Nepřejeme si rušení nočních spojů MHD v Děčíně

V nedávné době jsme zaznamenali rozhodnutí, že v Děčíně se od 1. února letošního roku mají rušit noční linky (32 a 33), jež jezdí o sobotách, nedělích a státem uznávaným svátcích. My, níže podepsaní občané města neseme nelibost a jednoznačně s tímto nařízením nesouhlasíme. Jako možné řešení by se jevilo například využití menších autobusových vozů, jenž po městě jezdí. Jde nám především o bezpečnou cestu v pozdních hodinách prostřednictvím MHD. Rovněž obyvatelé se díky těmto linkám dostávali v pozdějších hodinách ze svých zaměstnání, ale také například z nejrůznějších akcí města a podobně.


Jistě paní primátorka spolu s Radou města Děčín naleznou jiné adekvátní řešení, které by vyšlo vstříc všem stranám.

Více informací zde:
http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/autobusem-se-o-vikendovych-nocich-v-decine-jiz-nesvezete-20160106.html


Radek Kolínský    Kontaktujte autora petice