PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM

Irena

#26 Odpoved z MPSV na dotaz jedné z maminek na odebírání průkazů ZTP a ZTP/P

2012-12-05 15:09

V Praze dne 9. října 2012
Č. j.: 2012/80890-23/1Vážená paní Růžičková,

z pověření ministra práce a sociálních věcí odpovídám na Vaše podání ve věci průkazu osoby se zdravotním postižením v případě osob s amputací dolní končetiny.

Jedna ze změn, kterou obsahovala tzv. Sociální reforma 2011, je odklon od diagnóz. České dávkové systémy se tak připojily k moderním systémům, které se neorientují
na diagnózy. Je-li některá z dávek nebo jiných intervencí podmíněna dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, není podstatné, o jakou diagnózu se u dané osoby jedná, ale jaké jsou její funkční dopady.

Předchozí právní úprava se orientovala na jednotlivé diagnózy, nikoli na jejich funkční dopady, nereflektovala ani vývoj pokroků lékařské vědy, přínosů rehabilitace a především moderní protetiky. Moderní protézy umožňují zachovat nebo obnovit mobilitu velké skupiny osob s amputací dolní končetiny. V posledních dvaceti letech se v protetice zrychlil vývoj nových technologií a materiálů, což přispívá k jednoduššímu, spolehlivějšímu a komfortnějšímu užívání protetických pomůcek. Protézy obsahují také speciální komponenty, díky kterým se jejich uživatelé mohou věnovat nejen standardním ale i pohybově náročnějším aktivitám. Tam, kde lékařská věda a rehabilitace mají omezené možnosti a kdy nelze využít adekvátní náhradu protézou na zajištění samostatné mobility, kdy v důsledku dlouhodobého přetěžování došlo k závažné deformaci páteře a značnému snížení funkčnosti druhé dolní končetiny apod., i nadále náleží dávková i nedávková pomoc. Nemohu tak souhlasit s obecným tvrzením, že „osobám s amputací dolní končetiny jsou brány průkazy“.

Od ledna letošního roku platí nová právní úprava – zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, která zrušila institut mimořádných výhod a průkazy mimořádných výhod; současně však zavedla „průkaz osoby se zdravotním postižením“. Průkaz osoby
se zdravotním postižením je vydáván automaticky k dávce (příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu) nebo na základě samostatného řízení na podkladě žádosti osoby se zdravotním postižením. Kompetence v dané věci je svěřena krajským pobočkám Úřadu práce České republiky. Průkaz osoby se zdravotním postižením není samostatnou listinou, ale je jednou z funkcí karty sociálních systémů (tzv. sKarty) a zachovává Vám známé zkratky TP, ZTP a ZTP/P.

Průkaz TP náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby
ve stupni I (lehká závislost). Průkaz ZTP náleží osobám, které jsou podle zákona
o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé
na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), a osobám starším 18 let, které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.Průkaz ZTP/P náleží osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku
na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (s výjimkou výše uvedených osob se sluchovým postižením).

Vážená paní Růžičková, v dopravních prostředcích se každodenně setkáváme s mnoha osobami, které mají dlouhodobě či přechodně poměrně závažné problémy s mobilitou. Velké řadě z nich nenáleží průkaz osoby se zdravotním postižením, přesto jsou jejich speciální potřeby plně uspokojeny. Základní pravidla lidské slušnosti na obou stranách a solidarity musí být zachována a rozvíjena a nelze se spoléhat pouze na nároky založené právními předpisy, v daném případě na průkaz osoby se zdravotním postižením.

S pozdravemIng. David Kafka, v. r.
náměstek pro sociální a rodinnou politiku


Vážená paní
Ilona Růžičková
e-mail: ilona.kaderkova@gmail.com

Irena

#27 Re: Odpoved z MPSV na dotaz jedné z maminek na odebírání průkazů ZTP a ZTP/P

2012-12-05 15:11

#26: Irena - Odpoved z MPSV na dotaz jedné z maminek na odebírání průkazů ZTP a ZTP/P

Ráda bych věděla jak pan Kafk zjistil ,že jsou přesto v dopravních prostředcíxh potřeby uspokojovány... :( Asi hodíme Aničku na střechu autobusu-když pojedeme do Prahy na scinty)

Veronika

#28 Re: Re: Odpoved z MPSV na dotaz jedné z maminek na odebírání průkazů ZTP a ZTP/P

2012-12-05 21:35

#27: Irena - Re: Odpoved z MPSV na dotaz jedné z maminek na odebírání průkazů ZTP a ZTP/P

Asi má na mysli to jedno místo za řidičem, vyhrazené pro postižené... to je fakt směšný!!!

petrarovna

#29

2012-12-06 09:09

Držím Simonce pěstičky ať je jen dobře :-)A aby se stát lépe postaral o tyto lidičky.

Nepřihlášený uživatel

#30 Re: paní Petro, děkujeme.

2012-12-06 09:53


Nepřihlášený uživatel

#31

2012-12-06 11:44

Všem politikům uřežme nohy a pak se bude něco dít!!!
alena

#32 Re: Zasáhnout by měla justice!

2012-12-06 14:19

#25: Jindra - Zasáhnout by měla justice! 

 To je pravda. Justice přece může ty politiky umravnit!

alena

#33 upřesnění

2012-12-06 14:26

To jsem odpovídala na ten vzkaz č.25 (Je potřeba změnit justici - http://www.petice24.com/za_spravedlivou_justici) - byla jsem omylem jen na první stránce tady. A pro Irenu, jak ji podvádí to MSPV, tak ten Občan co je na té stránce http://www.hovorysesoudci.cz by si s těma lumpama dovedl poradit..:-)
Irena

#34 Re: Re: Zasáhnout by měla justice!

2012-12-06 14:43

#32: alena - Re: Zasáhnout by měla justice!

Jenže i ta se dnes už bouří páč se musí držet těch zmatlaných zákonů......které právě uvádí do života vládnoucí....


Nepřihlášený uživatel

#35

2012-12-10 10:56

Jak ubohé .... Proč pomáhat slabým a nemocným, když proklamována je jen síla a moc, že? .....
Veronika

#36 KOLIK PODPISU?

2012-12-14 11:21

Irenko, kolik je potřeba podpisů.. aby se tím někdo začal zabývat? Ptá se mě tolik známých a přátel.. díky za zprávu. Veronika
Irena

#37 Re: KOLIK PODPISU?

2012-12-14 13:28

#36: Veronika - KOLIK PODPISU?

Co nejvíce--deítky tisíc...dám tady video s Drábkem..podívej se na něj a bude ti to jasné!!!Stojí to za to si ho poslechnout a to je názor celé vlády. ..mám z toho kopřivku.... Dobrý nápad jsou dny otevřených dveří na školách, my jsme absolvovaly i s Aničkou ve středu na Zdravotnickém lyceu v Novém Jičíně a byl skvělý! Vedení školy problém pochopilo a v podstatě jsme měli všeobecnou podporu..podepisovali i rodiče a děti kteří se přišli na Den otev.dveří podívat, vše díky jedné spřízněné empatické duši ....

http://www.youtube.com/watch?v=oPoNU-E_Dco&feature=share

 

Veronika

#38 Re: Re: KOLIK PODPISU?

2012-12-15 15:25

#37: Irena - Re: KOLIK PODPISU?

Irenko, a dá se podepisovat nějaký tištěný formulář??? A poté ho odeslat někam na adresu?? Nebo jakou formou ti podepisovali rodiče a děti té školy??

Crossmann

#39 Plný invalida - podnikatel, sportovec

2012-12-31 09:53

Mám ve svém sousedství člověka, "plného invalidu". Je jím již mnoho let. Nezakulhá, nezakašle, září jak sluníčko na jarní obloze. Má obchod, podniká (živnost samozřejmě fiktivně napsána na manželku), sportuje, rybaří - za rybolovem jezdí po celé Evropě. Nezřízeně kouří, pořádá zhusta alkoholové orgie se svými kumpány. Nahlas vyjadřuje jistotu s tím, že o svůj důchod nepříjde. JAK JE TO MOŽNÉ ?? Jsou za tím jeho politické styky, kterými se rovněž netají, nebo velké peníze zaplacené revizním "odborníkům". Po jisté vlastní zkušenosti se přikláním ke druhému. Je mi zle, když srovnám křivdu na skutečně postiženém a naopak, vidím benevolenci na sportovně oblečeném, vychechtaném gaunerovi, sedajícímu do sportovního vozu a odjíždějícího na nějakou párty.Plný invalida, podnikatel. Hmm,tak to už jsme jen v Česku.
Irena

#40 Simonka

2013-01-11 11:21

V dnešním boleslavském deníků vyšel článek o malé Simonce.
Také jako patnáctiletá Anička i malá Simonka je plně ozdravěna v rámci reformních zákonů vládní koalice, které jak se dnes už ví prošly poslaneckou sněmovnou nezákonně v 11/2011.....

Vyjádříte svůj názor? Myslíte si ,že tento stav je ještě normální?

Poradíte rodičům co ještě udělat ,aby svým amputovaným dětem alespoň základní žití ve společnosti, která je zákonně vyhodila na svůj okraj ...

http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/petice-simonka-nem-noiku-podle-odbornk-je-ale-zdrav.html
Irena

#41 O Simonce...

2013-01-11 22:36

Veronika Smutná

#42 Re: O Simonce...

2013-01-11 22:58

#41: Irena - O Simonce...

Irenko, děkuji za vložení odkazu. Jsi hodná.

Irena

#43 Jindra

2013-01-12 21:30

#25: Jindra - Zasáhnout by měla justice!

To- Jindra ...máte pravdu, ale co s tím když si každý v ČR myslí že to přežijem a pak nějak bude?  Já mám 48..jsem po malé mozk.příhodě, nejmladší dcera a její problémy jsou definitivní.....má sourozence... já v dnešním postsocialismu, rádoby havelkapitalismu ,klausnarcismu  a dle mě ač se někdo bude divit i feudalismu .. nemám ideály ale sny ...v mých snech lítám....a sem tam hodím kapku hnoje na ministerstvo práce a sociálních věcí a  taky TOP 09 a pana Kalouska...a knížete..protože kníže je pro mě klasická loutka hraběte pro loutkoherce....a nevímkde tahle strana vzala právo změnit právo v ČR v osobě jednoho člověka???

Právo s tím nic neudělá protože k mé velké hrůze ty jejich zákonné paskvily platí!!! to je na tom to nejhorší! Než se dotanete do Štrasburku ztratíte 3-4 roky života pokud máte úspory...jinak jste od počátku s knížetem V Kalouskově  "území" a hurá do druhých perizentských voleb...připomíná mi to onkologickou léčbu syna a dcery...čerta budeme vyhánět ďáblem.....:(

Lily

#44 Platnost petice

2013-01-12 23:44

Přemýšleli jsme s kamarádem, jestli má smysl petici ještě dále podepisovat, když je adresována p. Drábkovi, který již není ministrem MPSV. Nevíte, jak to je?
Irena S.-iniciátorka petice a matla handicapovaného dítěte

#45 Re: Platnost petice

2013-01-12 23:56

#44: Lily - Platnost petice

Petiční archy budu předávat současné ministryni práce a sociální věcí ČR, výměna a jmenování nového ministra nemá na nic vliv . Forma petice splňuje všechny zákonné parametry...dále předávám:

Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice").

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.


Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Kéž by měla výměna lidského faktoru vliv na chod těchto institucí!

efos

#46 Re: Simonka

2013-01-13 02:23

#40: Irena - Simonka

Také jsem četl dnešní článek o malé Simonce, diskusi pod článkem, nemohl jsem nepodepsat tuto petici. Jako táta vím, jaké to je střídat se v péči o dítka, co musí být třeba jen kvůli angíně doma a nedovedu si představit permanentní plnou péči bez pomoci.   Asi zřejmě nikdo z MPSV nechápe, že handicap nemá jen postižený, ale všichni, kteří mu musí věnovat svou péči. Tím nemůžou mít tým chův, odborníků, které si úředníci z našich daní a odvodů můžou dovolit, zatímco krátí těm opravdu postiženým to, na co se skládají ostatní v dobré víře, že ty prostředky pomohou tam kde mají. Je mi z toho smutno, moc bych přál, nejen Simonce, ale všem, aby to, co my zdraví, pokud jsme schopní, pomohlo jim, ne úředníkovi z MPSV, který odkazuje na protetika, patrně pouze proto, že jedno protetikum nevalné kvality nasadil na svůj krk...

Veronika

#47 Re: Re: Simonka

2013-01-13 22:20

#46: efos - Re: Simonka

Moc hezky napsané.. děkujeme a vážíme si všech přibývajících podpisů. Simonka, Anička a všechny ostatní handicapované děti si zaslouží alespoň o trošičku více, než to minimum co jim "stát" schvaluje..

 

Antiidiots

#48 Krutovlada

2013-01-14 12:22

Drábku ty svině usekat ti ruce i s hlavou je malo..to snad neni mozny, vždyt jsme všem jen pro smích a ty tomu ještě přidavaš..tohle je hnus nechápu jak taková věc muže vubec někoho napadnout..opravdu jsem nevěřil, že se dokážete snížit k něčemu tak ubohému jako je tohle..stydte se a Drabku tebe doufam že někde potkám a urazim ti tu škebly..radši si udělejte pořádek mezi sebou a přemýšlejte kam dáváte zbytečné investice..opravdu k plači..
magnum

#49 Primitivní asociální "vláda"

2013-01-14 21:15

Drábek a jeho mopslíci nejsou snad ani lidé, celá TOPka a vlastně cleá vláda, držená nad vodou slizkou Peakovou, je naprosto nekompetentní, asociální, arogantní, prostě hnus !
opatrovnice

#50

2013-01-16 09:15

Ano, souhlasím, jsem opatrovatelka bratra, kterýá je postižen po pádu a krvácení do mozku a i když je velice těžce omezený pohybově i mentálně, přesto nám taky zrušili příspěvek na auto, protože se může pohybovat s pomocí jedné, nebo i dvou osob, ale může se pohybovat. Cožpak auto potřebuje jen člověk, který se opravdu nepohne vůbec. Je mi všech těch, kteří takový nesmyslný zákon podepsali líto, jsou to bezcitní a arogantní lidé, kteří si myslí, že je nic takového nepostihne. I když to nikomu nepřeju, přeju si, aby tito lidé museli opatrovat a starat se o postiženého alespoň jeden měsíc, aby si uvědomili, jaké to je. Přeji všem do nového roku pevné nervy a hlavně zdraví, zdraví, zdraví......