#CZARNYPROTEST

PROHLÁŠENÍ NA PODPORU POLSKÝCH ŽEN PROTESTUJÍCÍCH PROTI ZPŘÍSNĚNÍ PROTIPOTRATOVÉ LEGISLATIVY

   Se znepokojením jsme přijali informaci, že polský Sejm přijal k dalšímu projednávání návrh zákona občanského petičního výboru, který má výrazně zpřísnit už tak velmi restriktivní zákonnou úpravu možnosti umělého přerušení těhotenství. Dosavadní polská právní úprava z roku 1993 dovoluje přerušení těhotenství pouze ze tří důvodů: závažné poškození zárodku, vznik těhotenství znásilněním nebo incestem a ohrožení života nebo zdraví matky. Nová právní úprava by měla umožnit přerušení těhotenství pouze v případě ohrožení života matky při porodu, ostatní důvody striktně vylučuje. Zároveň stanoví trestnost umělého přerušení těhotenství, a to jak u matky, tak i osoby, která provedla zákrok, a to i v případě, že takovou osobou je lékař.      

   Domníváme se, že další zpřísňování současné protipotratové legislativy, která nebere v úvahu dosavadní těžce dosažený společenský konsensus, bude pro celé sociální vrstvy žen ohrožující a bude je uvádět do neřešitelných životních situací. Zavádění extrémně přísných, ideologicky motivovaných pravidel pro zamezení možnosti umělého přerušení těhotenství pro téměř všechny myslitelné případy ohrožuje také moderní charakter současné polské společnosti.      Rozhodování o umělém přerušení těhotenství je vždy velmi citlivou soukromou záležitostí. Představuje těžké osobní dilema, v němž žena zvažuje celou řadu individuálních okolností a osobních důsledků, které se vymykají zobecnění a pro něž je hrozba trestní sankcí, v tomto případě vězením až do pěti let, necivilizovaným nátlakem, jehož všechny důsledky nakonec ponese nejen samotná žena, často bez podpory rodiny a okolí, ať už se rozhodne jakkoliv, ale i celá rodina.      

   Absurdita takového záměru vynikne ve srovnání se současnou polskou praxí, kde chybí zajištění základní právní i ekonomické ochrany samoživitelek, s nedostatečnou lékařskou a sociální péčí o zdravotně postižené děti, se sníženou podporou neúplných rodin a s velmi malou ochranou osob v neřešitelných životních situacích a také s malou podporou mladých párů zakládajících rodiny a rozhodujících se k zodpovědnému rodičovství.     

   Zároveň polský stát nemůže zabránit finančně zajištěnějším ženám cestovat za interrupčním zákrokem do zahraničí a není samozřejmě schopen postihnout ani nelegální přerušování těhotenství se všemi rizikovými zdravotními následky pro ženy, které jej podstoupí. Zamýšlená právní úprava je v současné Evropě otevřených hranic pokrytecká, postihne nakonec jen ženy, které nebudou mít peníze na to, aby své těžké osobní dilema řešily jinde. Všechny ženy však tato úprava bude ponižovat. Ideologie, která za připravovanou právní úpravou stojí, nedbá argumentů, společenských nebo individuálních důsledků, ani poznatků moderní lékařské vědy.      

   Vyjadřujeme podporu polským ženám protestujícím proti tomu, aby zpřísňující návrh vůbec byl projednáván, protože si také myslíme, že další vyhrocování společenského konfliktu v Polsku úzce ideologickým řešením dotýkajícím se takto intimní záležitosti, poškodí nejen statisíce polských žen, ale rovněž pověst Polska v Evropě a ve světě. Polsko jako členská země Evropské unie a Organizace spojených národů je součástí prostoru, ve kterém žijeme i my. Chceme polské ženy v jejich zápase o rovnoprávné a sebevědomé postavení v polské společnosti svým hlasem podpořit.

 

Iniciátorky prohlášení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apolena Rychlíková, redaktorka A2LARM adokumentaristka

Lucia Zachariášová, feministka a lidskoprávní aktivistka