Zachování soutěžního modelu, včetně "Republikového finále v rámci projektu Olympijský víceboj"

Vzhledem k informacím, které poukazují na snahy zrušit současný soutěžní model "Olympijského víceboje", organizaci okresních, krajských kol a republikového finále, které fungují již 15 let a do kterých je zapojeno více než 600 škol a 12 586 žáků účastnících se kol okresních, apeluji na důležitost podpory a souznění.

Tímto oslovuji všechny učitele, trenéry, rodiče a zainteresované osoby, aby svým podpisem podpořili zachování projektu, jeho soutěžního modelu ve své současné podobě a umožnili tak jeho smysluplné pokračování. Projekt je léta plně zaměřen na tělesnou zdatnost žáků pohybově talentovaných i méně nadaných, těší se velkému zájmu a je nedílnou součástí tělesné výchovy více jak 1100 škol. 


Mgr. Martina Nováková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Martina Nováková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...