Petice k iniciativě NECHCI EET

Nesouhlasím se zavedením EET (elektronické evidence tržeb) a nesouhlasím s návrhem Zákona o evidenci tržeb.

NECHCI EET

A připojuji svůj podpis pod tuto petici a pod Prohlášení NECHCI EET.

Prohlášení k aktivitě NECHCI EET

Aktivita NECHCI EET vzniká s cílem spojit a sjednotit podnikatele a živnostníky České republiky, protože je čím dále zřetelnější, že pro drobné a střední podnikatele chybí v České republice silná a důrazná podpora. Je rovněž výzvou jednotlivým organizacím, iniciativám, spolkům, které zastupují podnikatele, živnostníky nebo cechy, aby se, v případě jejich nesouhlasu se zavedením EET, k iniciativě přidaly.

Zároveň je důležité, aby i nepodnikající občané pochopili, že i pro ně je zavedení Zákona o evidenci tržeb (EET) naprosto nevýhodné a bude jim komplikovat každodenní život.

 1. Nejde o boj s šedou ekonomikou, jde o DATA. Boj s šedou ekonomikou je pouze zástěrkou pro ošálení obyvatel. Největší daňové úniky probíhají u velikých koncernů. V případě malého a středního podnikání se jedná o jednotky procent. Je naprosto evidentní, že Andreji Babišovi jde jen a pouze o to nejcennější – o DATA.
 2. Premiér, ministr financí, vláda a následně i mnozí politici v Parlamentu se opírají o kladná stanoviska k EET Hospodářské komory či dalších asociací, které jsou vesměs servilními organizacemi vůči státu, protože se na jejich financování stát přímo podílí.
 3. Není náhodou, že návrh zavedení EET nebyl dodnes doplněn transparentní a podrobnou analýzou či rozvahou nákladů celého systému. Chybí podrobné směrnice procesu implementace systému EET. Chybí analýza každoročních provozních nákladů na chod a kontrolní činnost v rámci EET. Chybí analýza reálného přínosu pro ekonomiku státu a chybí analýza dopadu zákona na podnikatele.
 4. Vzhledem k tomu, že je v oblasti malého a středního podnikání zaměstnáno průměrně téměř 2/3 zaměstnanců, dojde jistě, vzhledem k ukončování činnosti podnikatelů ke zvýšení nezaměstnanosti.
 5. Drobní a střední podnikatelé a živnostníci znamenají pro stát nejmenší náklady, protože nečerpají dlouhé dovolené, jsou velice málo nemocní, nepobírají žádné sociální dávky.
 6. Jedinými, kdo v Chorvatsku na zavedení EET obrovsky zbohatl, a kdo si významně posílil své impérium, bylo několik málo osob a především jeden člověk – oligarcha Ivica Todorič a jeho společnost AGROKOR (podoba názvu s AGROFERTEM je čistě náhodná).
 7. EET postihne všechny podnikatele – šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček: „Podle posledních závěrů by to (pozn. EET) mělo v roce 2016 nabíhat po kvartálech. Nejdříve restaurace a hotely, po čtvrtroce obchody. Zákon je ale koncipován bez omezení na všechny a já k tomu umím říci jen tolik, že ke krácení tržeb nedochází jen v restauracích a obchodech, ale že je to problém všech podnikatelských aktivit.“

Vážení poslanci a senátoři,
obracíme se na vás, protože vy budete těmi, kdo bude posuzovat, zda Zákon o evidenci tržeb (EET) postoupí do dalšího jednání nebo jej zamítnete ihned na počátku jako naprosto neopodstatněný pro střední a malé podnikatele a živnostníky likvidační.

My vám vzkazujeme, že považujeme EET za nesmyslný, nehospodárný a pro Českou republiku nerentabilní a nevýhodný projekt. Je rentabilní pouze pro současné oligarchy, aby díky informacím (datům) získali další trhy. Neexistuje totiž žádná záruka, že data, která by měla zavedením EET ministerstvo financí a celní správa k dispozici, nebudou zneužita třetími osobami. A to navíc v situaci, kdy na postu ministra financí sedí Andrej Babiš, u kterého se spojením businessu a politiky jedná o jednoznačný střet zájmů.  

Poslanci a senátoři. Dovolte nám připomenout vám „Zprávu o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013“, kterou vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, která byla publikována 10.7.2014 a jejímž autorem je odbor 62100.  
„Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013, která byla vypracována Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, byla přijata usnesením vlády ČR dne 9. července 2014. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2013 (dále jen "Zpráva") obsahuje základní ekonomické ukazatele týkající se malých a středních podniků (dále jen "MSP") a také informace o jejich vývoji v průběhu posledních 5 let. Dále shrnuje informace o realizaci programů na podporu MSP v jednotlivých resortech v roce 2013, včetně počtu a výše podpořených projektů v programech, a současně přináší výsledky různých analýz a průzkumů.
Malé a střední podniky hrají nezastupitelnou roli v české ekonomice a zejména jsou významně podnikatelsky a společensky spjaty se svým regionem. Jako celek reprezentují malé a střední podniky v České republice více než 1 milion ekonomických subjektů a zaměstnávají průměrně téměř 2/3 zaměstnanců. Sektor MSP je významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti a představuje také významného zaměstnavatele. Pozici MSP v ČR přibližují následující údaje:

 • Podnikatelskou činnost k 31. 12. 2013 v ČR vykonávalo (dle ČSÚ) celkem 1 124 910 právnických a fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0–249), fyzických osob (s počtem zaměstnanců 0–249) bylo 869 279 a právnických osob (s počtem zaměstnanců 0–249) bylo 255 631. Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce 2013 byl 99,83 %.
 • Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků v roce 2013 činil 1 782 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců malých a středních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR v roce 2013 činil 60 %.
 • Podíl přidané hodnoty malých a středních podniků na celku ČR tvořil 54,8 %.
 • V roce 2013 došlo k meziročnímu zvýšení vývozu malých a středních podniků o 75 485 mil. Kč, tj. o 4,7 %. Podíl malých a středních podniků na celkovém dovozu v roce 2013 byl 58,4 % a podíl malých a středních podniků na celkovém vývozu byl 53,6 %.“

Domníváme se, že čísla ze zprávy hovoří dosti jednoznačně. V této souvislosti si dovolujeme upozornit ještě na výrok pana Andeje Babiše, který ještě v době, kdy ještě nebyl ministrem financí, v říjnu roku 2013 pronesl v deníku Blesk následující: „Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd.“ Pokud bychom měli použít podobný styl argumentace a slovník, pak bychom museli říci, že pro Českou republiku je na prd především návrh pana Babiše zavést v naší zemi EET.  

Signatář Prohlášení NECHCI EET:

Občanské liberální hnutí (iniciativa) 
www.ObcanskeLiberalniHnuti.cz

SPOJME SÍLY

Petiční výbor: Petr Suda, Miroslav Patočka, Jaroslav Koníček, Alena Marie Frydrychová, Klára Vítková - Rulíková, Josef Jirásko, Radmila Charouzdová, Jana Grabiec, Martin Horvát, Marek Sajner, Pavel Spurek.