Petice na podporu komunitního centra Klub Art13 - uměním spolu

Třináctka_21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

PETICE

na podporu komunitního centra Klub Art13 – spolu v umění dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby v objektu na Panské 361/13 v Brně bylo zachováno komunitní centrum Klub Art13 – spolu v umění.

Podporuji komunitní centrum Klub Art13 – spolu v umění, zřizované obecně prospěšnou společností Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., jehož základem je realizovat v prostorách objektu Panská 361/13, komunitní a integrační centrum, které slouží v souladu s potřebami místních obyvatel ke kulturním akcím (galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo) a jako centrum propojení resocializačních aktivit (arte a teatroterapie pro osoby s mentálním, či duševním, postižením, sociálně aktivizační aktivity pro seniory), stejně jako k uměleckým aktivitám, jimž se v centru Brna nedostává jiných adekvátních prostor,  

a rád/a bych vyjádřil/a svůj kladný postoj k provozování takovéhoto projektu a současně vyjádřil/a podporu tomuto projektu a svoji ochotu dobrovolnického zapojení do aktivit vzniklého komunitního centra, neboť se ztotožňuji s cíli projektu, kdy participace uměleckých osobností, občanů a neziskových, stejně jako soukromých subjektů na realizaci komunitního centra umožní komplexní zapojení širokého spektra aktérů, které vede k vytváření nových možností využití historického prostoru v srdci centra druhého největšího města České republiky.  

Komunitní centrum napomáhá dobré správě města Brna účinně řešit problematiku jednoho z objektů v areálu Staré radnice s historickou a architektonickou hodnotou, zpřístupnit ho veřejnosti a rovněž dát příležitost veřejně prospěšnému projektu, jehož obdoba v současné době velmi dobře funguje také v jiných větších městech v ČR (Praha, Plzeň, Ostrava) a zcela běžně ve většině evropských městech.   Partnerská spolupráce neziskových organizací, uměleckých osobností a občanů, městské správy a komerčních subjektů ve vytváření komunitních center přináší i ekonomicky atraktivní a zároveň sociálně a kulturně přínosnou cestu ke zkvalitnění městského prostředí pro místní obyvatele, včetně integračního efektu pro znevýhodněné skupiny obyvatel (v tomto případě osoby s mentálním, či duševním, postižením, senioři aj.).  

Žádám tímto vedení Statutárního města Brna o zachování komunitního centra Klub Art13 - spolu v umění, provozovaného Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. v prostorách objektu Panská 361/13 v Brně.

V Brně 15.9. 2017 

 


Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. - Jiřina Nehybová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s. - Jiřina Nehybová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...