PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČESKÉ KORUNY

„My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, jsme přesvědčeni, že by Česká republika měla zachovat českou korunu. Zároveň vyzýváme podpisem této petice vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura, tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla v ohrožení."


Mgr. Libor Vondráček - právník se zaměřením na ústavní právo a předseda strany Svobodní    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Libor Vondráček - právník se zaměřením na ústavní právo a předseda strany Svobodní svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...