Petice za zrušení oprávnění církví parazitovat na zdravotnictví

Pane ministře zdravotnictví,

 

vydal jste nařízení, na jehož základě vzrostou výdaje nemocnic z důvodu zavedení povinného zajištění činnosti nemocničních kaplanů. Nejenže z prostředků určených pro potřeby zdravotnictví budou nemocniční kaplani placeni, ale navíc budou mít na úkor nemocnic zřízeny kanceláře (a placeny výdaje s provozem kanceláře související). Každá nemocnice bude tedy každoročně zatížena povinnými výdaji na nemocniční kaplany a jejich vybavení nejméně v rozsahu 1 mil. Kč, pokud bude nemocničních kaplanů v nemocnici více (třeba pokud budou v nemocnici 24 hodin denně), vzroste tato částka na několikanásobek. V této souvislosti se nabízí srovnání s tím, jak jste, ministře zdravotnictví, ještě v době působení v nemocnici v Motole zrušil ubytovnu pro rodiče nemocných dětí, protože podle vás platili málo. Takže na rodiče nemocnýxh dětí peníze nejsou, na nemocniční kaplany je ale peněz dost.

Ještě horší na uvedeném ministerském nařízení ale je, že nemocniční kaplani budou mít přístup k chorobopisům ve stejném rozsahu, jako lékaři, a to aniž by k tomu pacienti museli dát předem písemný souhlas. Pokud totiž půjde o nemocniční kaplany zejména z řad katolíků, jedná se o reprezentanty organizace, proslulé fízlováním a zneužíváním informací, navíc organizace, podléhající jinému státu. Je neuvěřitelné, že takto se nemocničním kaplanům zpřístupní citlivé informace o nemocných, což jim umožní nasadit vůči nemocným různé vyděračské praktiky, často směřující k "přesvědčení" nemocných, že by měli odkázat část svého majetku církvi. Katolická církev má s těmito praktikami tisícileté zkušenosti a že takové praktiky rozsáhle využívala, o tom svědčí i samotnou katolickou církví vydávané publikace (J. Kadlec, Přehled českých církevních dějin). Není zřejmé, čím bylo vydání uvedeného nařízení motivováno, zda se jedná o výsledek politického tlaku či politické korupce spočívající ve výměně politické podpory za toto nařízení, rozhodně se ale jedná o něco, co nemá ve většině civilizovaných států obdoby, neboť i v mnohem religióznějších zemích Německu a Rakousku udělují pacienti s předáním informací z chorobopisu nemocničním kaplanlm svůj souhlas.

Tímto vá žádáme o zrušení uvedeného nařízení, jímž se umožňuje církvím parazitovat na zdravotnictví a zneužívat informací o nemocných a zároveň vás žádáme o vajádření, čím bylo vydání uvedeného nařízení motivováno.

 

 


Petr Mikšovský    Kontaktujte autora petice