Petice na podporu paní JUDr. Kláry Samkové.

My občané podepsaní pod touto peticí, naprosto souhlasíme s vystoupením a slovy paní JUDr. Kláry Samkové. Která pronesla na parlamentním semináři nazvaném „Máme se bát islámu?“ Stojíme na straně paní Kláry Samkové a podepisujeme se pod každé její slovo! Paní Klára Samková vyjádřila přesně to co dnes cítí a ví každý rozumný občan České republiky, ba celé Evropy! Islám je ideologie, je to novodobý fašismus. Není žádný umírněný či radikální Islám! Islám je jen jeden a do Evropy nepatří! A šéfredaktor Svobodného fóra Pavel Šafr je ostudou tohoto národa když neví co to je svoboda slova a svoboda projevu! Paní Klára Samková vyjádřila většinový názor všech občanů České republiky kteří jsou si vědomi toho co může způsobit bezbřehá a naivní humanita přijímání občanů z muslimských zemí a tedy ISLAMIZACE EVROPY! My občané níže podepsaní tedy zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv perzekucí paní Kláry Samkové za její svobodné vyjádření, na které má každý občan České republiky zákonné právo! Je tedy absolutně nepřípustné paní Kláru Samkovou  jakýmkoliv způsobem za její slova trestat či stíhat! Článek 17 - LISTINY LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD TOTO ZAJIŠŤUJE !!! 
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Tedy my níže podepsaní občané České republiky, žádáme, vyzýváme všechny odpovědné a kompetentní osoby, aby učinily přítrž jakémukoliv šikanování paní Kláry Samkové a to ze stran jak soukromých osob. tak osob státního aparátu a také ze stran Tureckého velvyslance ! 


Jiří Černohorský    Kontaktujte autora petice