Ne_NP_Krivoklatsko

Zachraňme Křivoklátsko před Národním Parkem Křivoklátsko

Zachraňme kulturní krajinu Křivoklátska před zónami přístupnými jen 
prominentům, před necitlivě vyhlášenými bezzasahovymi zónami a zónami zákazu 
vstupu, pohybu, průchodu.


Ochrana přírody není již popelkou jako před 40 lety, dnes je věci naprosto 
samozřejmou a veřejnou.
Je dlouholetou praxí ověřeno že k ochraně stačí status CHKO a národních 
přírodních rezervaci.
Národní park by zničil práci generací lesníků i ochranářů kteří našli cestu jak 
skloubit ochranu přírody a krajiny s provozováním myslivosti a lesnictví a s 
životem obyvatel žijících zde celé generace.

Za žádného panovníka či režimu nebylo bráněno svobodnému, volnému průchodu 
územím.
To by se s ustavením NP změnilo.

Občanská iniciativa Za Křivoklátsko bez NP

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marian Beke svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...