Sdružení minoritních akcionářů ČEZ, a.s.

My níže podepsaní minoritní akcionáři ČEZ, a.s., se sdružujeme pod touto peticí, protože se cítíme poškozeni kroky vlády ČR, které mají dlouhodobě zásadní negativní vliv na hodnotu akcií této námi spoluvlastněné společnosti.

Svým dosavadním konáním vláda ČR bezprecedentně podrývá důvěru v kapitálové trhy, stabilitu našeho podnikatelského prostředí a právní stát. Toto jednání významným způsobem také poškozuje celou ekonomiku ČR, která je postavena na otevřenosti vůči zahraničním investicím.

Zároveň jsme velice nespokojeni s činností představenstva ČEZ, a.s., jehož posláním není hájit specifické zájmy většinového akcionáře tj. státu reprezentovaného vládou ČR, ale v souladu se zákony ČR hájit legitimní zájmy všech akcionářů bez rozdílu!

My všichni zde sdružení minoritní akcionáří ČEZ, a.s. se dožadujeme pouze základního respektování zákonů, norem a pravidel ze strany vlády ČR a orgánů ČEZ, a.s. Zároveň touto peticí deklarujeme, že nadále nebudeme toto nezákonné a poškozující jednání tolerovat, a budeme se aktivně bránit a hájit svá práva a zájmy.


Skupina minoritních akcionářů ČEZ, a.s.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Skupina minoritních akcionářů ČEZ, a.s. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...