Petice Zastupitelstvu statutárního města Plzně proti vyvedení Plzeňské teplárenské a.s. z majetku města

  My, níže podepsaní občané, jsme velmi znepokojeni informacemi, že Plzeňská teplárenská a.s., coby největší výrobce energií na území města Plzně, má být z majetku města vyvedena do rukou soukromého vlastníka, a to odprodejem doposud nespecifikovaného majetkového podílu, případně fúzí. Nechceme v rámci ceny za vytápění a teplé užitkové vody začít platit zisky soukromého vlastníka a mzdy jeho managementu!     Jsme přesvědčeni, že ekonomický profit z výroby tepelné energie uskutečňované na území města by měl být nadále plně využíván ve prospěch města a jeho občanů, a vyvedení teplárny z majetku města do soukromých rukou nemůže občanům přinést nic pozitivního! Jsme přesvědčeni, že podniky zpracovávající strategické suroviny potřebné pro všechny (voda, plyn, nerostné bohatství atd.), by se měly nalézat ve veřejnoprávním vlastnictví a být prosty komerčního využití, neboť pouze takto je možné nad nimi udržet odpovídající společenskou kontrolu, zabránit tak jejich tunelování a účelovému zdražování. Rovněž ze závěrů nezávislé energetické komise a odborníků Ministerstva obchodu a průmyslu vyplývá, že ČR disponuje unikátním systémem vytápění, které je pozitivním výdobytkem dob minulých, a míru centralizovaného zásobování je třeba u něj zachovat. I proto se domníváme, že produkty vytvářené Plzeňskou teplárenskou a.s. by se neměly ani z části stát předmětem soukromého podnikání. Jednoznačně proto odmítáme jakoukoliv změnu ve vlastnictví či postavení společnosti Plzeňská teplárenská a.s., která by znamenala přechod této společnosti, nebo její části, z majetku města do soukromých rukou, její spojení se soukromým poskytovatelem či jiné omezení vlivu města Plzně na její činnost, a vyzýváme Zastupitelstvo statutárního města Plzně, aby žádnou takovouto změnu, ať ji přímo či nepřímo, nepodpořilo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Mgr. Miroslav Kavij (KSČM), bytem Za Beránkem 76, 339 01 Klatovy (zmocněnec)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji 1. Mgr. Miroslav Kavij (KSČM), bytem Za Beránkem 76, 339 01 Klatovy (zmocněnec) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...