Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | Letos (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2016 Pořád Název peticeVytvořeno
313 313 NE lanovce v Děčíně
My,podepsaní jsme PROTI výstavbě lanovky v Děčíně. Máme za to,že: a)naruší krajinný ráz. b)finance na vybudování lanovky jsou zapotřebí při opravách jiných,důležitějších míst Děčína. c)je to ztrátová výstavba u které není finanční návratnost a finance nutné na provoz,jsou potřebné k údržbě jiných,důležitějších míst v Děčíně.                                                                          ...
2016-10-23
310 758 MARTIN KONVIČKA. PETICE PROTI JEHO STÍHÁNÍ ZA BOJ PROTI ISLÁMU.
Docent Martin Konvička, šéf Bloku proti islámu, byl obviněn policií z podněcování nenávisti. Přitom obvinění za verbální trestný čin, nemá v polistopadové historii obdoby. Je to začátek konce svobody slova. Místo, aby byl Martin Konvička za svůj přínos pro národ odměněn, vlastizrádná vláda ho chce věznit.   Podepsáním petice žádám o okamžité ukončení stíhání národního hrdiny Martina Konvičky a aby...
2015-11-26
310 312 Heršpická, Spielberk Office Center
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Vážený pane starosto, vážení zastupitelé městské části Brno-střed, v průběhu prosince 2015 byl rozšířen plot zabraňující přecházení magistrály na ulici Heršpické v místech mezi Spielberk Office Centre (dále jen SOC) a Justičním Areálem Brno (dále jen JAB). Tímto byl značně snížen počet přístupových cest d...
2016-01-04
310 310 Jen město co nemá vkus, vystavuje autobus !
Petice za odstranění údajného uměleckého díla „S astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene“ autorů Michaela Rittsteina, Lukáše Rittsteina a Barbory Šlapetové uprostřed klášterních zahrad v Litomyšli. Nechceme v Litomyšli takovéto kýče!...
2016-04-08
308 308 Výzva k podpoře kastracního programu v Lounech?
Milí spoluobčané a přátelé. Často se na nás obracíte s žádostí o pomoc ohledně toulavých koček, které se zdržují hned v několika lounských lokalitách. Jediným řešením, jak zabránit jejich neustálému množení je jejich odchyt a kastrace. Rádi bychom tuto situaci změnili a pomohli s odchytem a kastracemi. Bohužel naše finanční prostředky to neumožňují a podpora ze strany radnice je naprosto nulová....
2016-04-25
294 480 Petice za pozastavení činnosti ČSSD
Byl podán návrh na pozastavení činnosti ČSSD a to z důvodů, že dlouhodobě porušují zákon o politických stranách a vnitřní pravidla. Návrh byl předán kanceláři prezidenta Miloše Zemana, Vládě ČR a odeslán na vědomí komisi Evropské unie. Cílem je pozastavení činnosti ČSSD do doby, než budou odvoláni hlavní představitelé nekalých praktik ve straně. Zákon říká, že činnost nemůžou vyvíjet strany, které...
2014-09-15
294 295 PODPORA ŘEDITELCE SOU služeb Novovysočanská JANĚ KŘÍŽOVÉ
V souvislosti s článkem „Šikanovala mě ředitelka, teď mám rakovinu: Učitelku Janu zlomil tlak vedení.“ zveřejněným deníkem Blesk 4. března 2016 V Y J A D Ř U JE M E   P O D P O R U  ředitelce školy, která je napadána za své údajné protiprávní jednání na základě nepravdivých tvrzení publikovaných v tištěném i elektronickém vydání bulvárního deníku. Otištěné dezinformace bohužel vyvolávají množství...
2016-03-06
288 294 Petice proti plánované demolici souboru budov Na Růžku v Telči
generální ředitelce Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové, ministrovi kultury ČR Mgr. Danielu Hermanovi, předsedovi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a mládež při PS PČR prof. RNDr. Jiřímu Zlatuškovi, CSc., poslanci PČR MUDr. Vítu Kaňkovskému, senátorovi PČR RNDr. Miloši Vystrčilovi, hejtmanovi Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi, řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina M...
2016-05-27
287 4 899 Petice za vystoupení ČR z EU a NATO.
Je už konečně načase vystoupit z naprosto zbytečných a škodlivých organizací EU a NATO, do kterých jsme nikdy neměli vstupovat. A zároveň odstoupit od Lisabonské smlouvy, která by měla správně být stejně neplatná. Neboť nás občanů se nikdo na nic raději neptal a v Irsku byla přijata až na druhý pokus! Jinak by chudáci Irové za trest museli chodit hlasovat tak dlouho, dokud by nehlasovali "správně"...
2012-02-08
273 10 890 STOP CIRKUSŮM SE ZVÍŘATY V ČR
My, níže podepsaní občané, žádáme změnu českého zákona prostřednictvím této petice , která se týká zákazu využívání divokých druhů zvířat pro představení v pojízdných i stálých cirkusech a varieté na území České republiky.   Odůvodnění: Drezúra divokých zvířat v cirkusech je týráním zvířat, která po nich vyžaduje zcela nepřirozené úkoly a je provázena krutým násilím při výcviku. Transportní prosto...
2013-06-02