných dětí, kteří podporují inkluzi? Oni vědí co je to mít nemocné dítě, které se dokáže radovat z úspěchu a navíc má stejné možnosti jako ti průměrní či nadprůměrní, co se týká uplatnění v životě.


Nepřihlášený uživatel

#50 Re:

2016-03-10 18:37

#47: nesouhlas -  

 četla jsem už různá čísla o počtech úspěšně integrovaných dětí, ale zatím se min.Valachová a její pohůnci z ČOSIVu oháněli řádově v tísícovkách. Kde jste, prosím, přišel k číslům 46.000 a 60.000 postižených dětí integrovaných do hlavního vzdělávacího proudu? Opravdu mě zajímá zdroj těchto čísel. A pokud možno i početní zastoupení konkrétních typů postižení. Děkuji.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...