Stop týrání zvířat a pokusům nich!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Ministerstvo zemědělství
odbor živočišných komodit
oddělení ochrany zvířat
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Vážený pane ministře,

vzhledem k množícím se případům týrání zvířat a pokusům na nich, žádáme, my, níže podepsaní, o změnu zákonů na ochranu zvířat v těchto konkrétních bodech a důslednou kontrolu a sankcionování ze stran FÚ, KVS a obcí.

- Požadujeme zvýšení spodní hranice trestů za týrání zvířat. Veřejně prospěšné práce a pokuty několika tisíc Kč, které byly dosud za týrání zvířete ukládány, hodnotíme jako neúčinné.

- Žádáme, aby Zákon na ochranu zvířat obsahoval všechny povinnosti chovatelů a všech dalších subjektů, zabývajícími se zvířaty, které mají za povinnost se postarat o opuštěná zvířata a řešil nejenom přestupky, ale i trestné činy.

- Požadujeme omezení počtu psů a koček chovaných/držených jednou osobou a schvalování vyššího počtu psů a koček individuálně obcí i KVS, jakož i pravidelné provádění kontrol těchto chovů.

- Žádáme zavedení zvláštního živnostenského listu pro chov psů a koček a zařazení tak mezi živnosti a respektování stejných podmínek pro držení těchto zvířat, kterými se řídí i útulky (nakládání s bioodpady, hygiena, výběhy, výměry kotců atd.)

- Žádáme, aby se přihlíželo stejně na psi, kočky, koně, hospodářská zvířata, ptactvo, plazy i malé savce, jako jsou myši, křečci, fretky apod.

- Žádáme konec pokusům zvířatech, nebo alespoň, kontrola podmínek, ve kterých pokusná zvířata žijí (nakládání se zvířaty, hygiena apod.). V případě nevyhovujících podmínek, dále žádáme, aby byla tato zvířata odebrána.

- Žádáme důkladnější šetření případů týrání zvířat: využívání možnosti zvíře z nevhodných podmínek ihned odebrat, přísnější posuzování stavu zvířete KVS, kdy se bude přihlížet nejen k výživovému stavu zvířete, ale i ustájení, péči, chorobám, výběhu, min. metrům kotce atd., otevření spolupráce při řešení týrání zvířat s pracovníky útulku a odborně vyškolenými dobrovolníky.

- Žádáme zákaz dalšího držení i chovu zvířat lidem, kterým byla zvířata pro týrání zabavena.

- Žádáme uzákonění možnosti útulkům dát do adopční péče odebrané zvíře lidem, kteří jsou v nápravných zařízeních a nepostarali se sami o náhradní péči o ně i přes nesouhlas majitele.

- Žádáme stanovení podmínek provozování dobrovolnických azylů, domovů a depozit psů nebo koček. Někde se stávají právě tato zvířata, chovaná po desítkách v bytech bez karantény semeništěm nákazy nakažlivých chorob a parazitů.

Děkujeme.


Kateřina Tomečková    Kontaktujte autora petice