Nemůžeme mlčet!

     Jsme občané České republiky, narodili jsme se zde, máme tu své rodiny i své předky. Jsme zodpovědní za svou zemi s dědictvím dobrých i špatných událostí a jejich důsledků. Jsme zodpovědní vůči svým potomkům za vše, co vykonáme –  v dobrém i ve zlém. Jsme zodpovědní nejen za kvalitu našeho materiálního světa, ale především života duchovního a mravního. Za charakter naší společnosti, ke kterému patří sebevědomí, čest a hrdost svobodných občanů.

    Protože se touto zodpovědností cítíme být vázáni, protestujeme proti svévolnému jednání prezidenta republiky Miloše Zemana, předsedy Senátu Milana Štěcha, předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a předsedy vlády Bohuslava Sobotky. Pár dní po svobodném setkání ministra kultury Daniela Hermana s jeho svatostí dalajlamou jste servilně ujistili Čínskou lidovou republiku o své loajalitě. Učinili jste tak v zájmu země, která trvale porušuje lidská práva. Selhali jste, protože vás opanoval strach. Strach z jediného starého muže, vyzývajícího svět k nenásilí a lásce k bližním.  Výměnou údajných obchodních výhod za suverenitu a hrdé sebevědomí země jste nás, své spoluobčany, hluboce urazili. Ponížit nás nemůžete, když se sami umíte ponižovat. Nemáte však právo činit z nás vazalskou zemi, společnost lokajskou, ustrašenou a nesamostatnou. Nejste majiteli této země, pouze jejími dočasnými správci.

    Vaše svévolné jednání poplivalo těžce obnovované demokratické tradice naší republiky i její svobodu a ohrozilo její mezinárodní respekt a spojenectví. Když jste v tuto chvíli zbaběle podlehli výhružkám diplomatickým, nelze se spoléhat na to, že budete schopni řídit zemi v časech mnohem složitějších a těžších. Selhali jste ve své ústavní povinnosti bránit své občany před nátlakem cizí moci. My nejsme kolonií Číny! Ani rukojmími nezodpovědných zbabělců.

    Důsledky špatných činů se vyjevují vzápětí. Mstivá hanebnost prezidenta republiky s neudělením vyznamenání muži hájícímu lidská práva, muži, který přežil peklo holocaustu, panu Jiřímu Bradymu, je jen potvrzení toho, do jaké společnosti opovrženíhodných zemí nás politické elity vedou a že prezident republiky je mužem minulosti a nemá již naší společnosti nic pozitivního nabídnout! K tomu nelze mlčet! Využijeme všech zákonných možností, abychom dali tento náš odpor najevo, otevřeme divadla svobodnému dialogu svobodných lidí. Odmítáme dopředu tvrzení, že jsme ve službách té či oné politické síly! Jsme ve službě otevřené, tolerantní, svobodné společnosti. Nenecháme si ji vzít!

 

    V Praze 25.10.2016

    Za Asociaci profesionálních divadel          Mgr.Stanislav Moša, Předseda APD, ředitel MD Brno

    Za Hereckou asociaci                              Mga. Jiří Hromada, prezident HA


Asociace profesionálních divadel    Kontaktujte autora petice