Nejoblíbenější petice v roce 2017 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za odstranění zákazu vjezdu do ulice K Bohnicím

Já, níže podepsaný/á, žádám, aby byly odstraněny provedené změny dopravního značení v ulici K Bohnicím a dopravní stav v lokalitě Bohnice a Troja byl navrácen do původní podoby před 29.9.2017. Rozhodnutím odboru dopravy MČ Praha 7 na základě požadavku MČ Praha-Troja bylo dne 29.9.2017 osazeno dopravní značení “zákaz vjezdu motorových vozidel” s dodatkovou tabulkou “pondělí — pátek 7:30 — 9:30 mimo MHD a IZS”. Tato změna dopravního značení ve spojení s dříve realizovaným zákazem vjezdu do ulice

Vytvořeno: 2017-10-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 410 407
2017 410 407

Protest proti zrušení pořadu Kupředu do minulosti

  OTEVŘENÝ DOPIS - PROTEST PROTI ZRUŠENÍ ROZHLASOVÉHO POŘADU KUPŘEDU DO MINULOSTI   Komu: Generálnímu řediteli Českého rozhlasu panu Mgr. René Zavoralovi Vážený pane generální řediteli, protestujeme proti ukončení pořadu Kupředu do minulosti, který byl unikátní jak výběrem hostů, tak citlivým a kultivovaným moderováním Martiny Kociánové.   Tento pořad byl unikátní a nenahraditelný, dostávali v něm prostor vzácní hosté, které jinde není mnoho slyšet a moderátorka zvládala velmi dobře někdy i napj

Vytvořeno: 2016-12-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 1860 1777
2017 408 380

Žádost o oficiální stanovisko MZV ČR ohledně represí v Bělorusku

Vážený pane ministře zahraničních věcí České republiky,   my, níže podepsaní, se obracíme na Vás se žádostí o oficiální stanovisko Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve věci masových represí, které nyní probíhají v Bělorusku. Situace je vážná a je vyhrocenější každým dnem. Foto: běloruská redakce Rádia Svoboda ze dne 24. 3. 2017 Téměř celá země v poslední době protestovala proti prezidentskému výnosu č. 3 o předcházení tzv. sociálnímu příživnictví, jímž se ukládá zvláštní daň lidem,

Vytvořeno: 2017-03-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 377 352
2017 359 335

Výzva pořadatelům výstavy Body The Exhibition

Vyjadřujeme znepokojení nad následujícím:1/ Informace o původu těl na výstavě „Body“ se různí. Na internetových stránkách propagujících výstavu se uvádí, že těla pocházejí od dobrovolných dárců, ale není zmíněno, jak byl získán jejich souhlas k vystavení těl, ani zda byli dárci zpraveni o jejich komerčním využití. Není etické obohacovat se finančně na mrtvolách, zvláště pokud dárci nebyli s tímto faktem obeznámeni. Doteď nebyly předloženy dokumenty dokládající souhlas dárců, ani zda byli zpraven

Vytvořeno: 2017-02-15

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 361 343
2017 356 338

PETICE za přehradu „Křetínku“

Současná úroveň hladiny Vodní nádrže Letovice „Křetínka“ je na tak nízké úrovni, že dochází k ovlivnění celého jejího ekosystému. Současně je evidentní, že tento stav bude mít i vážné dopady na rekreační aktivity a turistický ruch v širokém regionu. Zásadně odmítáme jako argument desetitisíciletou vodu. Od Povodní Moravy požadujeme: -       oficiální informace o chystaných opatřeních, která mají potenciál ovlivnit život v okolí vodní nádrže „Křetínka“ na několik let. -       informace proč je nu

Vytvořeno: 2017-04-02

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 357 344
2017 355 342

Petice za podporu Mgr.Sáši Živné, učitelky Gymnázia Boskovice

My, níže podepsaní studenti, absolventi Gymnázia Boskovice, rodičové a občané, tímto nesouhlasíme s výpovědí, která byla udělena paní učitelce Mgr. Sáši Živné po 31 letech působení na půdě Gymnázia Boskovice. Touto peticí žádáme o setrvání ve výkonu její funkce učitelky tělesné výchovy i nadále. Paní učitelka byla, je a snad i bude "matkou" všech studentů. Vždy všem vyšla vstříc, problémy si řešila svou cestou, která ve většině případů přinesla své "ovoce". Touto peticí bychom chtěli pa

Vytvořeno: 2017-05-31

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 355 341
2017 354 340

Žádost o poskytnutí informace

Dle ankety, která byla provedena na sociálních sítích 95% respondentů chce vědět, resp. objasnit původ majetku ministra financí Ing. Andreje Babiše. Z výše uvedeného důvodu jsem připravil žádost o poskytnutí informací podle z.č. 106/1999 Sb., kterou pak lze podat (může tak učinit kdokoli), po získání nezanedbatelného počtu podpisů, tak aby to mělo určitou váhu. Žádost bude adresována na Ministerstvo financí ČR.  Vážení, dovoluji si Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o sv

Vytvořeno: 2017-02-06

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 347 344
2017 347 344

PETICE proti zákonu "ADOPCE DĚTÍ PRO HOMOSEXUÁLY"

  My, občané České republiky svým podpisem stvrzujeme, že žádáme zákonodárce této země, aby odmítli připravovanou novelu zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění přijetí novely není založeno na pravdě. Touto peticí zaujímáme odmítavý postoj proti LGBT homosexuální

Vytvořeno: 2015-09-01

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 10322 10119
2017 341 331

Petice za výstavbu baseballového hřiště v Pardubicích

Waynes Pardubice jsou mladý baseballový a slowpitchový klub. Od roku 2013 se stará o baseballovou mládež a jeho základna se stále rozrůstá. K letošnímu roku 2017 má klub v základně již cca 50 dětí ve čtyřech kategoriích. Každá z kategorií se pravidelně účastní oblastních i celorepublikových akcí, několikrát do roka absolvují děti soustředění. Některé z dětí za sebou již mají také zahraniční utkání. V loňském roce se nejstarší kategorie zúčastnila mezinárodního turnaje v Polské Wroclawi, kde skon

Vytvořeno: 2017-03-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 340 325
2017 339 324

Rozvoj železničního spojení Hradec Králové - Pardubice

Chceme tímto jménem obyvatel Hradce Králové a cestujících, využívajících železniční dopravu, vyjádřit plnou podporu městu Hradec Králové, Správě železniční dopravní cesty, s.o. a dalším zainteresovaným subjektům ve věci projektu zdvoukolejnění a modernizace železničního úseku Hradec Králové - Pardubice. Jedná se o velkou příležitost pro dopravu v kontextu celých východních Čech a vzhledem k připravenému projektu a momentálně dostupným prostředkům pro jeho realizaci by byla veliká chyba ji promar

Vytvořeno: 2017-01-21

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 340 337
2017 334 331