Petice proti jízdě na koni po Praze v kočáře.

Pojďme společně zabránit týrání koní v létě

V horkých letních měsících se často setkáváme se smutným pohledem na koně, kteří jsou v městském prostředí nuceni vozit lidi, a to navzdory vysokým teplotám a svému trápení. Tato zvířata trpí nejen kvůli nedostatku přístupu k vodě a stínu, ale také kvůli neustálému zatěžování během celého dne. Kolapsy koní na ulici, které jsou důsledkem těchto těžkých podmínek, by měly být vážným varováním pro nás všechny. Je naší společenskou odpovědností hledat alternativní řešení, jako je využívání jiných dopravních prostředků a osvěta mezi občany. Podpora petice, informačních kampaní a legislativních návrhů, které směřují k lepší ochraně koní, jsou konkrétními kroky, kterými můžeme přispět k změně. Je důležité, abychom se spojili a pracovali společně pro lepší budoucnost těchto ušlechtilých zvířat a ukončili jejich utrpení ve městech, zvláště v období vysokých teplot.

Podepište petici a zapojte se do společného boje
V dnešní společnosti se často setkáváme s problémy, které vyžadují kolektivní akci a závazek. Podpis petice není jen prázdným gestem; je to silný projev podpory a první krok k iniciaci změn. Když se spojíme jako společenství, naše hlasitost a schopnost pohybovat se k pozitivní změně se znásobí. Zapojit se a pomoci může být jednoduché jako podepsání petice, sdílení informací s ostatními a účast na komunitních akcích. Vyjádření vděku těm, kdo se rozhodnou stát po našem boku v tomto boji, je klíčové; ukazuje, že jejich čas a úsilí jsou ceněny a mají skutečný dopad. Společně, s podporou a aktivním zapojením, máme moc vyvolat změnu a řešit problémy, kterým čelíme.

- Úvod do problému: Popis týrání koní ve městech během vysokých teplot

- Popis životních podmínek koní: Zmínka o nedostatku stínu, vody a neustálém zatěžování v horkých dnech

- Důsledky pro koně: Fyzické a psychologické trápení, možné kolapsy koní přímo na ulici

- Společenská odpovědnost a alternativní řešení: Výzva k používání jiných dopravních prostředků (kolo, pěší chůze, tramvaj) a osvěta veřejnosti

- Konkrétní kroky ke změně: Podpora petice, informační kampaně a legislativní návrhy pro lepší ochranu koní

- Závěr: Souhrn důležitosti problematiky a výzva k společnému jednání pro lepší budoucnost koní ve městě Picsart_24-05-02_10-30-11-3751.jpgDěkujeme i za Všechny koně. 


Michaela Šrůtková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michaela Šrůtková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...