Interpelace pro obnovu Mariánského sloupu

Interpelace občanů pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí proti zmatečnému usnesení Zastupitelstva HMP odebrat souhlas HMP

Žádáme o zrušení přijatého usnesení Zastupitelstva HMP č.29/87 ze dne 14.9.2017, tisk Z - 5680 Žádáme o nové projednání celého případu.

Zastupitelé neměli možnost zvážit protichůdné argumenty přednesené v tříhodinové rozpravě. Za vzniklé situace mělo být jednání přerušeno a odročeno za účelem prostudování a posouzení připomínek obou stran.

Je zapotřebí obnovením sloupu odčinit urážku Matky Boží, která se stala obětí názorových omylů a davové sugesce. Panna Maria se nedopustila ničeho špatného. Mistr Jan Hus o ní svědčí: "Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji."

Historické důvody pro obnovení sloupu jsou nezvratné: Mariánský sloup byl postaven v roce 1650 na místě vroucích modliteb Pražanů k Panně Marii, z vděčnosti za její pomoc v bitvě o Staré a Nové Město pražské proti Švédům, po vyplenění Malé Strany a Hradčan v roce 1648 a na poděkování za ukončení 30 leté války 1618 - 1648. Vestfálský mír byl uzavřen 24. října 1648, ale obléhání Prahy bylo ukončeno až v listopadu 1648.

Za petiční výbor: Ing.Mgr. Jaroslav Hnátek, V Průčelí 1654/2, 149 00 Praha 4, Jaroslav Hodík, Ing.Mgr. Josef Pejřimovský PhD., Blanka Polívková, Jitka Michalcová, Ing. František Kadlec.


Ing.Mgr.Jaroslav Hnátek, V Průčelí 1654, 149 00 Praha 4    Kontaktujte autora petice