Petice proti povolení odstřelu ohroženého vlka obecného

Královéhradecký kraj schválil výjimku umožňující odstřel vlka evropského. Toto rozhodnutí považujeme za nezákonné a budeme usilovat o jeho zrušení. Podpořit ZOO Tábor v této snaze může i veřejnost podpisem petice, kterou táborská zoo založila.

Vlk obecný byl přirozenou součástí české přírody a jeho postupný návrat v posledních letech je dobrou zprávou. Jakékoliv snahy o povolení lovu a odstřelu tohoto kriticky ohroženého živočicha jsou nepřijatelné a barbarské.

Vlk obecný, kterého člověk v naší přírodě už jednou vyhubil, je u nás v současnosti chráněn jako kriticky ohrožený druh, jeho zabití je tak trestným činem. Vztahuje se na něj také takzvaná Bernská úmluva, teda Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, podle níž je vlk přísně chráněným živočichem.

Strach z vlka je naprosto nesmyslný a uměle zvyšovaný nejrůznějšími bajkami a pohádkami v čele s tou O Červené Karkulce. Na rozdíl od toho smyšleného příběhu však člověku riziko od vlka nehrozí. Jde o nesmírně plachou šelmu, která se člověku zdaleka vyhne. Jedinou výjimkou by byl jedinec nakažený vzteklinou, což je u nás takřka vyloučené. Na našem území se žádný případ vztekliny neobjevil už od roku 2002. V celé Evropě není za posledních 50 let prokázán žádný případ, že by zdravý a volně žijící vlk zabil člověka. Na základě těchto fakt lze říct, že zdravý vlk je pro člověka neškodný.

Vlci naopak byli a jsou pro člověka prospěšní. Jako výborní lovci pomáhají regulovat divoce žijící kopytníky a snižovat jejich přemnožení. Výrazně také zlepšují zdravotní stav zvěře, protože selektivně loví hlavně staré a nemocné kusy, čímž zlepšují i její věkovou strukturu. Člověk by si měl proto jejich návratu vážit a ne proti němu bojovat.

Naučme se raději s divokými zvířaty v našem sousedství žít a vycházet, místo abychom je bezcitně vyvražďovali. Požadujme jejich důslednou ochranu bez výjimek. Nedovolme myslivecké lobby prosadit střílení vzácných zvířat jen kvůli možnosti ulovit zajímavou trofej. Zabíjení vlků je neospravedlnitelné barbarství.


RNDr. Evžen Korec, CSc., ředitel ZOO Tábor    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že RNDr. Evžen Korec, CSc., ředitel ZOO Tábor bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...