Petice na podporu ústavní stížnosti proti inkluzi

Petice na podporu ústavní stížnosti proti inkluzi

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, se připojujeme svým podpisem k žalobě podané k Ústavnímu soudu České republiky, která požaduje zrušit část školského zákona týkající se tzv. inkluze a to pro rozpor s Listinou lidských práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

Požadujeme zrušit inkluzi v podobě upravené platným školským zákonem. Požadujeme, aby všechny děti měly nejen právo na kvalitní vzdělání, ale abychom se vrátili ke smyslu vzdělání, tak jak je definoval významný český pedagog Jan Ámos Komenský. 

Inkluze(v podobě, kterou prosazuje MŠMT) nemá se skutečným významem inkluze nic společného. Není reálné, aby postižené děti zvládly učivo běžných škol až do konce povinné školní docházky a je ohroženo i jejich právo na vlastní důstojnost. Výsledkem bude snížení vzdělanosti všech dětí.

Dále si stát v této novele zákona osobuje zásadní právo rozhodovat o vzdělávání našich dětí a od nás rodičů očekává, že se podřídíme dobrovolně nebo pod pohrůžkou OSPODu.

To vše považujeme za nezákonné a za zásah do ústavních práv jednotlivce, dětí, rodičů a i pedagogů.

Odkaz na text Ústavní stížnosti a návrhu na zrušení části školského zákona týkající se inkluze :

http://kocianka5.webnode.cz/news/petice-na-podporu-ustavni-stiznosti-proti-inkluzi/

Obracíme se na všechny, kterým není lhostejné jak naše děti vyrůstají a jaké podmínky pro jejich vzdělání jim připravuje náš stát.

Za petiční výbor:

Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka, z.s. zastoupené: Kamilou Volejníčkovou, Brno, kamzikv@seznam.cz, tel: 603 254 358 a Editou Bartošovou, Brno, editha@email.cz, tel: 737 284 925


Edita Bartošová    Kontaktujte autora petice