Petice za záchranu kempu Žižkov

Starostka MČ Praha 3 Ing. Vladislava Hujová, Rada MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3
a
Ředitel SaRAP ing. Václav Bartásek, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716, 130 00 Praha 3

V Praze dne 14. června 2016
„Nechte Kemp Davidu Renzovi!“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a zároveň žádost o projednání na zastupitelstvu městské části Praha 3 podle §8 odst. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
Petici a žádost sestavil Mgr. Jan Hanzlík, V Jezerách 37, 130 00 Praha 3

Vážená paní starostko, vážení radní, vážený pane řediteli,
dovolte, abychom vám my, níže podepsaní, přednesli návrh na zvážení budoucnosti Campu Žižkov Prague. Je totiž naším přáním, aby provozovatelem kempu nadále zůstal jeho zakladatel a dosavadní provozovatel, pan David Renza. Vedou nás k tomu tyto důvody:
1. Ke změně provozovatele není žádný relevantní důvod. Kemp funguje, nabízí rok od roku lepší služby i hezčí prostředí. Máme to tu rádi.
2. Myslíme si, že jedinečná a neopakovatelná atmosféra kempu je spojena výhradně s osobou pana Davida Renzy, jeho filozofií, energií či „know-how“. Byl to on, kdo vymyslel celý koncept, kdo ho postupně povýšil na dnešní úroveň a o kom si myslíme, že pod jeho vedením bude místo, na kterém kemp stojí, nadále vzkvétat.
3. Jako dlouhodobým uživatelům kempu nám naprosto není jasné, proč nemá být panu Renzovi nabídnuta smlouva na rok 2017. Podivné a dodnes oficiálně nedořešené výběrové řízení na nového provozovatele v nás vyvolává pocit, že nejde o férovou soutěž řídící se dobrými mravy a selským rozumem. Na dobrých mravech nám přitom velice záleží.
4. Pan Renza na Žižkově podniká více než deset let. Za tu dobu vybudoval unikátní, mezinárodně proslulé místo a to doslova na zelené louce. Místo vyhazovu by si podle nás zasloužil čestné občanství města Žižkova.
My, níže podepsaní občané a občanky Prahy 3, žádáme v souladu s §8 odst. c) zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, aby zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání veřejně projednalo proces výběru a okolnosti změny provozovatele kempu na Pražačce a uložilo úřadu MČ prošetření veřejné soutěže na uzavření nájemní smlouvy, kterou vypsal SaRAP dne 11. 3. 2016. Žádáme též ředitele SaRAPu, ing. Václava Bartáska, aby zahájil nový proces výběru provozovatele kempu na Pražačce od roku 2017.
Jan Hanzlík, občan Prahy 3


Michaela Masarová    Kontaktujte autora petice