Výzva ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě

V Praze, 6. 2. 2024

 

 

Obracíme se na vás jako občanky a občané, lidé dlouhodobě se angažující v podpoře lidských práv, kteří jsou silně znepokojení humanitární katastrofou v Gaze. Touto otevřenou výzvou chceme vyjádřit nesouhlas s reakcí naší politické reprezentace na situaci a vyzvat vládu k změně postoje ke krizi na Blízkém Východě.

 

Od 7. října jsme svědky nejkrvavější fáze desetiletí trvajícího izraelsko-palestinského konfliktu, která trvá již čtvrtý měsíc. Počet zabitých civilistů, z velké části žen a dětí, je šokující. Více než milion vysídlených lidí je vystaven akutnímu hladomoru a přežívá bez úkrytu, bez přístřeší, bez zdravotní péče a bez humanitární pomoci. Mezinárodní soudní dvůr OSN vyzval 26.1. Izrael k okamžitým opatřením, umožňujícím poskytování humanitární pomoci obyvatelům Gazy a žádá Izrael, aby se vyvaroval genocidního jednání.

 

Útok Hamásu proti izraelským civilistům odsoudily všechny státy EU, podpořily právo Izraele na legitimní obranu, ale také vyjádřily znepokojení nad humanitární krizí v Gaze. Česká vláda přesto bezvýhradně podporuje současnou izraelskou vládu bez ohledu na humanitární katastrofu, a to jak na mezinárodních fórech a v Izraeli, tak i svou komunikací v České republice. Nerozumíme tomu.

 

V prosinci ČR hlasovala ve VS OSN proti rezoluci žádající humanitární příměří v Pásmu Gazy. Po lednové návštěvě Izraele pan prezident Pavel nevyjádřil žádné veřejné výhrady vůči izraelskému vedení války. Vláda podle aktuálních zpráv odmítá postihnout evropskými sankcemi extrémisty na obou stranách konfliktu. Od začátku krize členové vlády opakovaně zpochybnili jednání institucí OSN vůči Izraeli.

 

Postoj české vlády považujeme za nepřijatelný a odporující principům mezinárodního práva, protože:

 

1. Podle našeho názoru nebere česká vláda ohled na akutní humanitární katastrofu v Gaze. Tím rezignuje na lidskoprávní rozměr vlastní zahraniční politiky a na dlouho budovanou pověst ČR, kterou chce naplnit kandidaturou do Rady pro lidská práva a do Rady bezpečnosti OSN.

 

2. Česká republika podporuje Ukrajinu na základě mezinárodního práva. Ve vztahu k Izraeli ale česká vláda v rozporu s mezinárodním právem nebere ohled na základní práva milionů Palestinců a tím de facto opouští i dlouhodobou českou podporu spravedlivého řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

 

Hodnoty a principy, na kterých stojí naše dlouhodobá zahraniční politika a naše bezpečnost, nemůžeme veřejně ignorovat, podkopávat, nebo dokonce popírat ve vztahu k bezprecedentní míře násilí proti civilistům a masovému maření životů na území Gazy. Věříme, že pouze konzistentní politika, založená na posilování mezinárodního práva a institucí, je garantem naší bezpečnosti a cestou ke spravedlivému řešení konfliktů.

 

Proto vyzýváme vládu ČR, aby uvedla svou zahraniční politiku do souladu s hodnotami, k nimž se hlásí, a aby přijala následující kroky:

 

1. připojila se k výzvě Mezinárodního soudního dvora pro okamžité zajištění dostatečné humanitární pomoci obětem konfliktu;

2. postavila se jasně proti veškerému násilí na civilistech a proti jednání extremistů na obou stranách;

3. podpořila kroky mezinárodního společenství ke spravedlivému vyrovnání mezi Izraelci a Palestinci a zajištění bezpečného soužití obou národů;

4. zdůraznila lidský přístup ke všem obětem konfliktu a tím přispěla k obnoveni mírového procesu a k naději na lepší budoucnost pro všechny.

 

To, že nemáme hotová řešení takto komplexního problému, nás nezbavuje povinnosti otevírat otázky a pojmenovávat problémy. Odpovídat na násilí ještě větším násilím pokládáme za děsivé selhání politiky. Dehumanizující rétorika přímo dopadá na vztahy v naší společnosti a podrývání mezinárodního právního systému otevírá cestu politickým silám, které mohou ohrozit svobodný vývoj České republiky. Nechceme proto mlčet v situaci, v níž sledujeme výrazné proměny v používaném jazyce, potažmo možné posuny v hodnotovém ukotvení našeho státu.

 

 

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka ČR

Jana Hradilková, organizátorka

Zora Hesová, politoložka

Anna Hradilková, lidskoprávní aktivistka

Markéta Hrbková, překladatelka a básnířka

Filip Outrata, vysokoškolský pedagog a redaktor

Dáša van der Horst, zást. velvyslance ČR v Izraeli 1996-2000 a vedoucí styčného úřadu v Ramalláhu 2000-2001

Nataša Dudinská, publicistka a dokumentaristka

David Zelinka, divadelní režisér, překladatel

Pavel Barša, politolog

Lída Hesová, lékařka

 

K Výzvě se dále svým podpisem připojují:

1. Antonín Hradilek, zástupce velvyslance ČR v Izraeli 2003-2010

2. Radka Denemarková, spisovatelka

3. Alena Wagnerová, spisovatelka

4. Prof. Tomáš Halík, duchovní a vysokoškolský pedagog

5. Prof. Milena Bartlová, historička umění

6. Václav Malý, biskup

7. Pavel Čižinský, právník a komunální politik

8. Kateřina Šedá, umělkyně

9. Mikuláš Vymětal, organizátor mezináboženského dialogu

10. Marie Heřmanová, antropoložka

11. Šádí Shanaáh, politolog

12. Jakub Záhora, politolog

13. Petra Hůlová, spisovatelka

14. Jan Škrob, básník a překladatel

15. Diana Cam Van Nguyen, režisérka

16. Jan Bierhanzl, filozof

17. Joseph Grim Feinberg, antropolog

18. Adam Borzič, básník a terapeut

19. doc. PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D. pedagožka DAMU, překladatelka, teatroložka

20. doc. Helena Březinová, vysokoškolská pedagožka

21. Jan Daniel, výzkumný pracovník, vysokoškolský vyučující

22. Petr Felčer, vysokoškolský pedagog

23. Veronika Frantová, vysokoškolská pedagožka

24. Jiří Ort, evangelický farář

25. Tomáš Jungwirth Březovský, analytik Asociace pro mezinárodní otázky

26. Peter Morée, teolog a vysokoškolský pedagog ETF

27. Petra Ezzedine, PhD, vysokoškolská pedagožka

28. Marek Pivoda, ústavní právník a akademik

29. Jana Návratová, taneční publicistka

30. Adrien Beauduin, doktorand a novinář

31. Viktor Bielický, vysokoškolský pedagog

32. Lucie Bielická, manažerka nákupu

33. Michal Ivan, překladatel a filozof

34. Ľubica Kobová, filozofka

35. Jakub Koláček, Praha, vyskokoškoský pedagog

36. Lukáš de la Vega Nosek, vysokoškolský pedagog a religionista

37. Adéla Provazníková, arabistka

38. Tereza Reichelová, politoložka

39. Doc. Martin Ritter, vědecký pracovník

40. Ondřej Slačálek, vysokoškolský pedagog

41. Martin Šorm, historik

42. Zuzana Uhde, sociální vědkyně

43. Tereza Horváthová, nakladatelka

44. Alena Laufrová, výtvarnice

45. Ondřej Cakl, asistent pedagoga, koordinátor vzdělávacích projektů

46. Gwendolyn Albert, aktivistka za lidská práva

47. Magdalena Pospíchalová, lidskoprávní aktivistka

48. Matouš Knapp, sociální pracovník

49. Petr Beneš, kněz, publicista, literární historik

50. Antonie Hradilková, studentka

51. Angela Orumbayeva, finanční analytička

52. Jan Hradilek, kavárník

53. Tomáš Bísek, farář Českobratrské církve evangelické

54. Daniela Bísková, lektorka angličtiny

55. Kumar Vishwanathan, držitel Gratias Agit

56. Anežka Čížková, psycholožka

57. Selma Muhič, sociální vědkyně

58. Václav Walach, kriminolog

59. Anna Demčuk, lektorka, lidskoprávní aktivistka, družstevnice

60. Ado Schejbal, lidskoprávní aktivista

61. Ondřej Liška, bývalý ministr školství

62. Juraj Horváth, docent, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

63. Lucie Valentinová, religionistka.

64. Františka Schormová, vysokoškolská pedagožka a výzkumnice.

65. Anna Remešová, výzkumnice a publicistka

66. Petr Jandejsek, vysokoškolský pedagog

67. Tomáš Trusina, českobratrský evangelický duchovní

68. David Pizinger, režisér, pedagog DAMU

69. Marie Tučková, umělkyně, laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého

70. Petr Placák, historik a publicista

71. Jaroslav Beránek, novinář

72. Marie Zimmermannová, vysokoškolská pedagožka a lektorka hodnotové výchovy

73. Jáchym Topol, spisovatel a ředitel programu Knihovny Václava Havla

74.  Anna Vovsová, spisovatelka

75. Zuzana Bruknerová, loutkoherečka, výpomocná kazatelka Českobratrské církve evangelické

76. Anna Šolcová, fotografka

77. Robert Blanda, historik a spisovatel

78. Jakub Handrlica, vysokoškolský pedagog

79. Sulejman Aschabov, projektový manažér v IT oboru

80. František Kostlán, publicista

81. Layla Bartheldi, doktorandka anthropologie

82. Prof. Luboš Kropáček, orientalista

83. Vlasta Brtníková March, prozaička a publicistka

84. Michael Hughes March, prezident Mezinárodního festivalu spisovatelů

85. Magdalena Jehličková, hebrajistka a překladatelka 

 

 

 


Jana Hradílková, kristanka@nebesa.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jana Hradílková, kristanka@nebesa.cz bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...