Stop externí ochrance na univerzitě

Dobrý den,

my, studenti VŠUP žádáme ukončení praxe najímání externí bezpečnostní agentury pro zajištění bezpečnosti na akademické půdě. Během artsemestru se najmutá ochranka chovala hrubě a v rozporu s duchem umělecké školy. Naše univerzita by měla být místo otevřené neformálnímu setkávání, svobody a bohémského života, místo kde je možné diskutovat o společenských konvencích bez strachu z odsouzení. Krizové situace má řešit policie ČR, která k tomu má všechny pravomoci a vzhledem k umístění školy i krátkou dojezdovou dobu. Pakliže je v zájmu studentů najmout někoho preventivně pro předcházení konfliktů, má to být nekonfliktní typ - tedy ne fyzicky zdatný řadový zaměstnanec bezpečnostní agentury se sklony k agresivitě a konzervativními názory, ale člověk, který chápe specifika umělecké školy, studentů a má respekt k jejich práci. Věříme, že po této zkušenosti se ukázalo, že najmutá ochranka místo, aby konfliktům předcházela, tak je vyvolávala a především působila nepřátelským dojmem na studenty i návštěvníky výstavy. VŠUP je jedním z mála míst, kde se člověk může cítit bezpečně a svobodně bez neustálého dohledu, věříme že tomu tak bude i nadále.   


VŠUP students    Kontaktujte autora petice