Číslo 200 žije!

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

 

Adresát:

Mgr. František Jaskula

Správa CHKO Beskydy

Nádražní 36

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Motto:

"Může přijít den, kdy všechno naše zlato nepostačí k tomu, abychom vytvořili obraz zmizelých časů.“

(Artur Immanuel Hazelius, zakladatel Nordiska museet a muzea v přírodě Skansen ve Stockholmu)

 

V roce 2014 skupina nadšenců zachránila starou valašskou roubenku (obec Hovězí č. p. 200) před demolicí. Roubenka byla odkoupena, rozebrána, převezena na nové místo v obci a citlivě zrestaurována v souladu s tradičními postupy. Navzdory skutečnosti, že její nové umístění je v rozporu se stavebním zákonem, však existuje zákonná cesta, jak tuto stavbu dodatečně zlegalizovat. Tomuto řešení ovšem zabránilo negativní stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Beskydy.
 
 
My, níže podepsaní, tímto žádáme Správu CHKO Beskydy, aby své stanovisko přehodnotila. Jsme přesvědčeni, že dotyčná stavba svým charakterem povznáší krajinný ráz, jeden z prvků, který by pro Správu CHKO Beskydy měl být prioritní. Domníváme se, že v současné situaci, kdy z valašské krajiny neúprosným tempem mizí autentické doklady o způsobu života našich předků, je vysoce žádoucí vyvinout maximální úsilí o zachování podobných dokladů lidové architektury. Správa CHKO Beskydy, orgán státní správy zodpovědný za ochranu krajinného rázu, by dle našeho názoru měla toto úsilí podporovat a hledat v podobných případech schůdnou cestu, nikoliv toto úsilí mařit. 

 

Adresa pro doručování:

Miroslav Dvorský

Hovězí 239, 756 01 Hovězí

 

V Hovězí dne 6.1.2016 


Miroslav Dvorský    Kontaktujte autora petice