Zachraňme Štěpánku

PETICE PROTI KÁCENÍ STROMŮ A PROTI VÝSTAVBĚ BYTOVÝCH DOMŮ V AREÁLU KOLIBY V PARKU ŠTĚPÁNKA V MLADÉ BOLESLAVI

Adresát : Zastupitelstvo města Mladé Boleslavi, Odbor stavební a rozvoje města

Vážený pane primátore, vážená rado města, vážení zastupitelé a další,

my, níže podepsaní občané města Mladé Boleslavi či blízkého okolí, Vám prostřednictvím této petice dáváme na vědomí, že jsme proti jakémukoliv kácení stromů v areálu Koliby v parku Štěpánka, jsme proti zde plánované výstavbě vícepodlažních domů s luxusními byty.

Chceme žít v civilizovaném městě a společnosti, kde projekt výstavby rezidenčního bydlení pro bohaté elity nemůže a nesmí být důvodem, jenž ospravedlní vykácení velkého množství vzrostlých stromů, zástavbu a osídlení části parku Štěpánka a navazující každodenní provoz a parkování stovek automobilů v přírodní klidové zóně.

Pokud by došlo k výstavbě, tato, ale i navazující přírodní klidové zóny parku Štěpánka budou postupně a nevratně devastovány. Tato devastace by byla barbarským činem, který by zcela popřel ideály a úsilí mnoha předchozích generací, které park založily a rozvíjely.

Žádáme Vás proto, abyste realizaci projektu zabránili.

Pozemky kolem Koliby se do soukromých rukou v tak velkém rozsahu dostaly v raném kapitalismu devadesátých let. K prodeji těchto pozemků nikdy nemělo dojít, neboť tato část parku vždy tvořila integrální součást vstupu k bývalému letnímu kinu (dnes bikeparku) roklí u skalního zlomu a vůbec k celé horní části parku na levém břehu Klenice.

Žádáme proto Vás, primátora, radu a zastupitele tohoto města, abyste zvážili možnosti odkupu, směny (či kombinace obojího) těchto pozemků od současného majitele.

Stav, v jakém se tato soukromá část parku nachází dnes, nevyřeší její zástavba a osídlení, ale naopak navrácení této části Štěpánky městu a jeho obyvatelům, spolu s péčí a údržbou shodnou s tou, která je věnovaná revitalizované části parku.

Věříme, že naše názory na tuto věc a související žádosti budou důsledně projednány a brány v potaz.

DĚKUJEME VÁM.

Za petiční výbor:

Milada Vrbová,  Ing. Jana Krumpholcová, Ing. Miloslav Zedník


Milada Vrbová    Kontaktujte autora petice