Ať Stojí! Chceme porodní domy a centra v ČR

PŘEJEME SI ZAVEDENÍ PORODNÍCH DOMŮ A CENTER ČR

Přejeme si skutečnou možnost volby u porodu. Volbu, kde a jak své děti porodíme. V současnosti je možné v ČR rodit pouze v nemocnici v péči lékařů. Jiný typ zdravotní péče není možný.

Zdravé ženy potřebují podpořit zdravý fyziologický průběh těhotenství a porodu. Péči, která podporuje zdraví a fyziologii poskytují porodní asistentky. O ženy se starají kontinuálně od počátku těhotenství po konec šestinedělí.

Kontinuální péče porodních asistentek zvyšuje pravděpodobnost bezproblémového porodu, zdravého začátku života pro dítě a pozitivní zkušenosti porodu pro matku.

Vhodným místem pro tento typ péče jsou porodní domy a centra

Porodní domy a centra vykazují stejně kvalitní zdravotní výsledky u dětí jako lékařská péče v porodnici a významně lepší zdravotní výsledky u žen (méně císařských řezů, měně porodních poranění a nutnosti následné péče, vysokou spokojenost). 

Proč chceme porodní domy a centra:

Zdraví - Porodní domy a centra vykazují stejně kvalitní zdravotní výsledky u dětí jako porodnice a významně lepší zdravotní výsledky u žen (méně císařských řezů, měně porodních poranění a nutnosti následné péče, vysokou spokojenost).

Bezpečí - Porod probíhá s podporou odborných zdravotníků - porodních asistentek. Pokud se objeví komplikace, porodní asistentky úzce spolupracují s týmem lékařů a dalších zdravotníků v nemocnici a předávají ženu do jejich péče.

Svobodu - V porodním domě jsou respektována přání a rozhodnutí ženy a její rodiny. Porodu je ponechán potřebný čas a prostor. Ženy rodí vlastním tempem, s volností pohybu a v poloze, kterou si zvolí.

Pozitivní zkušenost pro rodinu - Žena může během celé péče v těhotenství i při porodu být doprovázena svými blízkými, partnerem, dětmi či dalšími osobami, které si vybere. Počet doprovázejících osob se neomezuje.

Proto požadujeme po vládě a Ministerstvu zdravotnictví tyto kroky: 

1. Plnohodnotné zavedení péče porodních asistentek do systému péče o těhotné a rodičky. Možnost vést porodní domy a poskytovat v nich péči. 

2. Umožnění vzniku porodních domů a center. Podpoření pilotního projektu porodního domu. 

3. Zavedení standardů pro normální porod, monitoring kvality péče a zveřejňování dat

4. Respektování práva rodiček na svobodný a informovaný souhlas a respektování přání rodiček ohledně porodu

 

PŘEJETE SI TAKÉ MOŽNOST KVALITNÍ A BEZPEČNÉ PÉČE U PORODU?

PŘEJETE SI POROD V RESPEKTU, BEZPEČÍ A ZDRAVÍ? 

PROSÍME PODEPIŠTĚ PETICI!


Marie Rumlenová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marie Rumlenová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.