Petice na podporu ředitelky SZŠ v Praze dr. Ivanky Kohoutové

Střední zdravotnická škola, Ruská 2200/91, 100 00 Praha 10

Škola rodinného typu v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ředitelka: PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Zřizovatel: Hlavní město Praha

http://www.szs-ruska.cz/

 

My níže podepsaní občané plně podporujeme ředitelku PhDr. Ivanku Kohoutovou, Ph.D.,

Neupíráme žádnému člověku základní lidská práva, stejně tak jako neupíráme právo každého člověka bránit se, jsou-li jeho práva ohrožena právem jiného. Pokud je někdo dočasným hostem v naší zemi, či se stane jejím trvalým obyvatelem, očekáváme, že bude respektovat a ctít její zákony, tradice a zvyky. Některé mohou přijmout,  některé můžeme přijmout my. Nemůžeme ale souhlasit, aby praktikování muslimských náboženských zvyklostí bylo umožněno i ve veřejných školách, navíc v zemi s bohatou křesťansko-židovskou tradicí a historií. Plně proto podporujeme a stojíme za jednáním, výroky a postoji paní ředitelky Ivanky Kohoutové. Vyjadřujeme jí plnou podporu podpisem této petice.

* * *

PhDr. Kohoutová Ivanka, Ph.D., ředitelka SZŠ Praze: "Nošení pokrývky hlavy v prostorách školy je nespolečenské, a tak k této záležitosti v souladu s vnitřními předpisy přistupujeme. Nikomu nebráníme v jeho víře. Ve všech případech, ať žadatel o studium na zdejší škole pochází z České republiky, ze zemí EU nebo ze třetích zemí, je nutné, aby respektoval právní předpisy, zvyklosti dané země, etické normy i jiná náboženství." …  "Byla probírána témata poskytování ošetřovatelské péče u mužů, nutnost dodržování hygienických předpisů pro zdravotnictví, očkování, krmení nemocných vepřovým masem, nošení zdravotnických uniforem, odlišných pokrývek hlavy ve zdravotnictví." … "Jako důvod uvedla náboženskou diskriminaci. Ve třídě, kterou navštěvovala, jsme okamžitě provedli sociometrické šetření. Po jeho vyhodnocení nebyly zjištěny žádné známky signalizující jakoukoliv náboženskou diskriminaci. Pokud byla žákyně přítomna na vyučování, měla šátek na ramenou nebo ho neměla vůbec s vlastním zdůvodněním, že postačuje mít šátek kdekoliv na těle."

* * *

Více k tématu:

Ochránkyně práv Šabatová je proti zákazu muslimského šátku hidžábu na zdravotnické škole…?!

Nechutná propaganda ombudsmanky Šabatové v Událostech komentářích na ČT v kauze muslimského šátku

Petice za rezignaci ombudsmanky Šabatové

Vyjádření ředitelky SZŠ č.8. z 4.7.2014

Vyjádření ředitelky SZŠ č.7. z 10.6.2014

Vyjádření ředitelky SZŠ č.6. z 21.3.2014

Neuvěřitelné chování otce muslimské studentky v Ústí nad Labem a zbabělost odpovědných!

Ochrana lidských práv a islám

Budeme muslimům ustupovat, dokud tu nazačnou explodovat bomby?

Opatrně s antidiskriminací paní Šabatová

Vyjádření ředitelky školy k odchodu studentky ze Střední zdravotnické školy v Praze č.9 - 3.9.2014.

Silně pochybuji, že s názorem paní veřejné ochránkyně práv bude souhlasit většina těch, jejíž práva má hájit. Bude stejně tak hájit práva jiných věřících na veřejných školách, když by požadovali vyvěšení křesťanských symbolů, či symbolik jiných náboženství? Začíná to hidžábem, pokračuje čádorem, burkou, nikábem, stavbou mešit a může končit až terorismem. Ještě máme možnost chovat se rozumně. Později už nám nemusí být zdravý rozum nic platný!

 

V Žebráku dne 29.srpna 2014 

Jan Šinágl

předseda

SODALES SOLONIS o.s.

www.sinagl.cz

jan@sinagl.cz

+420 775 239 148


Jan Šinágl    Kontaktujte autora petice