Za odstranění komunistické výzdoby ve stanici metra Anděl v Praze

My, níže podepsaní, si nepřejeme, aby ve stanici metra Anděl v Praze byly komunistické prvky, či prvky podporující otevřeně Sovětský svaz.

S ohledem na dnešní ruskou agresi na Ukrajině je podle nás taková výzdoba naprosto nevhodná. Nápis Praha-Moskva ve vestibulu stanice metra Anděl dle nás odkazuje na jakési přátelské pouto mezi Českou republikou a Ruskou federací. Myslíme si, že takový odkaz zde teď, v době ruské agrese na Ukrajině, rozhodně být nemá. Podle nás tím může být, například pro turisty či uprchlíky z Ukrajiny, ohrožena jasně vymezená zahraniční politika České republiky, a to do té míry, že například cizinci si nemusí být jistí, zda jsou v prozápadní zemi, či ruské enklávě.

Za zvláště nevhodný považujeme nápis "Stanice Moskevská, vybudována v roce 1985 společně pražskými a moskevskými budovateli metra na počest československého/sovětského přátelství". Tento nápis podle nás přímo otevřeně poukazuje na přátelství, které vlastně nikdy ani neexistovalo, dnes však rozhodně neexistuje. My s diktátorským režimem Ruské federace nic společného míti nechceme.

Rádi bychom tímto apelovali na vedení města, aby s touto výzdobou udělalo to stejné jako se sochou Koněva a Stalina.

 

 

 

 

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Boháč svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...