Petice na podporu ústavní stížnosti proti inkluzi

nesouhlas

#51 Re: Re:

2016-03-10 18:58

#50: - Re:  

 

Nejdou vlozit odkazy

 

Idnes

Valachová připomněla, že už nyní je v běžných školách sedmdesát tisíc dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, pro něž například asistenty často platí rodiče.

 

Většina škol už integruje

V běžných základních školách se vzdělává téměř 52 tisíc dětí s postižením, z toho téměř 46 tisíc formou individuální integrace. Z celkového počtu 4100 běžných základních škol individuálně integruje děti s postižením 3 175 škol.

V praktických a speciálních školách se vzdělává téměř 24 tisíc dětí s postižením. Největší podíl dětí v těchto školách tvoří děti s mentálním postižením, i jejich počet v běžných školách však trvale roste.

Zdroj: ČOSIV

 

viz tabulka zdroj ČOSIV

početní zastoupení budete muset poptat na ministerstvu

 

A teď ta čísla o těch násilně přeřazených s LMP.


Nepřihlášený uživatel

#52 Re: Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl

2016-03-10 19:36

#5: Edita Bartošová - Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl  

 Ano, ale Chládek s tím nesouhlasil, proto na něho ušili nesmyslný důvod k odvolání. Tak tam napasovali kamarádku Dientsbiera, která je poslušná a dělá to, co se po ní chce. A to i přesto, že to uškodí všem!


Nepřihlášený uživatel

#53

2016-03-10 19:38

Speciální školy byla naše chlouba v kladném slova smyslu (aby to někdo nepřekroutil), bylo to něco extra pro děti, které nemohli jít do normální ZŠ.


Nepřihlášený uživatel

#54

2016-03-10 19:40

Tento problém jsem před téměř 20 lety aktivně řešil v Olomouci, naštěstí rodiče rebelové dostali rozum a uvědomili si, co je lepší pro jejich děti. Rodičům postižených dětí rozumím, ale mynistrini nikoliv, měla by odejít.

Nepřihlášený uživatel

#55 Re:

2016-03-10 19:45

#29: -  

 Souhlasím se vším, o čem píšte. Vše je pravda.


Nepřihlášený uživatel

#56

2016-03-10 19:47

A co si myslíte proč to všechno? Za vším hledej kšeft a peníze.


Nepřihlášený uživatel

#57

2016-03-10 19:49

Kdyby byl ministr školství Klaus mladší, to by bylo fain. Je to odborník v tomto oboru.  Tohle by se nestalo.


Anonymous

#58 Re: Re: Re:

2016-03-10 20:50

#51: nesouhlas - Re: Re:  

Jo tak ČOSIV už pro jistotu sčítá úplně všechno, tak to potom jo. A takové zevšeobecňování vám nevadí? Podíl dětí integrovaných do běžných tříd se u různých diagnóz diametrálně liší: zatímco u dětí s poruchou učení, poruchou chování nebo tělesným postižením se se zdravými dětmi učí kolem 90 procent školáků, u mentálních a kombinovaných postižení je to pouhých 10 procent. Autisty se daří do běžných tříd zapojit asi v 40 procentech případů. Takto postižených dětí je totiž výrazně víc než těch 12 tisíc, které trpí lehkou mentální poruchou. Podle čísel ministerstva zdravotnictví loni trpělo různými druhy postižení 74 tisíc dětí. Pro srovnání, všech dětí ve věku pro základní školu bylo loni 828 tisíc.  V následujícím grafu se můžete podívat, kolik dětí v Česku trpí danou poruchou a jakou část z nich se daří integrovat.  Zdroj: Statistická ročenka Ministerstva školství ČR - graf nelze vložit, je v článku - rozhlas.cz - Před pěti lety chodila většina postižených dětí do speciálních tříd.

dál - problémy ve školství plynou z nedostatku financí především na asistenty, proč je tedy nutné rušit přílohu o vzdělávání žáků s LMP? Co to má společného s financováním?

dál - v první fázi se nebudou počítat ani tak počty násilně přeřazených, jako počty zázračně uzdravených - už tu máme první vlaštovky : "Dnes k nám na školu totiž dorazil papír s výsledky vyšetření žáka 6. ročníku - těžkého dyslektika, který je od druhé třídy integrován. V podkladech za školu jsme uvedli, že by měla integrace pokračovat ovšem i s asistentem, protože žák výuku češtiny a angličtiny bez asistence nezvládá, přitom v matematice je dvojkař. Bez schopnosti číst má samozřejmě také problém v naukových předmětech. Výsledek - vyřadili ho z integrace, o asistentovi prý nemůže být ani řeč. Nevím, jaké mají pracovníci PPP poraden befely shora, ale vypadá to, že peněz od září nebude dostatek a tudíž mají nařízeno asistenty šetřit. Zřejmě je budou přednostně přiznávat LMP žákům, kteří jsou ovšem na 2. stupni ZŠ již ve fázi nevzdělavatelnosti, a dyslektická děcka, která při patřičné pomoci vzdělavatelná jsou, na to doplatí." - k uvedení jména nemám v tuto chvíli souhlas

dál - Dobrý den, v úterý jsem byl na semináři s názvem „ŠVP máme a co dál“. Lektorem byl Mgr. ........ Noo v zásadě řekl, že se ŠVP měnit zásadně nebudou. Dokonce to, co všichni očekávali, že budou muset do ŠVP zapracovat tzv. minimální očekávané výstupy – tak to nee?!!! Ty prý slouží pouze poradenským zařízením k tomu, že budou ve svých zprávách z tohoto vybírat a budou tyto minimální výstupy doporučovat. Opakuji, že škola to do svých ŠVP dávat nebude!! Dokonce jsem měl pocit, že ty minimální nároky tam jsou jaksi zpočátku celé akce, aby byl přechod na spol.vzdělávání jednodušší. Na opakované dotazy některých ze ZŠ, jak tedy ty minimální výstupy uchopit bylo odpovězeno, že to je práce poradenských zařízení a např. tam, kde tyto minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření, jak se oficiálně nazývají, nejsou, nebude celý výstup realizován. Stejně jako může být vynechán celý obor – tedy např. cizí jazyk – v zásadě je tedy dle mého počítáno se začleněním mentálně postižených žáků až ke hraně středně těžce mentálně postižených /IQ 50/ a to natvrdo!!! Co mi k tomu dovedlo po semináři je i to, že pan .............. řekl, a svědkem mi mohou být všichni aktéři semináře, informaci o práci poraden.


Nepřihlášený uživatel

#59 Re: Re: Re: Re:

2016-03-10 21:18

#58: - Re: Re: Re:  

 Myslím, že už jsem vše napsal. Proto nechápu Váš příspěvek. Jen si potvrzuji jakou medvědí službou je tato iniciativita devíti lidí, pro všechny postižené děti ( napříč celým spektrem postižení), které se v hlavním proudu vzdělávají.


Nepřihlášený uživatel

#60 Re: Re: Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl

2016-03-10 21:39

#52: - Re: Re: tak hrůzostrašně bych to neviděl  

 Ano, je to tak. Ta strašná žena svým naprosto neerudovaným neodborným rozhodnutím uškodí především dětem, které už tak dost trpí svým postižením. Nemluvě o ostatních dětech v takové třídě - nároky na žáky se díky inkludovaným dětem budou snižovat, úroveň vzdělání půjde o další stupně níže. Jsem velmi šťastná, že jsem stará a už se mě to nebude týkat. Je mi však líto mladých kolegyň, ale především dětí. A to vše kvůli další pomatené osobě s pseudohumanistickými vizemi.

frederika

#61

2016-03-10 22:00

To se opravdu vše dobré v tomto státě musí zrušit ? Praktické školy mají svůj význam.  Máme ve vládě bandu blbců !


Nepřihlášený uživatel

#62 Re: Prospěšná inkluze

2016-03-10 23:47

#7: MIntaka - Prospěšná inkluze 

 Docela by mne zajímal ten přínos. Velice ráda bych to už konečně pochopila. Učím 31 let, ve třídě mám jen 23 dětí (nejméně za svou praxi), z toho 6 s jednou až dvěma vývojovými poruchami učení, jednoho s ADHD, jednoho s hraničním IQ a obrovské štěstí, že zatím žádného inkludovaného žáka (není všem dnům konec). Prosím o vysvětlení přínosu, ať se těším.

fedor

#63

2016-03-10 23:57

Je na čase si postavit otázku, kam jsme se dostali od listopadu 89. V čem jsme postoupili vpřed a v čem jsme klesli? Stačí si vzpomenout na hromadné rušení jeslí a mateřských školek, x-rychlostní mateřskou, založení dekadentních soukromých škol, likvidaci učňovského školství, lavinovitý růst počtu vysokých škol i jejich fakult. Není snad nutné vypočítávat, kam jsme dospěli ve světovém měřítku ve vzdělanosti našich maturantů po 25 letech tupě prováděných úprav našeho školství. Faktem je, že jsme opustili první desítku na žebříčku vzdělanosti středoškoláků a úspěšně dostihli úrovně nejvěhlasnější světové velmoci - USA - 52. místo. S jeslemi a školkami zatočil svého času náš věhlasný premiér Nečas, jenž měl to štěstí a téměř přímo ze školské lavice se dostal ke korytu, a měl možnost rozhodnout. S učňovským školstvím zatočil jak se patří náš Veliký Otec privatizace, polobůh ODS Václav Klaus, jenž "tak trochu" pozapomněl, že co není zakázáno, je v Čechách povoleno bez ohledu na morálku a nenechal ve své neskonalé moudrosti připravit odpovídající zákony, jež by byly schopny učňovské školství zachránit. Kolikpak současných českých podniků, vlastněných zahraničním kapitálem má svá učňovská střediska? Vzpomeňme si, kdo byl v tomto státě u moci, když začaly růst vysoké školy jako houby po dešti s přímo enormě rostoucím počtem vysokoškoláků. Jen pro zajímavost, za komoušů ze 180 studentů přijatých ke studiu na nejmenované fakultě ČVUT postoupilo do druhého ročníku jen asi 90. Odsev během dalších 4 let činil jen asi 10. Porovnejte s dneškem. Je pravdou, že i komouši měli své speciální vysoké školy, kde získávali titul: rodné strany doktor.  Leč i oni byli nuceni makat, na rozdíl od těch fiškuntálů v polistopadových vládách, kteří, díky svým papínkům, zaujímaným postům či všimnému přímo stanovené výše, získávali tituly, aniž by byli nuceni navštěvovat jak přednášky, tak cvičení a diplomové práce či doktoráty za ně zpracovali jiní. Nevídáme některé z nich náhodou téměř denně na našich obrazovkách? A neprojeví při tom nejmenší známku studu. Prý se za svůj prohřešek omluvili!! Podívejme se dnes, kdo prosazuje plošnou inkluzi.  Jsou to představitelé s velkou životní zkušeností? Nebo dříve narození a zkušení pedagogové? Ne, v žádném případě! Nedovolil si to ani vysokoškolský profesor pan Fiala. Pan prezident Zeman je pražskou kavárnou dehonestován za jeho názor na inkluzi ve stylu  zamýšeném ministryní Vlachovou. Stačí si porovnat životní zkušenosti těchto dvou a není třeba další diskuse. Kdy již budou konečně stanoveny požadavky na ministerské posty jak co do věku, tak kvalifikace? Mlátit ústy dokáže každý, obzvlášť, když mu za to mlácení prázdné slámy jemu podobní do strhání tleskají. Do kdy lze trpět podobnou aroganci jak vůči lidem s životní zkušeností, tak vůči široké veřejnosti? Že by nám to bylo diktováno jedním nejmenovaným velvyslanectvím, jemuž je nejspíš solí v očích vzdělanost našeho národa jako celku /zatím/? Když si troufá radit prezidentovi, radit mladé ministryni, jež má kariéru ještě před sebou, musí být přece hračkou.

 

 

 


Nepřihlášený uživatel

#64

2016-03-11 00:19

Inkluse je dalším krokem k likvidaci i tak již mizerné kvality našeho školství poznamenaného nekompetentními pokusy o pseudozměny minulých vlád. je ještě horší variantou pokusu, který sloučil učňovské školství se středními školami. Nepřinese prospěch žádné skupině vzdělávaných. Nechci konspirovat, ale mám pocit že se někdo systematicky snaží z nás udělat národ polovzdělanců a primitivů, kteří budou dobří jen do velkoskladů třídit zboží a do supermarketů doplňovat regály, či do výroby, která je založena na mnohonásobném opakování jedné a téže výrobní operace. Nakonec výsledky voleb intelektovou kvalitu voličů jen potvrzují.

Nepřihlášený uživatel

#65

2016-03-11 08:23

Inkluze je ideální cesta (někým nařízená) k tomu,aby nám budoucí generace prostě a jednoduše zhloupla. Kdo na to má stejně své dítě přihlásí do soukromé školy už od 1. třídy, resp. do školy s jiným stylem výuky a přístupu k dětem (např. Montessori apod.) Kdo z našich politiků dá od září své dítě do státního systému školství ? Jsem přesvědčená, že nikdo! Kam dá své dítě, až bude jednou toho školáčka mít, paní Valachová? Do (zničeného) státního systému vzdělávání? Určitě ne! Celé tohle přizpůsobování se všeho všemu a všem (nejen ve školství) vede jen ke snižování pomyslných "latěk".  Místo toho, abychom nechali ty slabší a "jiné" dostat ze sebe maximum s ohledem na jejich možnosti (což plně zajišťuje současný systém), tak je nacpeme k těm silnějším, zdravým a nijak nehendikepovaným dětem. Myslí si snad někdo, že tím z těch slabších dostanete ještě víc? Ne, jen ti silnější na to doplatí celkově sníženou kvalitou výuky. Bylo to napsáno již 100x, každé dítě potřebuje ve škole zažít pocit úspěchu, pocit, že to zvládlo, že něco dokázalo... Inkluzí to těm slabším, dětem vezmeme, naopak je vystavíme pocitům opačným a můžeme jejich dušičkám (nevratně) ublížit. Proto jsem tuto petici podepsala a pevně věřím v návrat zdravého (selského) rozumu, a to nejen do školství. 

 


Nepřihlášený uživatel

#66

2016-03-11 09:28

Je zvláštní, že nejdřív ze školství byli odejiti všichni bez patřičného magisterského odborného studia a teď najednou MŠMT nebude vadit, že žáky se zcela specifickými problémy budou učit "obyčejní" učitelé bez vzdělání? Proč se tedy studuje na VŠ obor speciální pedagogika, když najednou to půjde "naučit" za několik hodin seminářů? A jaké vzdělání pro tuto práci bude mít asistent žáka? Jak je možné, že mu má stačit střední škola? A proč má mít vyšší plat než učitel s VŠ?

Nepřihlášený uživatel

#67

2016-03-11 15:48

Mám 45 let odučených a nechci se dále rozepisovat,vše bylo už řečeno.Celá inkluze vede k úpadku našeho školství.O.S.

Nepřihlášený uživatel

#68

2016-03-11 17:12

Já ji podepíši a to proto,protože je mi líto rodičů a dětí,kteří tímto budou muset projít. Sama jsem to zažila u svého dítěte a mám v rodině i u kamarádů děti,kteří si tuhle vymyšlenost budou muset protrpět. Ta paní by se měla zamyslet nad tím co způsobí v jejich rodínách i v mnoha dalších.Je to jen bezcitná ženská.

Nepřihlášený uživatel

#69

2016-03-11 17:42

Vážení!!!!!Rozhodně nesouhlasím s inkluzí, ten kdo ji vymyslel a navrhl, zajisté nemá žádné ponětí o režimu a vzdělávání dětí s lehkým a středním mentálním postižením.Mělo by to znamenat, že každé dítě pak dostane svého asistenta po vřazení do běžné třídy na základní škole?? ?????Jak to bude vypadat, když v běžné třídě bude několik ped. asistentů? Prosím Vás, jsem učitelka s dlouholetou praxí s dětmi s lehkým a středním mentálním postižením a dobře vím, jak obtížně se vyučuje a vedou se děti k tvořivému přístupu ke vzdělání a společenskému chování.Je to trať na předlouhý čas. Určitě ponechme děti s lehkým a středním mentálním postižením ve svých speciálních a praktických školách.Tam mají možnost zažívat své dílčí úspěchy a nestavme je do srovnávání s dětmi v běžné základní škole. V současné době učím na běžné základní škole a mám několik žáků s vývojovými poruchami učení, kombinované s těžkým stupněm ADHD, taktéž mám ve třídě několik žáků má IVP. Práce mne baví a zajímá i přes velkou náročnost, která je kladena na mou odolnost . Podporuji s čistým svědomím a vědomím duševní růst a všeobecné znalosti každého mého žáka.Moje práce mne naplňuje. Prosím Vás, dbejme na kvalitu a podnětného klima třídy při jakéhokoliv typu vzdělání našich dětí. A ten , kdo navrhuje inkluzi, kolik let učil na jakémkoliv typu škol? ŽE by opět někdo chtěl uplatnit svou teorii inkluze , bez ověření ve své školní praxi?To mne tedy velmi zajímá .Budu potěšena, když se mi dostane odpovědi.S pozdravem. Mgr. Sylva Doleželová ( podám více pádných argumentů proti inkluzi)

Nepřihlášený uživatel

#70

2016-03-11 19:47

Po celoživotní praxi ve školství nemohu s inkluzí souhlasit, protože nabourá i tak dost narušený vzdělávací systém.
Karel

#71 Re: Re: Karel

2016-03-11 21:40

#14: Edita Bartošová - Re: Karel 

No, já se ptám jako otec mírně postiženého dítěte, který je rád, že jeho dítě může chodit do normální ZŠ (s individuálním studijním plánem) a proto obecně myšlenku inkluze plně podporuji. Nevím ale, jak se to konkrétně dotkne více postižených dětí. Předpokládám, že jste v tom vašem centrum spokojeni a řekli vám tam, že je kvůli inkluzi zruší a proto máte protestovat, chápu to dobře? 


Nepřihlášený uživatel

#72 Re: Re: Re: Karel

2016-03-11 23:12

#71: Karel - Re: Re: Karel 

Chápete to absolutně špatně.

V areálu jsou dvě na sobě organizačně nezávislé zařízení - "Centrum Kociánka" a "Základní a mateřská škola", každé s jiným zřizovatelem a jinou funkcí, které spolu velice dobře spolupracují.

Vlastní inkluze se týká dětí s LMP, které z titulu věci na ZŠ nejsou. Jsou tam autisti(což je jiná skupina dětí) a dále tělesně postižení, které mají LMP navíc. Těchto dětí se inkluze netýkají, protože jsou tělesně postižené.

Dále jsou na ZŠ děti zdravotně znevýhodněné a ty jsou jen dvě(bylo řečeno na setkání s ministriní). A těch se inkluze taky netýká, protože nemají LMP a tak není co inkluzovat. Pro ně je však výhodné být na této ZŠ, protože např. v jídleně vaří diety, v areálu jsou lékaři a rodičům to hodně usnadňuje život. 

Podle nějaké hodně staré vyhlášky, snad 4 roky, nepostižené děti v tomto zařízení nemají co dělat. Dříve např. do MŠ k tělesně postiženému vzali zdravého sourozence. Bohužel už pár let to nelze.

 

Jak souvisí vyhláška inkluze s tím, že zdravé děti nemohou být na této ZŠ nevím. Třeba to pravidlo platí dlouho, třeba to bude platit až od 1.9., na to by zřejmě odpověděli autorky petice.

 

Pokud se vám daří integrace, tak vám držím všechny palce, protože my máme hodně špatné zkušenosti s přístupem učitelů v běžné školce a dítě jsme museli dát pryč.

Jana

#73 Nechápu smysl celého konceptu inkluze

2016-03-11 23:19

Možnost navštěvovat Praktickou školu přece není pro děti, jež to potřebují, diskriminace, ale naopak výhoda, která jim může přispět k prožití klidného dětství a získat díky malému kolektivu žáků a speciálně vzdělaným pedagogům maximální úroveň vědomostí a dovedností. Nechápu, jak pracovník Ministerstva školství může vůbec jen navrhnout zrušení těchto škol.

Petra
Nepřihlášený uživatel

#74 Re: Re: Re: Re:

2016-03-12 12:14

#58: - Re: Re: Re:  

 Pracuji v PPP a žádný befel shora, jak píšete, jsme nedostali. Nevím, jak jiné poradny, ale u nás se snažíme hlavně vyjít vstříc dítěti, což je někdy dost tanec mezi různými zákony a vyhláškami. Také nám slibují, že bude peněz dost, ale co pomůžou peníze na asistenty, když asistenti nejsou a když tak jsou velmi nevzdělaní, neumějí s dětmi s postižením pracovat? Samozřejmě jsou vyjímky a zaplať pán Bůh za ně!  

Jsou školy, kde nepotřebují papír na integraci dyslektika a běžně a dobře s ním pracují, podle správné pedagogické intuice. Atd, atp. Ale nechápu, proč má dělat běžny učitel práci speciálního pedagoga!? Proto nešel spec. ped. studovat, protože chtěl např.učit češtinu-dějepis. Přibude negramotných, je to smutné, ve státě s tak dobře propracovaným a fungujícím speciálním školstvím!   

Petra

Václav Červený

#75 SOUHLAS

2016-03-12 13:05

Nepřeji si, aby mé děti a vnuci chodili do společné školy s cikány, čmoudy, debily, chcípáky a kriply.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...