Ne_NP_Krivoklatsko

Zachraňme Křivoklátsko před Národním Parkem Křivoklátsko

Zachraňme kulturní krajinu Křivoklátska před zónami přístupnými jen 
prominentům, před necitlivě vyhlášenými bezzasahovymi zónami a zónami zákazu 
vstupu, pohybu, průchodu.


Ochrana přírody není již popelkou jako před 40 lety, dnes je věci naprosto 
samozřejmou a veřejnou.
Je dlouholetou praxí ověřeno že k ochraně stačí status CHKO a národních 
přírodních rezervaci.
Národní park by zničil práci generací lesníků i ochranářů kteří našli cestu jak 
skloubit ochranu přírody a krajiny s provozováním myslivosti a lesnictví a s 
životem obyvatel žijících zde celé generace.

Za žádného panovníka či režimu nebylo bráněno svobodnému, volnému průchodu 
územím.
To by se s ustavením NP změnilo.

Občanská iniciativa Za Křivoklátsko bez NP

Prosíme signatáře aby své případné komentáře venovali tématu NP a zdrželi se
výroků propagujících nebo kritizujících politické strany a hnutí.
Autoři petice si vyhrazují právo odstranit komentáře nedodržující tento
požadavek.

Petice není zamýšlena jako nástroj pro zviditelnování politických stran a hnutí
ani jako platforma pro politickou agitaci.

Dekujeme za pochopení.

 

>>

Rádi bychom Vás rovněž upozornili na informační portál
www.otevrenekrivoklatsko.cz, kde najdete
informace, mapy, studie a fotografie k dané problematice, jakož i
chronologii probíhajícího procesu. Je tam k dispozici i "papírová" petice 
Nesouhlas s vyhlášením NP Křivoklátsko, kterou můžete rovněž podpořit. 
Děkujeme.

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Marian Beke bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...