Petice ochránců přírody v Prokopském a Dalejském údolí

 Jsme Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí která vznikla již v roce 1991. Není nám lhostejný stav přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí a jeho okolí. Kdo zná Prokopské údolí, jistě zná I naši louku s ovcemi a kozami a naši informační základnu. 

informačni_centrum.jpg

Mezi naše hlavní aktivity patří:

 Účast ve správních řízeních, ochrana obojživelníků, Dětská farma, péče o zraněná nebo hendikepovaná zvířata, konkrétní ochranářské práce v přírodním parku,brigády na pomoc přírodě, spolupráce s ostatními občanskými sdruženími

 Zajišťování odborných ekologických expertíz a konzultací.

 Plánování, evidence vyhodnocení dobrovolnických brigád v Prokopském a Dalejském údolí v rámci schváleného Plánu péče o Prokopské a Dalejské údolí a lokalit NATURA 2000.

 Organizování akcí pro nejširší veřejnost - Den Země, Hurá prázdniny,Svatoprokopská pouť, Betlémské světlo, Vánoční zpívání, přednášky, Setkání s veřejností s a další.

 

Provoz informační základny (K Dalejím 748/6, Praha 5) - informační centrum, výstavní sál, knihovna, klubovna, ubytovna pro brigádníky.

 Dokumentace fauny i flory v Prokopském údolí.

  V loňském roce MČ Prahy 5 neuznala investice do námi rekonstruované budovy, původně určené k demolici a vyměřila nám "likvidační nájemné" ve výši téměř čtvrt milionu korun. A to i přesto, že naše společnost zajišťuje například brigády dobrovolníků s nimiž provádí zdarma ochranářské práce v ročních hodnotách několikanásobně vyšší již přes 25 let.  Přitom MČ Praha 5 například pronajala 36 ha přírodního parku Košíře Motol Golfovému klubu, který má značné příjmy od svých členů, na 25 let s opcí na dalších 25 let jen za 1,4 Kč/m2/rok. 

Naše společnost vše dělá zdarma a dobrovolně, jediné dary přijímáme jen ve formě práce nebo nářadí pro brigádníky.

 

Navrhujeme úpravu  smlouvy

mezi MČ Praha 5 a Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 Žádost o úpravu výše nájemného.

Ve smlouvě č. 57/0/OOA/08 a to v bodě č. V ods. 1- nájemné navrhujeme vypustit text   „Smluvní strany si ujednávají za najaté nebytové prostory blíže popsané v čl. I ods. 2 a 4 této smlouvy roční nájemné ve výši 191 136 Kč ročně.“ Navrhujeme vypustit a nahradit textem:

 „Smluvní strany si ujednávají za najaté nebytové prostory blíže popsané v čl. I ods. 2 a 4 této smlouvy roční nájemné ve výši 7 korun za metr čtverečný a rok – v celkové výši 5 957 Kč/rok.“

Výpočet nájemného je následující:

7 Kč/m2/rok……………..68,79m2   pronájem kójí

7 Kč/m2/rok……………378,26m2   pronájem obslužných ploch

7 Kč/m2/rok……………403,64 m2  pronájem provozních ploch

Celkem:                5 957,- Kč

   

Všem, co nás podpoří, moc děkujeme.

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejskéhho údolí

Odkaz na Otevřený dopis MČ Prahy


Josef Matoušek    Kontaktujte autora petice