PETICE ZA BEZPEČNÝ SKŘIVÁNEK_Ústí nad Labem

Milí sousedé,

možná už jste se doslechli o našem záměru začít řešit problémy s bezpečností a nepořádkem v ulicích Skřivánku. Skřivánek v očích Ústečanů dlouho dobu platil za jednu z nejlepších čtvrtí, která byla považovaná za klidné, čisté a hlavně bezpečné místo. Bohužel tomu už tak docela není.

Prvním z našich cílů je vyřešit neutěšenou situaci u obchodu Norma a blízkých heren. Rozhodli jsme se proto požadovat, aby zde byla trvale umístěna kamera městské policie. Jednak bude působit výchovně pro nezvané návštěvníky a jednak bude závazkem i pro městkou policii, kterou jinak na Skřivánku vídáme výjimečně. Většinou, jen když jí někdo zavolá… Věříme, že se nám náš záměr podaří, a proto předem díky za veškerou pomoc při sběru podpisů a Vaší podporu.

Současně doplňujeme, že pro sběr podpisů volíme jednak tuto variantu distribuce elektronickou cestou, ale i písemné petice, které naleznete i ve Vašem okolí (školách, školkách, společných prostorách bytových domů ad.). Vyplněné petice si od Vás rádi vybereme. Stačí, když nás budete kontaktovat prostřednictvím facebooku (www.facebook.com/Skřivanci na síti) nebo prostřednictvím našeho právního zástupce Mgr. Petra Musila, advokáta v Ústí nad Labem, Mírové nám. 103/27, PSČ: 400 01, e-mail: musil@advokati-ul.eu.

Mockrát díky za pomoc a budeme ve spojení ... jak jinak než na síti!  

 

PETICE ZA BEZPEČNÝ SKŘIVÁNEK A UMÍSTĚNÍ STACIONÁRNÍ KAMERY

Městská čtvrť Skřivánek v Ústí nad Labem přestala být bezpečným místem pro život. V posledních letech sledujeme výrazný nárůst počtu trestných činů, vandalismu a znečišťování veřejných prostranství, jakož i soukromého majetku.

My, níže podepsaní, tímto žádáme, aby se Magistrát města Ústí nad Labem ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Ústí nad Labem - město začaly tímto tématem intenzivně zabývat. Především požadujeme, aby za účelem zvýšení bezpečnosti občanů byla v místě supermarketu Norma a restaurace Panorama umístěna stacionární kamera městské policie. V prostorách tohoto objektu, kde se dále nachází dvě herny a v bezprostřední blízkosti vietnamská večerka, se shlukují lidé, jejichž přítomnost je přinejmenším problematická. V méně závažných případech po nich zůstává nepořádek na chodnících a lavičkách, dochází však i ke konfliktům, které jsou řešeny jako trestné činy, a to i násilné! Toto se děje v každou denní dobu včetně ranních a dopoledních hodin. Situaci dále zhoršuje zákaz kouření v restauračních zařízeních, jehož vlivem se zejména na prostranství před hernami počet postávajících znásobil. S ohledem na fakt, že Skřivánek je čtvrť, kde se na relativně malé ploše nachází 2 základní školy, 4 školky, zdravotní středisko nebo např. skautská klubovna problém bezpečnosti vyžaduje urychlené řešení. Žádáme proto, aby stacionární kamera byla instalována ještě do konce roku 2017.

Petiční výbor zastupuje advokátní kancelář Mgr. Petr Musil, advokát, se sídlem Ústí nad Labem, Mírové nám. 103/27, PSČ: 400 01.


Mgr. Petr Musil    Kontaktujte autora petice