Otevřený dopis Mons. Janu Graubnerovi, arcibiskupovi pražskému, v souvislosti s prezentací knihy "Spiknutí".

Vážený pane arcibiskupe,      

píši Vám se starostí a s prosbou jako představiteli katolické církve v naší zemi. Se smutkem sleduji postupující zklamání až pohoršení, které pan kardinál Dominik Duka působí svými politickými postoji a kontakty jak mezi věřícími, tak mezi lidmi mimo církev. Zasazuje rány, které se možná nikdy nezahojí. Je mi to líto. K dnešnímu dopisu mne vede zděšení nad tím, k čemu se pan kardinál propůjčil při nedávné prezentaci knihy „Spiknutí“, která se konala v Arcibiskupském paláci. Vede mne starost nad tím, jak destruktivně to dopadá na naši církev a na její obraz ve společnosti i na českou společnost samotnou.  

Vážený pane arcibiskupe, prosím Vás, abyste se vahou svého úřadu veřejně a jasně distancoval od této podivné akce s pochybnými lidmi. Takovéto akce by neměly být jakkoli spojovány s arcibiskupstvím a s katolickou církví. Věřím, že tímto krokem můžete přispět k návratu důvěry v naši církev mezi věřícími a ke zlepšení její reputace ve společnosti. V dobách, které nejsou snadné, jsou spravedlivé kroky dobrých pastýřů nenahraditelné. Dodnes si pamatuji, jak daleko za hranice katolické církve zněla slova kardinála Tomáška „Vzpřimte se a zvedněte hlavy!“, jak mnoha lidem dodala na konci komunistické éry odvahu a směr. I dnes potřebujeme odvahu, ne demoralizaci, spravedlnost, ne kolaboraci. Prosím, abyste k tomu věřící povzbudil svými slovy i svým příkladem.  

Vážený pane arcibiskupe, děkuji Vám za Vaši službu a přeji Vám hodně sil.      

 

V úctě  

akad. mal. Martina Špinková, malířka a zakladatelka Cesty domů    

V Praze 21. dubna, v neděli Dobrého pastýře roku 2024    

 

K otevřenému dopisu se připojují:

RNDr. Jiří Grygar, CSc.

prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 

prof. Filip Karfík, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.

doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.        

 

V kopii České biskupské konferenci, na vědomí apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo


Martina Špinková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Martina Špinková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...