Nejoblíbenější petice v roce 2016 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Drahá Ukrajino, milá Naďo, omlouváme se za Miloše Zemana

Cítíme potřebu veřejně se omluvit Ukrajině a Nadě Savčenko za výroky Miloše Zemana, prezidenta České republiky. Tento člověk je noční můrou a největší hanbou této země od pádu komunismu. Dle článku v Lidových novinách ze dne 3. 4. 2016 Miloš Zeman řekl na vaši adresu, milá Naďo, že „vražda dvou lidí je závažnější trestný čin než nelegální obchod“. O vašem únosu a nezákonném soudu řekl, že se řídí zásadou, že když o nějaké kauze nic neví, to znamená, že neví, zda je ten člověk vinen nebo nevinen,

Vytvořeno: 2016-04-04 Statistika

Obnovení Olomouckého orloje

My níže podepsání občané Olomouce,  i ti,kterým není jedno,jaká je podoba našeho orloje vyzýváme primátora města, aby bylo zahájeno jednání o obnově původní podoby orloje. Prosím ty,kteří si myslí, že je na čase navrátit podobu připojili svůj podpis.

Vytvořeno: 2016-01-05 Statistika

MY, OBČANÉ ČR, POŽADUJEME OKAMŽITOU DEMISI PŘEDSEDY VLÁDY SOBOTKY

SKANDÁLNÍ ODPOVĚĎ PREMIÉRA SOBOTKY NA POSLANECKOU INTERPELACI.  Premiér Sobotka se svého ministra kultury Hermana zastal, když v odpovědi na interpelaci konstatoval, že na německé straně musíme hledat co nejvíce spojenců, jelikož žijeme ve složité době. A našimi spojenci mohou být i sudetští Němci. Ačkoli prý premiér souhlasí s tím, že některé výroky sudetských Němců vyřčené v minulosti lze chápat jako problematické, je třeba hledět do budoucnosti. Toto vlastizrádné jednání si nedovolil ještě žá

Vytvořeno: 2016-12-03 Statistika

PETICE PROTI ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB A ŠIKANĚ ŽIVNOSTNÍKŮ

BRAŇME SE PROTI ŠIKANĚ STÁTU!!!   PROČ STÁT PLETE BIČ NA ŽIVNOSTNÍKY...??? Živnostníci jsou v první řadě osoby, které se dokážou o svoje živobytí postarat samy a nezatěžují stát žádnými sociálními nároky. Jsou to osoby, které za veškeré své ekonomické počínání od A do Z ručí absolutně vším, co mají. Jsou to lidé, kteří investují svého tvůrčího ducha do rozvoje své obživy a místo toho, aby čekali na volné místo na trhu práce, často dokonce sami tato místa vytvářejí! Živnostník od státu nic nedost

Vytvořeno: 2015-03-05 Statistika

#CZARNYPROTEST

PROHLÁŠENÍ NA PODPORU POLSKÝCH ŽEN PROTESTUJÍCÍCH PROTI ZPŘÍSNĚNÍ PROTIPOTRATOVÉ LEGISLATIVY    Se znepokojením jsme přijali informaci, že polský Sejm přijal k dalšímu projednávání návrh zákona občanského petičního výboru, který má výrazně zpřísnit už tak velmi restriktivní zákonnou úpravu možnosti umělého přerušení těhotenství. Dosavadní polská právní úprava z roku 1993 dovoluje přerušení těhotenství pouze ze tří důvodů: závažné poškození zárodku, vznik těhotenství znásilněním nebo incestem a o

Vytvořeno: 2016-09-30 Statistika

Požadujeme okamžitou rezignaci ministra Zaorálka

Spolek Češi Tibet podporují požaduje okamžitou rezignaci ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Skutečnost, že přirovnal Jeho Svatost dalajlamu, který je držitelem Nobelovy ceny míru a nositelem soucitu, lásky, smíření a míru s Henleinem, je za hranicí čehokoli akceptovatelného. Za taková slova (a myšlení) se nelze omluvit, za taková slova lze pouze rezignovat.

Vytvořeno: 2016-11-01 Statistika

Petice za instalaci sochy hrdinům odboje

Vážení zastupitelé Městské části Prahy 6, s pochopením a potěšením vnímáme úsilí Městské části Praha 6 o zaplnění veřejného prostoru uměleckými díly. Nicméně případné umístění sochy panovnice Marie Terezie do nově vzniklého parku Prašný most u ulice Milady Horákové považujeme za historický omyl. Panovnice je jistě osoba úctyhodná, ale vzhledem k tomu, co se na tomto místě stalo 21. března 1942, považovali bychom za vhodnější, kdyby zde byla umístěna socha, připomínající nejen brigádního generála

Vytvořeno: 2016-08-17 Statistika

Nepřejeme si rušení nočních spojů MHD v Děčíně

V nedávné době jsme zaznamenali rozhodnutí, že v Děčíně se od 1. února letošního roku mají rušit noční linky (32 a 33), jež jezdí o sobotách, nedělích a státem uznávaným svátcích. My, níže podepsaní občané města neseme nelibost a jednoznačně s tímto nařízením nesouhlasíme. Jako možné řešení by se jevilo například využití menších autobusových vozů, jenž po městě jezdí. Jde nám především o bezpečnou cestu v pozdních hodinách prostřednictvím MHD. Rovněž obyvatelé se díky těmto linkám dostávali v p

Vytvořeno: 2016-01-19 Statistika

Číslo 200 žije!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.   Adresát: Mgr. František Jaskula Správa CHKO Beskydy Nádražní 36 756 61 Rožnov pod Radhoštěm   Motto: "Může přijít den, kdy všechno naše zlato nepostačí k tomu, abychom vytvořili obraz zmizelých časů.“ (Artur Immanuel Hazelius, zakladatel Nordiska museet a muzea v přírodě Skansen ve Stockholmu)   V roce 2014 skupina nadšenců zachránila starou valašskou roubenku (obec Hovězí č. p. 200) před demolicí. Roubenka byla odkoupena, rozebrána, př

Vytvořeno: 2016-01-06 Statistika

Petice k iniciativě NECHCI EET

Nesouhlasím se zavedením EET (elektronické evidence tržeb) a nesouhlasím s návrhem Zákona o evidenci tržeb. NECHCI EET A připojuji svůj podpis pod tuto petici a pod Prohlášení NECHCI EET. Prohlášení k aktivitě NECHCI EET Aktivita NECHCI EET vzniká s cílem spojit a sjednotit podnikatele a živnostníky České republiky, protože je čím dále zřetelnější, že pro drobné a střední podnikatele chybí v České republice silná a důrazná podpora. Je rovněž výzvou jednotlivým organizacím, iniciativám, spolkům,

Vytvořeno: 2015-05-30 Statistika

Údajné porušování práv ve Výchovném ústavu v Chrastavě

  My občané, podepsaní pod touto peticí, naprosto nesouhlasíme s výsledky šetření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., a tím i postojem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se zprávou ombudsmana také souhlasí a vychází z ní. Výsledky kontroly vychází pouze z konzultací pověřených pracovníků kanceláře ombudsmana s vybranými chlapci, nikoliv se zaměstnanci. Jejich zjištění jsou zkreslující a mnohdy nepodložená. Ze zprávy vyplývá, že ve Výchovném ústavu v Chrastavě byla

Vytvořeno: 2016-05-31 Statistika

Petice za propuštění Tondy Blaníka z vězení

Petice za propuštění Tondy Blaníka z vězení

Vytvořeno: 2016-02-27 Statistika

Petice za záchranu kempu Žižkov

Starostka MČ Praha 3 Ing. Vladislava Hujová, Rada MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3aŘeditel SaRAP ing. Václav Bartásek, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, 130 00 Praha 3V Praze dne 14. června 2016„Nechte Kemp Davidu Renzovi!“Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a zároveň žádost o projednání na zastupitelstvu městské části Praha 3 podle §8 odst. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.Petici a žádost sestavil Mgr. Jan Hanzlík, V Jezerách 37, 130 00 Praha 3

Vytvořeno: 2016-09-05 Statistika

Feminismus na Karlovce chceme

My, níže podepsané/í, vyjadřujeme podporu Feministické společnosti a žádáme Univerzitu Karlovu, aby zvážila své vyjádření ohledně postoje k tomuto studentskému spolku. Nerozumíme tomu, proč jediný transparent, který se vyskytl na karnevalu spolku a za který se Feministická společnost i následně omluvila, vyvolal bez jakéhokoli pokusu o dialog se spolkem tak silné a negativní reakce. Nevidíme důvod, proč by se - vzhledem ke svým akademickým a vzdělávacím aktivitám, které organizují studující na U

Vytvořeno: 2016-03-16 Statistika

Za bezpečnou rekreaci na Vltavě i na dalších vodních plochách ČR

PETICE dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním     1) Připojuji se k níže uvedenému otevřenému dopisu Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera, který podporují starostové přilehlých obcí a městysů. 2) Požaduji okamžité omezení rychlosti motorových člunů a provozu vodních skútrů alespoň na úroveň platnou před  dubnem 2015. Zejména provoz vodních skútrů, z nichž některé dosahují rychlostí přes 100km/hod., je třeba zcela vyloučit

Vytvořeno: 2015-08-14 Statistika

Kaštanka

Vytvořeno: 2016-05-15 Statistika

Petice pro odstoupení Bohuslava Sobotky

Neslyší hlas lidu,ignoruje nás,leze EU do zadnice,a občané ČR a jejich bezpečnost ho nezajímají.Sobotko táhni k čertu.nikdo tě nemá rád a nikdo te nechce!!!

Vytvořeno: 2016-03-24 Statistika

PETICE VALÁŠEK

  PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „Za dodržení podmínek usnesení Rady Městské části Praha 8 č. RMC 0208/2016 o ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklorního souboru Valášek-občanské sdružení“   My níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme, aby: Rada Městské části Praha 8, respektive Zastupitelstvo Městské části Praha 8

Vytvořeno: 2016-10-14 Statistika

Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutové

Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10 Škola rodinného typu v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ředitelka: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. Zřizovatel: Hlavní město Praha http://www.szs-ruska.cz/   My níže podepsaní občané plně podporujeme ředitelku PhDr. Ivanku Kohoutovou, Ph.D., Neupíráme žádnému člověku základní lidská práva, stejně tak jako neupíráme právo každého člověka bránit se, jsou-li jeho práva ohrožena právem jiného. Pokud je někdo dočasným hostem v na

Vytvořeno: 2014-08-29 Statistika

Zrušení pouťové atrakce "Jizdy na ponících"

My, níže podepsaní občané, Vás žádáme o zrušení pouťové atrakce  "JÍZDY NA PONÍCÍCH"  konané každoročně na poutích, porcinkulích a ostatních společenských akcích  po celé ČR. Nesouhlasíme s praktikami s jakými se s těmito poníky zachází. Poníci jsou po celý den vystaveni velkému hluku z ostatních atrakcí, nemají přísun potravy ani vody.Poníci  zcela nepřirozeně (proti svým potřebám) chodí celý den v malém kruhu, vyvázaní (tedy s hlavou dole), což jim způsobuje jasné utrpení a poškození kloubů...

Vytvořeno: 2013-08-05 Statistika