Ivana Boorová- Bez deti neodídem....

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané České a Slovenské republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby...

 

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jméno a příjmení, Adresa bydliště

Jméno a příjmení, Adresa bydliště

My, níže podepsaní občané České a Slovenské republiky, prostřednictvím této petice žádáme o prošetření odejmutí dětí manželů Boorových ve Velké Británii a zasazení se o navrácení dětí zpět původní roodině.  Matka dětí Ivana Boorová se žádného trestného činu nedopustila, jejich otce Vladimíra obviněného ze sexuálního zneužívání uznal soud nevinným, přesto jim úřady děti odejmuly a oni byli zbaveni svých rodičovských práv. Celé dva roky nemohli chlapci vyrůstat ve své milující a fungující rodině, s matkou se mohli vídat jen omezeně a pod dozorem. Nyní byli dáni do adopce, což další kontakt matky s dětmi ještě omezí a možná i zcela znemožní.  Paradoxem je , že paní Boorová sama pracuje v britském sociálním systému  a pečuje o staré nemocné lidi , má licenci na péči o děti , a avšak o své vlastní děti pečovat nesmí.

Prosím o řádné prošetření celého případu a také postupu slovenských úřadů, které mohly včas zabránit odebrání a následné adopci dětí a napomoci svěření dětí do péče jejich babičce Eleonóre….

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.

Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice . Vrácení synů jejich matce Ivaně Borové.. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

 

Za petiční výbor:

Jméno a příjmení, Adresa bydliště , Mail.

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

Hana Buzková

 

 

Šajdikové Humence 442, Senica

mail: hanabz@centrum.sk

 

Bibiana Prielozna

 

Mukacesvska 7, Presov 08001

mail: bibip@azet.sk

 

Renáta Kašturová

Startovní 4,Ostrava 70030

mail:kaktaner@seznam.cz

 

Bibiána Antalová

 

Meteorova 3,Košice 04012

mail: scarlet2001@azet.sk

 

 

 

 

 

 

 

 


Renáta kašturová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Renáta kašturová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí. Tuto petici budeme inzerovat lidem, kteří si na našich webových stránkách prohlížejí jiné petice, ale tuto petici si ještě nezobrazili.