Petice proti přijetí berlínského diktátu o povinném přijímání migrnatů

Vzhledem k tomu, že dnes rozhodl evropský "nezávislý" soud o tom, že se všechny země musí podrobit berlínskému diktátu o povinném přijímání uprchlíků, nezbývá než zneužít evropské právo stejným způsobem jako to učinilo Německo s Francií. Proto vyzýváme české politiky, aby při příštím hlasování o prolongaci sankcí proti Ruské federaci, hlasovali proti prolongaci sankcí. Vzhledem k tomu, že tyto sankce musí být odhlasovány všemi členskými státy, nemohou býr bez souhlasu České republiky přijaty. V rámci následných jednání o přijetí sankcí lze, samozřejmě, souhlas se sankcemi vyměnit za rozhodnutí EU, že Česká epublika není povinna přijmout žádné migranty. Vyzýváme tedy české politiky, aby bránili popsaným způsobem české zájmy i za cenu konfliktu s většinou členských států EU a USA. Jedině tak lze zabránit hrozbě pozvolné islamizace České republiky.