Za bezpečnou rekreaci na Vltavě i na dalších vodních plochách ČR

PETICE

dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním  

 

1) Připojuji se k níže uvedenému otevřenému dopisu Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera, který podporují starostové přilehlých obcí a městysů.

2) Požaduji okamžité omezení rychlosti motorových člunů a provozu vodních skútrů alespoň na úroveň platnou před  dubnem 2015. Zejména provoz vodních skútrů, z nichž některé dosahují rychlostí přes 100km/hod., je třeba zcela vyloučit v zónách, kde dominují jiné formy rekreace a riziko střetu je vysoké.

3) Požaduji provedení takových legislativních změn, které na vodních plochách  významných rekreačních zón zaručí bezpečí pro všechny formy rekreace. Zejména je žádoucí, aby míra omezení provozu motorových plavidel v těchto zónách vznikala na základě širšího konsenzu s vyjádřením místních samospráv a při vyváženém zohlednění různých forem rekreace.    

 

Sdružení pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera 

Otevřený dopis

Vážený pan Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

V Praze, 1.července 2015

Vážený pane ministře,

dovolte nám, abychom touto formou vyjádřili zásadní nesouhlas s novelizovanou podobou vyhlášky č. 46 / 2015 Sb., která po Vašem podpisu vstoupila v platnost dne 15. dubna 2015. Náš nesouhlas se týká těch odstavců novelizované vyhlášky, kterými je umožněno, aby motorová plavidla dosahujících vysokých rychlostí (rychlé čluny, vodní skútry), mohla jen s minimálním omezením využívat například i rekreačních oblastí nádrží Slapy nebo Orlík. Přitom tyto oblasti jsou tradičně, zejména v letním období, využívány až desetitisíci rekreantů, pro něž nová podoba vyhlášky znamená významné ohrožení jejich bezpečnosti.

Jsme si vědomi, že se jedná o velmi citlivou problematiku, v níž vstupuje do hry více zájmových skupin. O téže vyhlášce již musela jednat dokonce vláda na svém zasedání v roce 2002 a postavila se přitom za variantu omezené plavby. K problematice rekreační motorové plavby v rekreačních oblastech vydal v roce 2005 své stanovisko i Veřejný ochránce práv JUDr. O. Motejl. Výsledkem těchto podnětů byla kompromisní podoba vyhlášky, která snad byla přijatelná pro valnou většinu rekreantů i pro místní samosprávy. Tento stav nová vyhláška zásadním způsobem mění v neprospěch zájmů i bezpečnosti velmi podstatné části rekreantů.

Z těchto důvodů Vám, vážený pane ministře, navrhujeme:

1) Abyste s nastupující letní sezónou,  v zájmu zajištění bezpečnosti rekreantů, s okamžitou platností omezil provoz rychlých motorových plavidel v exponovaných rekreačních oblastech.

2) Pokud dřívější podoba vyhlášky nevyhovovala, nelze nic namítat proti její optimalizované novelizaci, avšak navrhujeme, aby ty její pasáže, které mají bezprostřední dopad na rekreační provoz dotčených obcí, byly předem projednány  s místními samosprávami. K tomu bohužel nedošlo. V demokratické společnosti nelze připustit stav, aby několik ministerských úředníků proti vůli dotčených obcí  rozhodovalo o tom, jaké formy rekreace mají být preferovány na vodních plochách ČR sloužících k rekreaci.

3) Alternativně, řešení problematiky motorové plavby v rekreačních oblastech, v kterých se jiná než rekreační plavba neuplatňuje, vyjmout z kompetence MD ČR a konsenzus hledat na širší bázi koaličních stran. Je zřejmé, že se jedná spíše o problém politický, než dopravně-koncepční.  

S pozdravem,  v úctě  

 

Ing. Pavel Filka, CSc.                                                                                              Dr. Petr Závada    

jednatel SOPK                                                                                                        předseda SOPK  

U Hranic 16, 100 00 Praha 10                                                                                Na Pěkné vyhlídce 1 162 00 Praha 6  

pfilka.ifp@gmail.com                                                                                              pet.zavada@gmail.com  

 

S podporou starostů obcí a městysů: Borotice,  Buš,  Čím,  Dublovice,  Chotilsko,  Kamýk nad Vltavou, Křečovice,  Křepenice,  Nalžovice, Orlík nad Vltavou, Příčovy,  Rabyně,  Slapy,  Štěchovice,  Vysoký Chlumec,  Županovice


Petr Závada    Kontaktujte autora petice