Petice za zavedení daňových asignací pro nemocné

My, níže podepsaní, pečujeme o těžce postižené rodinné příslušníky, anebo se o věc jen zajímáme a podporujeme ji.

Protože medicínská péče udělala za poslední desetiletí nevídaný pokrok a dokázala zachránit lidské bytosti, které by před několika lety nepřežily, očekávali bychom, že bude současně fungovat i sociální systém, který pečujícím rodinám umožní se o tyto lidi důstojně postarat.

To se ale nestalo. Zatímco pojišťovny neproplácejí obrovskou část nutných léků a zdravotních pomůcek pro postižené (příklad: invalidní kočárek pro dítě stojí cca 100 000 korun, pojišťovna proplácí 20 000 korun...), sociální systém v České republice nedokáže nijak reagovat a nadále žije v paradigmatech minulého století.

Pečující rodiče o postižené dítě žijí z jednoho příjmu, protože jeden z partnerů se už nemůže vrátit do práce; chybějící plat je sice kompenzován tzv. pečovatelským příspěvkem, který je ale v naprosto směšné výši, jakkoli došlo nedávno k jeho drobné valorizaci.

Úřad práce ale nezná "příspěvek na přílišné náklady na zdravotní péči" a nedokáže je nijak kompenzovat. Pokud rodina nedosáhne oklikou na "příspěvek na bydlení", nemá od státu žádnou pomoc a nutně směřuje do dluhů, často i exekucí.

Jak tuto situaci ošetřit, ale již bylo vymyšleno - a v mnoha státech to velmi dobře funguje. Řešením jsou tzv. daňové asignace, které říkají, že (například) 2% z odvodů státu lze poslat konkrétnímu nemocnému člověku. V zemích, ve kterých daňové asignace fungují (mimo jiné i Slovensko...), nemají postižení prakticky žádné problémy financovat si léky, invalidní vozíky, bezbariérové úpravy bytu, lázně, ošetřovatelky, a podobně.

V České republice zákon o daňových asignacích několikrát nepochopitelně neprošel Sněmovnou. Touto peticí žádáme jeho urychlené vypracování a přijetí.


Vlastimil Blaťák    Kontaktujte autora petice