Záchrana největšího tújového bludiště v ČR - petice

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo na pozemku parcelní číslo: 1470/1 (druh pozemku – orná půda, ve vlastnictví HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví obce: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, Radotín, 15300 Praha 5) zachováno tújové bludiště (největší v České republice v ulici K Lázním, 153 00 Praha 5 – Radotín). Podle obrázek_3528.pngzveřejněného investičního záměru Městské části Praha 16 je zde počítáno s výstavbou parkoviště.

Děkujeme za podporu záchrany bludiště.


Ing. Vladimír Radovanský    Kontaktujte autora petice