Obnovení Olomouckého orloje

My níže podepsání občané Olomouce,  i ti,kterým není jedno,jaká je podoba našeho orloje vyzýváme primátora města, aby bylo zahájeno jednání o obnově původní podoby orloje.

Prosím ty,kteří si myslí, že je na čase navrátit podobu připojili svůj podpis.


Tomáš Strakoš    Kontaktujte autora petice