Otevřený dopis autorům učebnice KriminologieVážení,chtěly bychom reagovat na vaši učebnici Kriminologie pro Policejní akademii ČR a studující právnických fakult.

Dovolíme si komentovat kapitolu X: Mravnostní kriminalitu, konkrétně oddíl „Sexuální násilí“.

V první řadě se text ze zcela nepochopitelných důvodu týká pouze znásilnění žen, jako kdyby nebyla přibližně desetina obětí znásilnění muži (viz Příloha 1).

Další body:

Masochismus oběti: Mezi BDSM praktikami, tedy konsensuálním násilím a znásilněním, tedy nekonsensuálním násilím, je rozdíl jako mezi vraždou ve filmu a skutečnou vraždou. Více si o BDSM můžete přečíst v diplomové práci (viz Příloha 2).

Podíl oběti na vině: Jedná se o sekundární viktimizaci oběti. Toto problematikou se zabývá docentka Ludmila Čírtková (mimochodem působí na Policejní akademii ČR) a velmi přehledně ji ve svém článku shrnuly MUDr. Petra Sejbalová a MUDr. Helena Reguli ze sexuologického oddělení FN Brno (viz Příloha 3). Pokud učíte budoucí policisty a policistky, že oběť může mít podíl na znásilnění, podíl nahlášených a vyřešených znásilnění ještě klesne.

Nízký podíl viny agresora: Pokud nejde o psychiatricky diagnostikovanou nepříčetnost z důvodu duševní poruchy nebo z důvodu předávkování psychotropními látkami, nepovažuje se spáchání TČ pod vlivem za polehčující okolnost. Je nepředstavitelné, že by byla konzumace alkoholu polehčující okolnost v případě autonehody. Z jakého důvodu měla být v případě znásilnění?

Nadsazování následků a jejich trivializace: Absence nebo minimální následky fyzického poškození oběti neznamená, že oběť nebyla poškozena. Duševní trauma je min. srovnatelné – ne-li horší – než trauma fyzické. V Příloze 5 je velmi dobře popsaná posttraumatická stresová porucha (PTSP nebo PTSD), která se u oběti může rozvinout – často vlivem nedostatečné následné péče a sekundární viktimizace oběti (viz bod 2).Žádáme vás o reakci na tento text a apelujeme na vaše akademické vzdělání, díky kterému můžete předávat své znalosti nejen budoucím policistkám a policistům.
 
S pozdravem,
kolektiv SdruŽeny

Všechny přílohy najdete zde a plné znění dopisu na facebookové stránce SdruŽen. 
Další informace o textu učebnice najdete v Magazínu Reportér a na Alarmu.