Chceme změnit vedení školy

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 Petiční výbor zastupuje Klára Korbelová, Malonty 92, Malonty 38291.

Vážení, jsme studenti kaplického gymnázia a obchodní akademie, bývalí absolventi a všichni ti, kterým není lhostejné zrušení gymnázia v Kaplici. Tuto petici jsme sepsali, protože nejsme spokojeni s vedením naší školy – Ing. Martou Caisovou. Pro nás, studenty těchto dvou oborů, není tato žena hlavou školy. Včas nebyla schopná sdělit nám uzavření gymnázia a následky s tím související (rozpuštění prvního ročníku, nejasná budoucnost ročníku třetího). Upřednostnila učiliště před gymnáziem a to hlavně při propagaci našich oborů a při získávání finančních prostředků. Nemyslíme pouze na sebe, ale také na vývoj Kaplice jako města – jedná se o město se sedmi tisíci obyvateli, které střední školu potřebuje. Jako studenti gymnázia jsme se podíleli na mnoha akcích (večerní běh Kaplicí, otevření nového náměstí) a sami jsme kulturní akce pořádali (majáles, akademie), nemluvě o maturitních plesech v KD Kaplice, na kterých je sál vždy vyprodaný. Bez střední školy v Kaplici s maturitními obory silně upadne kulturní život a my, nejen jako studenti, ale někteří z nás i jako občané Kaplice, to opravdu nechceme dovolit.

A proto, my, níže podepsaní, žádáme o změnu ředitele školy a dosazení někoho schopnějšího do této funkce. Protože jsme nejen přišli o školu, ale také o náš druhý domov. A protože si všichni myslíme, že se střední škola v Kaplici dá znovu obnovit a najít svou prestiž – ale pod jiným vedením školy.

Vyzýváme Vás, abyste se zasadili o to, aby byla Ing. Marta Caisová sesazena z ředitelského křesla G, SOŠE a SOU Kaplice a aby bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. 

Petiční výbor ve složení:

Klára Korbelová, Malonty 92, Malonty 382 91

Tereza Musilová, 1. Máje 763, Kaplice 382 41


Klára Korbelová    Kontaktujte autora petice