PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM

PETICE PROTI NESPRAVEDLIVÉMU ZRUŠENÍ PŘÍSPĚVKU INVALIDŮM

(za obnovení přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P pro občany s amputací končetin a za přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku)

 

Žádáme ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka o nápravu sociálně neúnosného a nespravedlivého stavu, který nepřiznává občanům postiženým ztrátou podstatné části horní, dolní či dokonce obou končetin příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a občané dostávají status osoby bez vážné vady nosného nebo pohybového ústrojí.

Změna se týká zdravotního postižení, jež odůvodňuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání.

V rámci Přílohy k zákonu č.329/2011 jsou vypuštěna zdravotní postižení anatomické nebo funkční ztráty končetin, či obou horních končetin a v neposlední řadě i v situaci anatomické ztráty podstatných částí jedné horní a jedné dolní končetiny v předloktí a výše či v bérci a výše.

Dalším nepřijatelným aspektem tohoto rozhodnutí je, že občané, kterých se tento status ”osoby bez vážné vady nosného nebo pohybového ústrojí týká, ztrácí nárok na průkaz ZTP či ZTP/P, i nárok na příspěvek na mobilitu.

 

Je absurdní, že od počátku roku 2012 byl průkaz ZTP/P odebrán dítěti se ztrátou obou horních končetin, dítěti s 10 cm pahýlem jedné nohy, v mnoha dalších případech osobám s amputovanými končetinami. Běžně je odebírán osobám připoutaným na lůžko. Celé Ministerstvo práce a sociálních věcí se tímto způsobem chová asociálně. Samotní výkonní úředníci MPSV v primárním kontaktu s žadateli na tento nesmyslný stav poukazují!

Žádáme ministra Drábka, aby tento sociálně neakceptovatelný stav napravil.

Odmítáme se ztotožnit s představou ministra Jaromíra Drábka, že kdo nemá končetinu, či je částečně invalidní, musí být ze společnosti a z aktivního života vyloučen. V mnoha případech tak těmto občanům zabrání připravovat se na povolání, dojíždět do zaměstnání i žít normální život alespoň trochu souměřitelný se životem zdravých spoluobčanů. Navíc se úplně ztratil princip náhrady zhoršených životních funkcí formou sociální péče a služeb.

Nápravu pochybení požadujeme projednat co nejdříve. Pokud tak resort neučiní, bude následovat hromadná žaloba občanů, kterých se špatný zákon z dílny MPSV týká. Zároveň budeme navrhovat řešení pochybení ministra Drábka skrze poslaneckou iniciativu poslankyně Jany Drastichové.

 

Za petiční výbor:

Mgr. Jana Drastichová, Masarykova 1008, Orlová

Irena Schonweitzová, Poličná 479 Valašské Meziříčí

Zuzana Janíková, Zdětín 181

JUDr. Zdeňka Cupková, U Smaltovny 26, Praha 7

V souladu se zák.85/1990 Sb.§ 3 odst.3 určuje petiční výbor jako osobu pro zastupování ve styku se státními orgány paní Irenu Schonweitzovou, Poličná 479, Valašské Meziříčí.

Vytištěné a vyplněné archy prosím zasílejte obyčejnou poštou nebo noste do sídla poslanecké kanceláře Mgr. Jany Drastichové, Rydultowská 1390, Orlová.

 


Jiří Doležal    Kontaktujte autora petice