Za ZACHOVÁNÍ původní výzdoby ve stanici metra Anděl v Praze

Vážení občané České republiky,

tato petice vznikla jako reakce na petici, která požaduje odstranění původních plastik, reliéfů a nápisů z pražské stanice metra Anděl. Tyto plastiky, reliéfy a nápisy odkazují na dobu, ve které byla stanice budována. Mezi tyto prvky patří nápis Moskva-Praha ve vestibulu stanice, pamětní deska odkazující na výstavbu stanice, nebo reliéfy v prostorách nástupiště. MY NESOUHLASÍME S TÍM, ABY TATO PŮVODNÍ VÝZDOBA BYLA ODSTRANĚNA.

Všechno má svoji historii. Státy, města, ulice. I stanice metra mají svoji historii. Stanice Anděl (tehdy Moskevská) se začala razit roku 1980. Tenkrát se výstavby účastnili i sovětští inženýři a architekti. O několik stovek kilometrů na východ, se také začala budovat stanice metra Pražskaja (Pražská) v Moskvě. Na stavbě této stanice se na oplátku podíleli českoslovenští inženýři a architekti. Výstavba těchto stanic tak měla symbolizovat dobré vztahy mezi ČSSR a SSSR. V roce 1989 se však veškerá výzdoba ze stanice odstranila. Po krátké době ale byla navrácena, poté co se rozhodlo, že historii nelze vymazat. Tak co se tedy stalo?

Po 35 letech od sametové revoluce se opět otevřela debata, zda by měla být tato původní výzdoba odstraněna. My jsme toho názoru, že historii skutečně vymazat nemůžeme. A snažit se o to je směšné. Poslední dobou však vidíme, že trend je spíše opačný. Ať už to je nekončící bourání staveb v brutalistním stylu, odstraňování soch, či zbytečné přejmenovávání ulic. Historie je taková jaká je. Každý na ni může nahlížet trochu jinak, ale faktem je, že je jen jedna. A hlavně naše. Proč bychom se za ni měli stydět a na něco si hrát?

Autor petice, který požaduje odstranění výzdoby, říká, že prý mezi ČSSR a SSSR nikdy žádné přátelství nebylo. Jak toto může tvrdit, když je teprve student, kterému je šestnáct let? Také se odkazuje na ruskou invazi na Ukrajinu, která ale podle nás, vůbec s historií naší stanice pražského metra nesouvisí. Výzdoba stanice z nás nedělá žádnou „ruskou enklávu“, jak to autor petice nazývá.

Vyzývám Vás, občané České republiky, postavte se za historii své země! Braňte náš společený veřejný prostor! A zastavme nekončící cancel culture a cenzuru, která se v poslední době rozmáhá čím dál tím více a více.


Lukáš Bařtipán    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Lukáš Bařtipán bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...