Nejoblíbenější petice v roce 2017 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zákaz přeletu amerických letadel přes ČR

Zdravím všechny občany a žádám, aby se pečlivě koukli na modro-bílé nebe, dle smlouvy NATO umožňuje Česká republika přelet, a to pozor, mnoha letadlům, ale s chemickým postřikem. Jedná se zejména o hliník, který je viditelný jako velmi dlouhá, až krátká čára za letadlem (podle potřeby lze zvýšit, nebo snížit rozprašování). Zvýšený výskyt hliníku se projevil v nezávislých a pravidelných testech, na zemském povrchu a ve vodních tocích, důkaz např. http://fzp.ujep.cz/~polster/ZVT/modra.pdf a http:/

Vytvořeno: 2012-02-02 Statistika

Metro D na Žižkov patří

Vážení členové rady hl. m. Prahy,   se znepokojením jsme přijali zprávy v médiích i z nejrůznějších oficiálních dokumentů a jednání orgánů hl. m. Prahy o tom, že trasa metra D by po dokončení úseku do stanice Náměstí míru neměla dále pokračovat na Žižkov, ale podle některých variant končit na náměstí Republiky, podle jiných přes něj dále pokračovat na Letnou.   Přitom s vedením trasy metra D na Žižkov počítá stále ještě platný územní plán, a právě vyhlídka budoucího propojení na systém metra byl

Vytvořeno: 2017-09-20 Statistika

Petice za zavedení daňových asignací pro nemocné

My, níže podepsaní, pečujeme o těžce postižené rodinné příslušníky, anebo se o věc jen zajímáme a podporujeme ji. Protože medicínská péče udělala za poslední desetiletí nevídaný pokrok a dokázala zachránit lidské bytosti, které by před několika lety nepřežily, očekávali bychom, že bude současně fungovat i sociální systém, který pečujícím rodinám umožní se o tyto lidi důstojně postarat. To se ale nestalo. Zatímco pojišťovny neproplácejí obrovskou část nutných léků a zdravotních pomůcek pro postiž

Vytvořeno: 2017-12-04 Statistika

Petice ochránců přírody v Prokopském a Dalejském údolí

 Jsme Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí která vznikla již v roce 1991. Není nám lhostejný stav přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a jeho okolí. Kdo zná Prokopské údolí, jistě zná I naši louku s ovcemi a kozami a naši informační základnu.  Mezi naše hlavní aktivity patří:  Účast ve správních řízeních, ochrana obojživelníků, Dětská farma, péče o zraněná nebo hendikepovaná zvířata, konkrétní ochranářské práce v přírodním parku,brigády na pomoc přírodě, spolupráce s ost

Vytvořeno: 2017-05-25 Statistika

Petice proti výkupu vepřína v Letech za 450 milionů

Neuvěřitelná drzost našich politiků a ukázka pohrdání občany - vláda se rozhodla vykoupit vepřín v Letech za cenu 450 milionů O vepřínu v Letech u Písku, který stojí na místě cikánského pracovního tábora, už asi slyšel každý. Nyní pouze dva dny po volbách se dostalo na veřejnost že vláda se rozhodla ho vykoupit za 450 milionů. O jeho výkupu se mluvilo již dříve, ale částka nebyla zveřejněna, protože takto vysoká částka by nepochybně občany pobouřila a některé strany by to využily jako téma předv

Vytvořeno: 2017-10-24 Statistika

Otevřený dopis zastupitelstvu hl. m. Prahy proti postavení kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Vážené zastupitelstvo hlavního města Prahy, obracíme se na Vás ve věci plánovaného vztyčení kopie mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V tomto otevřeném dopise předkládáme argumenty, proč by sloup neměl být znovu postaven. Nezpochybňujeme uměleckou hodnotu mariánského sloupu od Jana Jiřího Bendla, jde nám ale o politický a historický význam, který by vztyčení kopie mělo. Svrhávání a ničení pomníků a soch ve veřejném prostoru má své historické místo v běhu dějin. Ukazuje se tím jejich čas

Vytvořeno: 2017-09-11 Statistika

Týdny občanského neklidu

Vážení spoluobčané! O CO JDE? Naše svobody jsou už delší dobu ohrožovány politickou mocí. Nejvyšší ústavní činitelé v dopise čtyř slibují oddanost Čínské republice. Čínská vláda povýšeně reaguje, že po slovech musí následovat činy. Tato hanba nás vrací do minulosti. K obratu republiky na Východ nemá vedení státu mandát. CO ŽÁDÁME ? Žádáme prezidenta, aby ustal v šíření hrubostí a lží a omluvil se za ně. Žádáme vládu, aby jako celek jasně deklarovala naši příslušnost k mezinárodnímu demokratickém

Vytvořeno: 2016-10-28 Statistika

Chceme bezlepkový hamburger v ČR v McDonald´s

Podpořte petici, ať ukážeme, že zájem máme!

Vytvořeno: 2015-07-28 Statistika

Nechceme kácet stromy na náměstí v Hloubětíně

Petice   Petice Zastupitelstvu Úřadu MČ Prahy 14  Úřad MČ Praha 14, 198 21, Praha 9, Bratří Venclíků 1073   V Praze dne 30/09/2016   Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Věc: Nesouhlas s kácením vzrostlých stromů v rámci zamýšlené revitalizace náměstí nového Hloubětína     My, občané České republiky, nesouhlasíme s plánovaným vykácením vzrostlých stromů na náměstí nového Hloubětína a požadujeme úpravu návrhu na revitalizaci tohoto náměstí tak, aby tyto stromy zde zůstaly za

Vytvořeno: 2016-09-26 Statistika

PETICE ZA BEZPEČNÝ SKŘIVÁNEK_Ústí nad Labem

Milí sousedé, možná už jste se doslechli o našem záměru začít řešit problémy s bezpečností a nepořádkem v ulicích Skřivánku. Skřivánek v očích Ústečanů dlouho dobu platil za jednu z nejlepších čtvrtí, která byla považovaná za klidné, čisté a hlavně bezpečné místo. Bohužel tomu už tak docela není. Prvním z našich cílů je vyřešit neutěšenou situaci u obchodu Norma a blízkých heren. Rozhodli jsme se proto požadovat, aby zde byla trvale umístěna kamera městské policie. Jednak bude působit výchovně

Vytvořeno: 2017-09-29 Statistika

Pohodlné a rychlé parkování v Benešově pro každého

My, občané Benešova, tímto sdělujeme náš nesouhlasný názor s instalací nového řešení parkovacích automatů v centru města na místo původních parkovacích hodin, které nám zcela vyhovovaly. Víme, že se jedná o zkušební období pro vyhodnocení přínosu nového řešení než bude smlouva s dodavatelem technologie podepsána, a proto využíváme práva se k tomuto tématu vyjádřit a dát tak najevo vedení města svůj názor. My, níže podepsaní, preferujeme původní řešení, tzn. parkovací hodiny u každého stání, do k

Vytvořeno: 2017-08-16 Statistika

Kaštanka

Vytvořeno: 2016-05-15 Statistika

Petice za zrušení oprávnění církví parazitovat na zdravotnictví

Pane ministře zdravotnictví,   vydal jste nařízení, na jehož základě vzrostou výdaje nemocnic z důvodu zavedení povinného zajištění činnosti nemocničních kaplanů. Nejenže z prostředků určených pro potřeby zdravotnictví budou nemocniční kaplani placeni, ale navíc budou mít na úkor nemocnic zřízeny kanceláře (a placeny výdaje s provozem kanceláře související). Každá nemocnice bude tedy každoročně zatížena povinnými výdaji na nemocniční kaplany a jejich vybavení nejméně v rozsahu 1 mil. Kč, pokud b

Vytvořeno: 2017-04-02 Statistika

Zrušení,zákaz všech výkupů psů! A to i legálních firem!

Prosíme o podepsání petice proti nožírnám a výkupu psů ,které ve velkém prodávají své odchovy!Pokud tyto výkupy nebudou existovat,nebude odběr štěňat do cizích zemí,zverimexů.... Foto net.

Vytvořeno: 2017-10-11 Statistika

Stop týrání zvířat a pokusům nich!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Ministerstvo zemědělství odbor živočišných komodit oddělení ochrany zvířat Těšnov 17 117 05 Praha 1 Vážený pane ministře, vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a pokusům na nich, žádáme, my, níže podepsaní, o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí. - Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika ti

Vytvořeno: 2011-10-02 Statistika

Záchrana největšího tújového bludiště v ČR - petice

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo na pozemku parcelní číslo: 1470/1 (druh pozemku – orná půda, ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, Radotín, 15300 Praha 5) zachováno tújové bludiště (největší v České republice v ulici K Lázním, 153 00 Praha 5 – Radotín). Podle zveřejněného investičního záměru Městské části Praha 16 je

Vytvořeno: 2017-09-26 Statistika

Stop externí ochrance na univerzitě

Dobrý den, my, studenti VŠUP žádáme ukončení praxe najímání externí bezpečnostní agentury pro zajištění bezpečnosti na akademické půdě. Během artsemestru se najmutá ochranka chovala hrubě a v rozporu s duchem umělecké školy. Naše univerzita by měla být místo otevřené neformálnímu setkávání, svobody a bohémského života, místo kde je možné diskutovat o společenských konvencích bez strachu z odsouzení. Krizové situace má řešit policie ČR, která k tomu má všechny pravomoci a vzhledem k umístění škol

Vytvořeno: 2017-06-08 Statistika

Zachraňme Štěpánku

PETICE PROTI KÁCENÍ STROMŮ A PROTI VÝSTAVBĚ BYTOVÝCH DOMŮ V AREÁLU KOLIBY V PARKU ŠTĚPÁNKA V MLADÉ BOLESLAVI Adresát : Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi, Odbor stavební a rozvoje města Vážený pane primátore, vážená rado města, vážení zastupitelé a další, my, níže podepsaní občané města Mladé Boleslavi či blízkého okolí, Vám prostřednictvím této petice dáváme na vědomí, že jsme proti jakémukoliv kácení stromů v areálu Koliby v parku Štěpánka, jsme proti zde plánované výstavbě vícepodlažních do

Vytvořeno: 2017-04-26 Statistika

Petice proti výstavbě bytového domu v ulici Žalovská

Prosíme o pomoc formou online petice, která pomůže k znovuprojednání uvažované stavby bytového domu na místě bývalé prodejny potravin v ulici Žalovská. Developer plánuje zastavět tuto plochu a její okolní zeleň čtyřpodlažním bytovým domem, jehož zastavěná plocha má být  2x větší a minimálně 6x objemnější než stávající prodejna.   Klidná část Čimic, kterou je nyní ulice Žalovská a její okolí, se touto stavbou naprosto naruší. Při pohledu z ulice Žalovská pak bude pouze vysoká zeď. Dalšími negativ

Vytvořeno: 2017-01-31 Statistika

Za odvolání náměstka Pavla Dufka v Ústí nad Labem

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé,my, obyvatelé města Ústí nad Labem po přečtení několika reportáží v Ústeckém deníku již nedokážeme dál nečinně přihlížet, a proto jsme se rozhodli vyzvat Vás k odvolání Pavla Dufka z pozice druhého náměstka primátora podpisem této petice. Pavel Dufek se chová nemorálně a neplní své závazky. To nás vede k přesvědčení, že svým přístupem pravděpodobně poškozuje město a jeho občany! Jako hlavní důvod

Vytvořeno: 2016-12-29 Statistika