Nejoblíbenější petice v roce 2017 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice za přesunutí koncertu Hollywood Undead do většího prostoru

Dne 16.2.2018 vystoupí v České republice americká kapela Hollywood Undead. Místem konání bylo určeno Forum Karlín, které dle dostupných informací nabízí asi 3 000 míst pro návštěvníky a fanoušky. Vstupenky se však vyprodaly velice rychle a na opakované žádosti o přesunutí pořadatelé odmítají koncert přemístit. My bychom touto peticí chtěli poukázat, že místo určení nebylo vhodně vybráno, což dokazují neustále přibývající žádosti o lístky ve velkém množství. Facebooková stránka je každý den zahlc

Vytvořeno: 2017-11-28 Statistika

Petice proti novému územnímu plánu obce Čížov, který změní Okrouhlík ve vykácenou poušť

Prosíme o podpisy nejen zde, ale i na papírové podpisové archy s Vaším bydlištěm a datem narození. Tyto podpisy jsou hodnotnější, zavazují zastupitele, že se musí peticí zabývat. Podpisové archy si můžete stáhnout na adrese http://www.osada-okrouhlik.cz/element/simple/documents-to-download/1/b/50916ee01f1ddbda.pdf. Třeba i s jedním podpisem je prosíme dodejte někomu z výboru nebo do hospody u Billa.

Vytvořeno: 2017-11-21 Statistika

Chceme změnit vedení školy

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  Petiční výbor zastupuje Klára Korbelová, Malonty 92, Malonty 38291. Vážení, jsme studenti kaplického gymnázia a obchodní akademie, bývalí absolventi a všichni ti, kterým není lhostejné zrušení gymnázia v Kaplici. Tuto petici jsme sepsali, protože nejsme spokojeni s vedením naší školy – Ing. Martou Caisovou. Pro nás, studenty těchto dvou oborů, není tato žena hlavou školy. Včas nebyla schopná sdělit nám uzavření gymnázia a následky s tím s

Vytvořeno: 2017-03-22 Statistika

TPD 2017 - Vaping

Připojte se do online petice jako jasný nesouhlas s novými směrnicemi omezující elektronické cigarety.

Vytvořeno: 2017-04-04 Statistika

Rozhodčí

Vzhledem k neprofesionální práci rozhodčích v ELH 2017 žádáme vedení Klubu HC Kometa Brno o vetaci rozhodčích. Tato petice bude zaslána na vedení výše zmiňovaného klubu a to k rukám Libora Zábranského. Při posledním utkání 3.2.2017 byl opět vážně zraněn další hráč bez postihu rozhodčích,i když by měli být schopný takovýto zákrok vyhodnotit hned v zápase. Tím že trest neudělili,tak poškodili tým HC Kometa Brno možnost hrát přesilovou hru 5:3.

Vytvořeno: 2017-02-05 Statistika

Horáček prezidentem

Přeji si, aby v prezidentských volbách, konaných roku 2018, kandidoval na funkci prezidenta České republiky pan Michal Horáček.Svým podpisem pod touto peticí chci přispět k tomu, aby si pan Michal Horáček byl vědom občanské podpory a pro kandidaturu se rozhodl. Více informací získate na FB stránce Horáček for president. Díky za podporu.

Vytvořeno: 2016-01-07 Statistika

Petice proti vybudování ubytovny pro sezónní pracovníky ZP Otice

ZP Otice by chtělo v naší obci vybudovat ubytovnu pro sezónní pracovníky z Bulharska, Rumunska a dalších států. Pokud se obáváte o bezpečnost a klid v naší obci, prosíme pripojte se k této petici.

Vytvořeno: 2017-08-04 Statistika

Zachraňme zahrádkářskou osadu Ořechovka

My, níže uvedení občané České republiky, protestujeme formou podepsání této petice proti návrhu, který by změnil zahrádkářskou osadu Ořechovka v Kolíně, která leží poblíž vodárenské věže a Pekelského údolí, na čtvrť s rodinnými domy. Jsme přesvědčeni, že město Kolín by tímto rozhodnutím přišlo o jedno z posledních zelených míst na svém území. Domníváme se, že Ořechovka by i na dále měla zůstat zahrádkářskou kolonií. Předseda petičního výboru a adresa pro doručování petice papírové:Jan Cemper, Do

Vytvořeno: 2017-06-26 Statistika

Petice za opravu silnice III. třídy z Chebu do Horní Hraničné

Petice za opravu silnice III. tř. z Chebu k psímu útulku v Horní Hraničné S ohledem na skutečnost, že silnice III. třídy č. 2142 z Chebu do osady Horní Hraničná u Chebu je v zoufalém stavu, je nutná její celková rekonstrukce. Tato komunikace vede kolem Bismarckovy rozhledny a kostela sv. Anny u Horního Pelhřimova do osady Horní Hraničná, kde je umístěn Útulek pro opuštěné psy. Z Chebu do Horní Hraničné vede i důležitá cyklostezka číslo 2164 a 2164A. Po této rozbité komunikaci je již nebezpečné v

Vytvořeno: 2017-03-23 Statistika

Petice k iniciativě NECHCI EET

Nesouhlasím se zavedením EET (elektronické evidence tržeb) a nesouhlasím s návrhem Zákona o evidenci tržeb. NECHCI EET A připojuji svůj podpis pod tuto petici a pod Prohlášení NECHCI EET. Prohlášení k aktivitě NECHCI EET Aktivita NECHCI EET vzniká s cílem spojit a sjednotit podnikatele a živnostníky České republiky, protože je čím dále zřetelnější, že pro drobné a střední podnikatele chybí v České republice silná a důrazná podpora. Je rovněž výzvou jednotlivým organizacím, iniciativám, spolkům,

Vytvořeno: 2015-05-30 Statistika

Petice proti přijetí berlínského diktátu o povinném přijímání migrnatů

Vzhledem k tomu, že dnes rozhodl evropský "nezávislý" soud o tom, že se všechny země musí podrobit berlínskému diktátu o povinném přijímání uprchlíků, nezbývá než zneužít evropské právo stejným způsobem jako to učinilo Německo s Francií. Proto vyzýváme české politiky, aby při příštím hlasování o prolongaci sankcí proti Ruské federaci, hlasovali proti prolongaci sankcí. Vzhledem k tomu, že tyto sankce musí být odhlasovány všemi členskými státy, nemohou býr bez souhlasu České republiky přijaty. V

Vytvořeno: 2017-09-06 Statistika

Petice proti zákazu kouření v českých restauračních zařízeních

V rámci svobody podnikání považujeme za hrubě diskriminační návrh zákona, který má za cíl zavést plošný zákaz kouření ve všech restauračních zařízeních v České republice. Restauratéři budou tímto krokem výrazně ovlivněni z hlediska volby na řízení svých soukromých činností. Jedná se proto o poškozující a negativní zásah do podnikatelského úsilí daných živnostníků, který by v moderní společnosti neměl být jakkoliv tolerován. Dalším cílem této petice je také zamezení diskrimace vůči komunitě kuřák

Vytvořeno: 2015-06-03 Statistika

Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu

Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí proti zmatečnému usnesení Zastupitelstva HMP odebrat souhlas HMP Žádáme o zrušení přijatého usnesení Zastupitelstva HMP č.29/87 ze dne 14.9.2017, tisk Z - 5680 Žádáme o nové projednání celého případu. Zastupitelé neměli možnost zvážit protichůdné argumenty přednesené v tříhodinové rozpravě. Za vzniklé situace mělo být jednání přerušeno a odročeno za účelem prostudování a posouzení připomínek obou stran. Je zapotřebí obnov

Vytvořeno: 2017-11-08 Statistika

Výzva prezidentovi Miloši Zemanovi k účasti na veřejných předvolebních debatách

My, níže podepsaní občané, vyzýváme prezidenta Miloše Zemana, aby se zúčastnil předvolebních debat. Po pěti letech v úřadu je na čase skládat účty a představit vizi na další prezidentské období. Slovy T. G. Masaryka: „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.“ Vyhýbání se veřejné debatě je zbabělé a nehodné prezidenta České republiky. Připojujeme se tímto k výzvě prezidentského kandidáta Pavla Fischera.

Vytvořeno: 2017-12-29 Statistika

Petice proti odchodu paní učitelky Jany Studnicové z MŠ Budovatelská

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Rada města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín ​ My, níže podepsaní rodiče, zákonní zástupci, přátelé  a žáci MŠ Budovatelská tímto vyjadřujeme nesouhlas s odchodem paní učitelky Jany Studnicové z Mateřské školy Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace, 760 05 Zlín, IČ 71007270. Z našeho pohledu jsou pedagogické kvality paní učitelky Jany Studnicové na velice dobré úrovni, její práce s dětmi je pr

Vytvořeno: 2017-12-05 Statistika

Rezignace ombudsmanky Šabatové

 Dnešního dne byla zveřejněna informace o osobním rozhodnutí paní Šabatové povolit muslimskou součást oblečení - hidžáb studentce střední zdravotní školy v Praze. Níže podepsaní jsme zásadně proti povolování jakýchkoliv cizích kulturních a náboženských návyků jiných národů ve veřejných organizacích a institucích. Z tohoto důvodu chceme, aby paní Šabatová sama rezignovala na ombudsmanku občanů České republiky. 

Vytvořeno: 2014-08-26 Statistika

Petice Zastupitelstvu statutárního města Plzně proti vyvedení Plzeňské teplárenské a.s. z majetku města

  My, níže podepsaní občané, jsme velmi znepokojeni informacemi, že Plzeňská teplárenská a.s., coby největší výrobce energií na území města Plzně, má být z majetku města vyvedena do rukou soukromého vlastníka, a to odprodejem doposud nespecifikovaného majetkového podílu, případně fúzí. Nechceme v rámci ceny za vytápění a teplé užitkové vody začít platit zisky soukromého vlastníka a mzdy jeho managementu!     Jsme přesvědčeni, že ekonomický profit z výroby tepelné energie uskutečňované na území m

Vytvořeno: 2017-11-25 Statistika

Otevřený dopis autorům učebnice Kriminologie

Vážení, chtěly bychom reagovat na vaši učebnici Kriminologie pro Policejní akademii ČR a studující právnických fakult. Dovolíme si komentovat kapitolu X: Mravnostní kriminalitu, konkrétně oddíl „Sexuální násilí“. V první řadě se text ze zcela nepochopitelných důvodu týká pouze znásilnění žen, jako kdyby nebyla přibližně desetina obětí znásilnění muži (viz Příloha 1). Další body: Masochismus oběti: Mezi BDSM praktikami, tedy konsensuálním násilím a znásilněním, tedy nekonsensuálním násilím, je ro

Vytvořeno: 2017-08-27 Statistika

Petice na podporu komunitního centra Klub Art13 - uměním spolu

              PETICE na podporu komunitního centra Klub Art13 – spolu v umění dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby v objektu na Panské 361/13 v Brně bylo zachováno komunitní centrum Klub Art13 – spolu v umění. Podporuji komunitní centrum Klub Art13 – spolu v umění, zřizované obecně prospěšnou společností Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., jehož základem je realizovat

Vytvořeno: 2017-09-16 Statistika

Petice za rekonstrukci skateparku v Lipníku nad Bečvou

 My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o rekonstrukci  skateparku v Lipníku nad Bečvou Po mnoha rocích co tento skatepark existuje jeho kondice už není ideální povrch je velmi  hrubý a kamenitý , překážky se ze spodu rozpadají a v plechu se tvoří bubliny a také rezne    Kvůli stavu skateparku se dokonce přestal konat ikonický skatový závod Dynamic skate contest   

Vytvořeno: 2017-07-11 Statistika