Petice za přísnější tresty pro ty, kteří týrají zvířata!

Čímdál častěji se tyto případy objevují v televizi - týraný pes, kočka, kůň, ... - je úplně jedno, co je to za zvíře - je to oběť trestného činu. Živý tvor, který má stejně jako my srdce, duši, dvě oči, nohy atd. Trest za ublížení zvířeti má být MNOHEM vyšší - ne pouze pokuta nebo podmínka! Cožpak to je hodno civilizované společnosti?! Tyrany a ty, kterým dělá ubližování němým tvářím radost zřejmě nikdy úplně nevymýtíme, avšak pokud budou tresty zpřísněny, pak doufám, že takovýchto "lidí" mezi námi výrazně ubude.

Petice má za cíl vyjádřit podporu změně trestního zákona č. 40/2009 Sb, kde navrhujeme následující změny trestních sazeb odnětí svobody:

  • § 302 odst. 1 - navrhovaná změna v rozmezí 1 až 4 léta a ponechání možnosti zákazu činnosti nebo propadnutí věci a odebrání zvířete, současný stav: 0 - 2 roky
  • § 302 odst. 2 - navrhovaná změna v rozmezí 2 až 5 let a zákaz činnosti nebo propadnutí věci, současný stav: 6 měsíců - 3 roky
  • § 302 odst. 3 - navrhovaná změna v rozmězí 3 až 7 let a zákaz činnosti nebo propadnutí věci, současný stav: 1 rok - 5 let
  • § 302 odst. 3 - navrhovaná změna v rozmězí 3 až 7 let a zákaz činnosti nebo propadnutí věci, současný stav: 1 rok - 5 let

V případě § 303 prosazujeme změnu sankce zahrnující vždy zákaz činnosti pro odst. 1 a odst. 2 téhož zákona. Navrhovaná změna pro § 303 především stanovuje dolní sazbu a to:

  • § 303 odst. 1 - navrhovaná změna je v rozmězí 6 měsíců až 2 let a zákaz činnosti nebo propadnutí věci, současný stav: až 6 měsíců
  • § 303 odst. 2 - navrhovaná změna je v rozmězí 1 roku až 4 léta a zákaz činnosti nebo propadnutí věci, současný stav: až 2 léta

Současný stav pokládáme v trestním zákoně za disproporční ve vztahu trestních sazeb § 302 vzhledem k majetkové trestné činnosti, kde kupříkladu § 219 Zatajení věci ustanovuje trestní sazbu v horní hranici až 8 let, podobnou disproporci můžeme najít u dalších paragrafů v Hlavě 6 trestního zákona. Tento nepoměr dle našeho názoru vyjadřuje značnou neúctu k ochraně života a zdraví a je v rozporu se snahou státu o potírání násilné trestné činnosti ať již na lidech nebo na zvířatech. Dle našeho názoru úcta k těmto hodnotám je všeobecná a násilná trestná činnost musí být pokládána jako ta nejzávažnější, a proto prosazujeme tyto změny, kdy nový trestní zákon č. 40/2009 Sb. se o tyto změny snažil a v mnoha případech je také provedl právě kvůli výše zmíněné disproporci. Ale paradoxně především § 302 se tomuto nového přístupu v TZ vymyká a to chceme napravit.

Čím více poznávám lidi, tím více miluji zvířata. - Shaw George Bernard

Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jakým způsobem zachází se zvířaty. - Mahátma Gándhí


Veronika G., Jan S.    Kontaktujte autora petice