Petice na podporu ústavní stížnosti proti inkluzi


Nepřihlášený uživatel

#1

2016-03-08 15:41

Překrásné zařízení ještě před několika lety, výborné pro klienty i jejich rodiče. Obdivovali odborníci zahraniční i naši, úžas, obdiv ze všech stran. Pro uživatele ucelená rehabilitace, vlastní lékaři, fyzioterapeuti, dílny, školy, učební obory, sportovní vyžití a další volnočasové aktivity.... Vše, obrazně řečeno pod jednou střechou. Udržovaný areál, lukrativní místo. Proto transformace, někdo měl v této lokalitě jiný záměr. Co nedokázala úplně zničit ministerská transformační snaha, to zničí nesmyslná inkluze. V tomto státě se ztratil zdravý rozum, bohužel. Začátek byl u vlády pravicové a teď pokračuje i socdem. Škoda.
Velmi děkuji všem obětavým pracovníkům Kociánky a zejména bývalému, dlouholetému řediteli Mgr. Jiřímu Podluckému. Odvedl obrovský kus práce, měl dobře nakročeno, výbornou vizi i tah na branku. Nikdy bych nevěřila, že vše dobré se dá zlikvidovat takovým tempem a v tak krátkém časovém úseku. Věřím, že sláva Kociánky se ku prospěchu handicapovaných vrátí.

Nepřihlášený uživatel

#2 Re:

2016-03-08 20:00

#1: -  

Kociánka je otevřené zařízení pro týdenní a celoroční pobyt dětí a mládeže. Poskytuje služby sociální péče a podporu dětem a mládeži s tělesným a druhotným mentálním postižením, které podstatně snižuje normální způsob jejich výchovy, vzdělání a přípravy na povolání.

Citace ze stránek Kociánky.

 

Naštěstí se inkluze dětí z Kociánky netýkají, v ikluzi se přece jedná o úplně jinou skupinu dětí.

Edita Bartošová
Autor této petice

#3 Re: Re:

2016-03-08 20:07

#2: - Re:  

 To není tak úplně pravda. Za prvé chodí do školy v Centru Kociánka i děti, které jsou "jen" zdravotně znevýhodněné, což bude v rozporu s novelou ŠZ a za druhé se zde děti v některých třídách učí podle přílohy vzdělávání LMP, která se novelou ruší.


Nepřihlášený uživatel

#4 tak hrůzostrašně bych to neviděl

2016-03-08 20:33

inkluze mají odklad dva roky, mezitím budou volby. A pak bude vše jinak.

Edita Bartošová
Autor této petice

#5 Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl

2016-03-08 20:48

#4: - tak hrůzostrašně bych to neviděl  

Inkluze nemá odklad, jen dvouleté tzv. přechodné období, volby nejsou záruka ničeho. V pozadí inkluze stojí za min. Valachovou stejné organizace(lidé), kteří tam stáli i za Chládka.

Lída

#6 Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl

2016-03-08 20:55

#4: - tak hrůzostrašně bych to neviděl  

 Pozor, žádná inkluze se neodkládá! To jsou jen řeči, platí zákon i vyhláška!

MIntaka

#7 Prospěšná inkluze

2016-03-08 21:50

Inkluze sama o sobě špatná není. Pro některé žáky, třídy a školy je přínosem.  Nevhodná je její "politická" podoba  způsob prosazování.

Tomáš

#8 Jsem proti inkluzi a podporuji každý krok proti jejímu zavedení

2016-03-08 22:08

Praktické školy mají svůj smysl! Každému, kdo má rozum a umí ho používat, je nad svět jasné, že zabezpečit bezproblémový chod výuky s tak odlišně intelekčně nadanými žáky je holý nesmysl. Buď se budou jedněm věnovat více a ti nadanější se pak budou nudit a zbytečně se tím plýtvá jejich potenciálem, nebo se pojede podle normálního plánu a potom nebudou ti méně nadaní stíhat, nebudou ničemu rozumět, budou zmatení a zbytečně propadat frustracím a depresím. Proč jsou asi ve všech sportovních odvětvích různé kategorie, ligy, oddíly apod. podle nadání. Protože by se chtěli ti horší diskriminovat? Ani náhodou, přesně naopak - aby si vůbec mohli v kolektivu škrtnout a mít radost z toho, že jsou plnohodnotní a jsou ostatními přijímaní jako sobě rovní. Tím, že všechny napereme do jedné třídy, nejenže uděláme ze vzdělávacího procesu naprostý guláš, v jehož důsledku přitížíme práci pedagogům a zhoršíme dostupnost kvalitního vzdělání standardním žákům základních škol, ale především zkomplikujeme vzdělávací proces dětem z dřívějších praktických škol - tedy právě těm, kvůli nimž je tenhle nesmysl prováděn! To je přece absurdní, to autoři nemohou myslet vážně. Co sedí na MŠMT za hlupáky, že vymýšlí takové šílené koncepty?


Nepřihlášený uživatel

#9

2016-03-09 07:03

Inkluze by vedla k dalšímu a hlubšímu zhoršení úrovně školství. Copak je možné kvalitně vzdělávat v tak široké mezi od nevzdělatelných až po ty nadprůměrné v rámci jednoho "ústavu"?

Nepřihlášený uživatel

#10

2016-03-09 08:50

Inkluze jde přesně naopak proti dětem. Vzhledem k našim zkušenostem s výukou dětí s LMP na tradiční základní škole mohu potvrdit, že děti zažijí úspěch jen sporadicky, jsou vyčleňovány z kolektivu, byť se k nim děti nestaví nepřátelsky. Tyto děti jsou osamocené a naopak individuální práce s AP např. v praktických činnostech byla pro ně částečným vysvobozením.

Nepřihlášený uživatel

#11

2016-03-09 08:58

Ještě, že školy a rodiče mají dva roky čas na přípravu.


Nepřihlášený uživatel

#12 Re: Re: Re:

2016-03-09 09:05

#3: Edita Bartošová - Re: Re:  

Kolik zdravotně znevýhodněných dětí na Kociánce je?

Jednotlivci či desítky dětí?

Karel

#13 Karel

2016-03-09 09:13

Zaujala mě pasáž "Výsledkem bude snížení vzdělanosti našich dětí. Rodiče budou ve snaze řešit zájmy svých dětí požadovat nápravu od škol a odborných školních pracovišť a celý systém se pod náporem kauz bude hroutit."

Proto bych se rád zeptal, jestli jsou autory petice skutečně rodiče dětí s LMP.

 

Edita Bartošová
Autor této petice

#14 Re: Karel

2016-03-09 09:38

#13: Karel - Karel 

 jsme sdružení rodičů dětí s různými typy postižení - jako rodiče podáváme ústavní stížnost k soudu, jestli Vám některé formulace v textu "nesedí" je to dáno asi tím, že je to psané ve spolupráci s právníkem, který nám se stížností pomáhá

 


Nepřihlášený uživatel

#15

2016-03-09 09:40

Tuto petici ráda podepisuji, protože plně souhlasím s jejím zněním.
Možná, že její formální stránka mohla být konzultována s češtináři, na České škole je jich hodně.
S pozdravem a přáním úspěchu doc. Iva Švarcová

Nepřihlášený uživatel

#16 Re: Karel

2016-03-09 09:45

#13: Karel - Karel 

 Jak název sdruženi napovídá, tak jejich děti budou z Kociánky a primárně budou asi tělesně postižené.

Někdo se už zeptal, kolik že vlastně je na Kociánce nepostižených dětí.

Edita Bartošová
Autor této petice

#17 Re: Re: Re: Re:

2016-03-09 09:46

#12: - Re: Re: Re:  

Nerozumím vaší otázce. Respektive, co má společného s celým problémem. Inkluze "po česku" bude mít dopad na VŠECHNY školy a děti v republice. Stížnost nedáváme kvůli skupině dětí se zdravotním znevýhodněním, ale kvůli dopadu této podoby inkluze na VŠECHNY děti školou povinné.


Nepřihlášený uživatel

#18

2016-03-09 10:53

Inkluze snižuje úroveň školství a traumatizuje žáky.

Nepřihlášený uživatel

#19

2016-03-09 10:54

lumen_2016


Nepřihlášený uživatel

#20

2016-03-09 13:15

Integrace dětí s postižením je možná ve výjimečných případech u dětí s neporušeným intelektem, kdy jsou k tomu vhodné podmínky v dané třídě / nižší počet žáků, 1 oddělení, odpovídající klima třída../, v pedagogickém sboru / speciální pedagog se zaměřením na dané postižení, psycholog, učitelé kteří budou brát práci s postiženým jako výzvu , spolupracující rodiče postiženého žáka...a mnohé další. Tehdy má integrace šanci na úspěch. Inkluze v pojetí nového školského zákona je direktivní, nepromyšlená, ve svém důsledku sníží kvalitu výuku nejen postižených žáků ale i žáků zdravých. Přítomnost až 4 postižených žáků / každý může mít jiný druh postižení- např. intelektu, řeči, sluchu, zraku, těsné postižení, poruchy chování / v jedné běžné třídě, při počtu 30 žáků, s jedním učitelem, který nemá vzdělání pro postižené děti a s jedním asistentem - absolventem několika hodinového kurzu - je zcela nereálné a neproveditelné. Osnovy musí být nutně odlišné dle druhu postižení. Postižené děti nemají nárok na odborníky ? Proč rušíme systém, který byl špičkový ? Bylo by dobře, kdyby si navrhovatelé tohoto zákona odzkoušeli práci učitele v takové třídě.....Vše by se vyřešilo. davidová

Nepřihlášený uživatel

#21

2016-03-09 17:24

Obávám se snížení kvality výuky a vzdělání na základních školách

Nepřihlášený uživatel

#22

2016-03-09 18:05

Z lidského principu.

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2016-03-09 21:38Nepřihlášený uživatel

#24

2016-03-09 21:40

Připojuji se svým podpisem na podporu ústavní stížnosti, proti inkluzi.
společenským systémem znechucen

#25 Komentář člověka znalého poměrů v českém školství

2016-03-10 08:12

Ať už se k osobě V.Klause mladšího, ředitele gymnázia PORG, stavíme jakkoliv, přečtěte si na Novinách níže uvedené komentáře, kde trefuje hřebíček přesně na hlavičku (omlouvám se, nejde to vložit jako link):

KOMENTÁŘ: Inkluze novorozenců - Václav Klaus ml.

KOMENTÁŘ: K čemu jsou školy? - Václav Klaus ml.

KOMENTÁŘ: Rušení zvláštních škol – Václav Klaus ml.

 

Já sám mám ze středního školství několikaletou praktickou zkušenost - od počátečního nadšení, přes zjištění stavu, marnou snahu něco změnit a nakonec poznání, že zezdola se schody opravdu zametat nedají. Problémy s nekázní a nevychavaností studentů je ten úplně nejmenší problém. S tím se schopný kantor popere a problémisty srovná do latě, nepotřebuje na to ani pedagogickou fakultu (ač se nám "odborníci" snaží nakecat opak).

Problémem jsou zbabělci ve sborovnách (často zakomplexovaní svojí vlastní neschoností - "kdo umí umí, kdo neumí učí, kdo neumí učit učí tělocvik ... a kdo pohořel jako kantor, jde dělat krajského školského inspektora"), morální slaboši na ředitelských postech škol (šikana těch kantorů, kteří špatným studentům dávají po zásluze špatné známky i když zbytek školy praktikuje politiku appeassementu vůči lemplům), úředníčci s funkcema na všech úrovních (kde se jedná jen o buzeraci nižších pater hierarchie pomocí lejster a absurdních nařízení) a hlavně politici, kteří vymýšlí pitomosti aniž by v životě stáli u tabule.

Bohužel každý ministr školství po roce 89 přišel do úřadu s mesiášským pocitem, že školství od dob Marie Terezie nečekalo na nic jiného, než na génia jeho formátu... a podle toho to vypadá.

To, co se po roce 89 dělá za experimenty se školstvím, to hlava nebere a kdyby tenhle národ nebyl tak děsivě přip****ný, tak by dávno vynesl politickou garnituru na hrotech vidlí.

Mám malou dcerku a děsím se dne, kdy budu hledat školu, kam ji přihlásím. Protože po tom, co jsem viděl ve školství, si ji budu asi raději učit a doučovat sám... a navíc budu muset ještě kontrolovat, jaké nesmysly jí do hlavy cpou ve škole.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...