Petice za zachování barokního mostu v Květnici

barokní_most_v_Květnici.jpg

Vážení zastupitelé Středočeského kraje,

my, níže podepsaní občané České republiky nesouhlasíme s přístupem Krajské správy údržby silnic (dále jen KSÚS) při opravách některých historických mostů ve Středočeském kraji, resp. s jejich demolicí a zánikem.

Tato petice vzniká kvůli nesouhlasu s demolicí barokního kamenného mostu na Výmole v obci Květnice (ev. č. 01215-2), o jehož odstranění a nahrazení zcela novou železobetonovou konstrukcí KSÚS a Pragoprojekt a.s. rozhodl.

Tato petice kromě zachování Květnického mostu apeluje obecně na širší problematiku zachovávání hodnotných historických mostů i v mnoha jiných obcích Středočeského kraje nebo jiných krajích, kde se pod správou KSÚS nebo jiných krajských správ plošně likvidují hodnotné historické mosty v České republice. Kamenný most v Květnici je jednou z posledních, dochovaných památek v naší obci s přímou vazbou na původní středověkou tvrz, a proto Vás žádáme:

1. abyste zastavili veškeré kroky vedoucí k demolici stávající barokní konstrukce kamenného mostu a trvali na její opravě a rekonstrukci dle památkové péče,

2. abyste důsledně prověřili postup Pragoprojektu a.s. a KSÚS při jejich snaze o demolici stávající mostní konstrukce, zda nedochází k účelové a zbytečné likvidaci historické památky, která je v dobrém technickém stavu a jejíž oprava by zcela jistě byla ekonomicky výhodnější, než demolice a kompletní novostavba mostu nového a zda tedy nedochází i k účelovému maření peněz daňových poplatníků,

3. abyste požadovali dodatečné vypracovaní diagnostického průzkumu mostu pro návrh opravy mostu,

4. abyste podpořili prohlášení barokního mostu v Květnici za evidovanou kulturní  památku,

5. aby při jednáních mezi zastupitelstvem Středočeského kraje, KSÚS, Pragoprojektem,    byli účastni jednání i zástupci tohoto petičního výboru jakožto zástupci veřejnosti.

most_-_ořez.jpgKamenný barokní most v Květnici

V roce 2020 proběhla Hlavní prohlídka mostu, z které v závěru dokumentu vyplývá povinnost provést diagnostický průzkum mostu za účelem způsobu opravy mostu. K tomu však již nedošlo a KSÚS spolu s Pragoprojektem a.s. přistoupili v roce 2023 přímo k rozhodnutí demolici mostu a projektování mostu nového.

V srpnu 2023 přitom obec Květnice obdržela vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ) ke stavebně technickému stavu a památkovým hodnotám mostu. Z něho jednoznačně vyplývá, že:  

„barokní konstrukce mostu je v dobrém technickém stavu svědčícím o pravidelné údržbě. Nejsou patrné žádné technické závady. Ve znatelně horším stavu, je železobetonová konstrukce z 20. století, tvořící rozšíření mostu“. NPÚ dále sděluje, že „kamenný mostek představuje hodnotnou technickou památku zřejmě z 18. století a opravou do původní podoby by obec získala hodnotnou barokní památku s vazbou na hradní areál. Rehabilitace by přispěla k zachování nejstaršího a tedy i nejcennějšího místa v Květnici“.

V lednu 2024 obec Květnice obdržela i statický posudek mostu (Zpráva z prohlídky na místě), kterou vypracoval statik Ing. Aleš Procházka. Ve zprávě mimo jiné sděluje, že klenební oblouk z lomového kamene je kompaktní, není deformován a je narušen jen drobnou trhlinou, v minulosti zaspárovanou, která v současnosti není aktivní. V závěru Ing. Aleš Procházka uvádí: „Jednoduchou úvahou lze zároveň dospět k závěru, že řešení zahrnující zachování nepoškozené historické části mostu nebude nákladnější nežli její vybourání a náhrada novým objektem“. V samém závěru Ing. Procházka doporučuje zachovat a rekonstruovat historickou část mostu.MOST21.jpgPříklad zániku mostu ve Vyšehořovicích, postaven Lichtenštejny 1836, zbourán 2015

Upozorňujeme, že případ Květnického mostu není zdaleka ojedinělý. V české krajině každým rokem zaniká mnoho podobných, hodnotných technických památek. Např. most na Výmole ve Vyšehořovicích zbourán v roce 2015, gotický most přes Výrovku v Klášterní Skalici zbourán 2015, barokní most ve Vrbčanech zbourán 2015.  Jen díky občanské iniciativě se podařilo zachránit most v Dobříši nebo v Libereckém kraji most v Poniklé, který je nyní kulturní památkou.


Kryštof Hošek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Kryštof Hošek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...