Nejpopulárnější petice za tento rok

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za spravedlivou definici pacientské organizace

Vážené poslankyně, vážení poslanci, obracíme se na Vás s žádostí o rozšíření definice pacientské organizace (dále PO), která je součástí pozměňovacího návrhu k novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V původním pozměňovacím návrhu se mimo jiné uvádí: "PACIENTSKÁ ORGANIZACE § 113f (1) Pacientskou organizací se rozumí zapsaný spolek, jehož hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně jejich práv a zájmů a jehož členy jsou zpravidla osoby s určitým onemocněním nebo zd

Vytvořeno: 2021-04-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 153 152
2021 153 152

Petice na zvýšeni limitu THC v technickém konopí do 1%

Dnes celosvětově běží trend CBD konopí. Pěstitele a uživatele se mohou dostat do rozporu se zákonem, jelikož přípustná norma THC dle českých zákonů je do 0,3 % THC.    V případě, že konopí přesáhne zákonnou hranici THC, pěstitele se tak vystavují trestnímu stíhání i za 0,6%, když opravdová marihuanna má do 25%.  Pokud se procento Thc zvýší na 1%, Česká Republika má šanci stát se CBD velmoci v Evropě, což by přineslo neskutečné peníze do státního rozpočtu i v době koronakrize.  Na dnešní den kono

Vytvořeno: 2021-02-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 151 134
2021 151 134

Areál minigolfu do rukou obce

Naskýtá se nám jedinečná příležitost získat do majetku obce areál minigolfu. Rada obce doporučila zasupitelstvu ke schválení směnnou smlouvu, kde obec nabývá: v centru obce areál s parkem o rozloze 11.134 m2 (z toho 2750 m2 zastavitelné plochy) s příslušenstvím (vzrostlé i staleté stromy, zařízení minigolfu, tenisový kurt s umělým povrchem, novostavbu hospodářské budovy 68m2, oplocení, osvětlení, stánek s občerstvením a sociálním zařízením) a směňuje: 2750 m2 zastavitelné plochy v lokalitě nad Č

Vytvořeno: 2021-03-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 149 149
2021 149 149

Ponechání prof.Pirka ředitelem Kardiocentra IKEM

Vážený pane řediteli.Pacienti IKEM, jejich rodinní příslušníci a přátelé a všichni kteří máme v úctě pana profesora Pirka se obracím na Ing. Michal Stiborek, MBA a všechny zainteresované lidi s naléhavou prosbou. V médiích se objevila informace o odvolání pana profesora Pirka z postu přednosty Kardiocentra. Pan profesork Pirk, je je nejen legenda a špičkový odborník, je to největší kapacita v daném oboru u nás. Především je to duchovní otec kardiocentra, to on takříkajíc vydupal ze země Kardioce

Vytvořeno: 2021-05-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 148 144
2021 148 144

PETICE PROTI NOVÉ VÝSTAVBĚ V OBLASTI ZAHRADNÍHO MĚSTA A VODOJEMU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYBUDOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vážení, v daném území je naprostá nepřipravenost dopravní infrastruktury a další výstavba bez jejího vyřešení představuje extrémně negativní dopad nejen na přilehlou část města, ale minimálně celou lokalitu Vrábí, a povede nejen ke zhoršení životních podmínek stávajících obyvatel, ale i k neodpovídajícím podmínkám pro obyvatele nově příchozí. Téměř veškerá občanská vybavenost, jenž má podle našeho názoru již v současnosti naprosto nedostatečnou kapacitu pro stávající počet obyvatel, je soustředě

Vytvořeno: 2021-03-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 146 146
2021 146 146

Petice laiků za vytvoření seznamu léků ministerstvem zdravotnictvi pro necílenou léčbu Covid 19 již v domácí izolaci pro všechny věkové kategorie

Žádáme vytvoření seznamu léků ministerstvem zdravotnictví pro praktické lékaře pro  necílenou léčbu Covid 19 již v domácím ošetření a to pro všechny věkové kategorie. Během celého období epidemie se objevují  v médiich stále nové možnosti necílené  léčby Covid 19 , které mohou velmi významně snižit riziko závažného stavu a nutnosti hospitalizace, pokud se použijí včas. Jedná se o léky, které jsou vnímány jako relativné velmi bezpečné a v jiných indikacích je pacienti běžně užívají bez nutnosti h

Vytvořeno: 2021-02-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 144 142
2021 144 142

Zastavit zavádění bezdrátových sítí 5G a zabývat se diskusí nad ochrannými limity pro stávající technologie

Tato petice vznikla z důvodu narůstající expozice elektromagnetickými poli a jejich nepříznivého působení na člověka i prostředí v ČR.   Pro platnost podepsání petice je nutné potvrdit Váš podpis odkazem, který se objeví v emailové zprávě ze stránek petice24.com. Pokud zpráva s odkazem nebyla v Doručené poště, může být například ve složkách s názvem Spam nebo Hromadná pošta.   Vážená paní, vážený pane,  v médiích se objevují zprávy o záměru zavádět nové technologie páté generace do infrastruktu

Vytvořeno: 2019-02-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10910 10347
2021 144 138

Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.  

 PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   Věc: Petice pro okamžitou hospitalizaci na psychiatrickém oddělení a následné zbavení svéprávnosti pro pana Lubomíra Volného, Ilonu Csákovou, Lenku Tarabovou, Janu Peterkovou a Pavla Zítka.   My, občané ČR žádáme zodpovědné orgány ČR, tj. PČR, ministerstvo zdravotnictví ČR, lékaře a jiné odborníky, aby neprodleně začali řešit veřejně prezentující osoby propagující své myšlenkové pochody na Facebooku a

Vytvořeno: 2021-03-05

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 143 137
2021 143 137

Žádost o vybudování skate parku v Odoleně Vodě

V dnešní době hodně dětí (kluků, ale i holek) mezi 10 – 18 let jezdí na koloběžce nebo skejtu. Je to zábava, která baví hlavně kluky a tak se scházejí na skejtu nebo koloběžce a jezdí všude, kde se dá – na parkovištích, po silnicích, chodníkách, všude, kde je dobrý povrch a nějaké překážky. To má ale ten problém, že lidi nadávají, že je to hlučné, nebezpečné pro lidi okolo a že skákání ničí věci. V našem městě je ale bohužel jen takový „jakoby skatepark“ ve sportovním areálu na rampách. Vlastně

Vytvořeno: 2021-01-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 143 143
2021 143 143

Petice za omezení chovu psích bojových plemen

My, níže podepsaní občané České republiky žádámé prostřednictvím této petice o omezení chovu tzv. psích bojových plemen.  Jedná se především o plemena: Brazilská fila, Pitbulteriér, Rotvajler, dogy, Tosa Inu, Americký stafordšírský teriér, Americká akita, ostatní plemena typu bull V poslední době se množí případy, kdy volně pobíhající pes bojového plemene pokousal nebo dokonce usmrtil náhodného kolemjdoucího. Vše je důsledek toho, že si takové plemeno často pořizují lidé, kteří nemají s výchovou

Vytvořeno: 2016-07-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 283 273
2021 142 140